background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Марина
Доброго дня! Чи правильно ,що на проведення профспілкових зборів у школі потрібна лише згода директора, зауч була в курсі.?
Відповідь: Доброго дня. Дякуємо за запитання.
В разі проведення зборів у школі необхідно поставити до відома диретора школи.
Бажано, письмово ( для отримання підтвердження про такі дії - лист з реєстраційним номером).
Людмила
Скажіть ,будь ласка , чи мають право працівники, які вийшли з профспілки ,предявляти претензії в роботі голови ПК, заставляти вирішувати їхні питання. Як повинен себе вести голова ПК. Які є юридичні нормативи по вирішенню цієї проблеми ?
Відповідь: Відповідно до ст. 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - Закон), належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону, у питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.


Що ж стосується індивідуальних питань працівника, який не являється членом профспілки, то на підставі перелічених положень він має право виразити свою думку з приводу роботи будь якого органу.
Наталья
К нам звернувся Иванов хоче працевлаштуватися в наше підприємство ТОВ \\\\\\\\\\\\\\\"Ромашка\\\\\\\\\\\\\\\"на постійну основу, но він приніс трудову і там є запис,що він є обраним головою міської організації спілки \\\\\\\\\\\\\\\"ОО\\\\\\\\\\\\\\\" він на 0,5 ставки і неповному роб.тиждні. Як нам його оформлювати. Підкажіть.Може він бути в штаті на ставку при повному роб. тиждні.
Відповідь: Зазначений працівник має право претендувати тільки на роботу за сумісництвом, оскільки з постійним містом роботи він визначився, незалежно від умов праці.

Згідно ч.2 п.1.1. ст.1 Наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення «Про затвердження інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» № 58 від 29.07.93 р. трудова книжка ведеться за основним місцем роботи. Проте, за бажанням працівника, до трудової книжки можуть бути внесені відомості про роботу за сумісництвом
Катерина
Чи має право профспілкова організація підприємства звертатися до суду в разі невиконання її вимог власником або уповноваженим ним органом?
Відповідь: Відповідно до ч.4 ст. 249 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпПУ) та ч.4 ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі-Закон) спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом обов'язків щодо створення умов для діяльності профспілки, розглядаються у судовому порядку.Згідно ч. 2 ст. 251 КЗпПУ та ч.2 ст. 45 Закону, у разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду.


Отже, все залежить від того, які саме вимоги не виконує власник або уповноважений ним орган. При розгляді даного питання, необхідно керуватись главою XVI Кодексу Законів про працю, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статутом Профспілки , де має бути визначено в яких саме випадках профспілкова організація підприємства має право звертатися до суду.
Мирослава
Чи передбачено виплату коштів, сплачених працівниками підприємства, після виходу із профспілки? Стаж роботи не меншу 10-ти років, за цей час не брали жодної матеріальної допомоги, отримували тільки цукерки на Новий рік. Заздалегідь вдячна за відповідь!
Відповідь: Законодавством не передбачено повернення членських внесків сплачених працівником підприємства, після виходу його із профспілки.

На основі п. 3.2 Примірного положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, (далі - Примірне положення), джерелами формування майна первинної профспілкової організації є вступні та членські внески членів профспілки, відрахування підприємств, установ, організацій на культурно - масову і фізкультурну роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.

Згідно п. 3.3. Примірного Положення майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.
Ольга
Чи може голова профспілкового комітету первинної профспілки суміщати також й обвязки скарбничого(бухгалтера). Віхто із членів профспілки не хоче цим займатися, а найняти зі сторони - дуже дорого (може й не вірно).
Заздалегідь вдячна.
Відповідь: Як правило у первинних профспілкових організаціях з чисельністю до 15 членів скарбник обирається, зокрема статутом Професійної спілки працівників АПК України це передбачено.
Чинне законодавство України не містить заборони голові профспілки виконувати обов’язки бухгалтера (скарбничого), проте статутами чи колективними договорами це питання може регулюватися по різному.
Дякуємо за звернення.
Тетяна
Доброго дня! Скажіть,будь ласкапотрібно профспілкам здавати звіт про суми податкових пільг, якщо так, то який код пільги треба ставити згідно Довідника пільг, якщо там не вказано коду саме для профспілки?
Відповідь: Доходи професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань, утворених у порядку, визначеному законом, звільняються від оподаткування згідно переліку, встановленого Податковим кодексом.

Про суми податків та зборів, які не сплачені до бюджету внаслідок надання пільг, зазначені установи та організації, які зареєстровані як неприбуткові та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, мають право не подавати Звіт про суми податкових пільг.

У разі отримання доходів, не зазначених переліком, профспілки та їх об'єднання зобов’язані нараховувати податок на прибуток на загальних підставах.

Про це зазначено у листі ДПС України від 05.02.2013 № 2942/7/11-1017 «Про деякі особливості подання звіту про суми податкових пільг».
Катерина
Підскажіть будь ласка, чи може бути обрана головою профспілки старша медична сестра поліклініки?
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Якщо старша медична сестра поліклініки не є представником роботодавця в трудових відносинах, та з огляду на кваліфікаційні характеристики професії не наділена правом прийому та звільнення працівників, то вона може бути обраною до складу виборного органу профспілки як голова.
Юлія
Доброго вечора! Сьогодні мене обрали членом профспілкового комітету. Підкажіть , будь ласка, мої обов'язки та права. Дякую.
Відповідь: Обов’язки та права членів профспілкового комітету прописані у статті 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» .
Безпосередньо члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх
обслуговують;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.
Повноваження як члена профкому також зазначені в ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуті (положенні) Вашої Профспілки.


Ігор
Чи є обовязковою, зігідно чинного законодавства, згода профкому на проведення атестації працівників
Відповідь: Надаємо відповідь на Ваше запитання.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» з профспілками погоджуються форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами.
Відповідно до ст. 246-249 КЗпП України первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.
Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статутом професійної спілки.
У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, організації щодо укладення колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною другою статті 12 цього Кодексу.
Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації:
1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених законом;
11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;
12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
13) здійснює контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;
15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників;
17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства.
Повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени профспілок;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.
Вищевикладене свідчить про те, що атестація робочих місць є одним із заходів соціального захисту працівників, то вище зазначені статті розповсюджуються і на проведення атестації.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити