background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Інна
Керівник с/підприємства відмовляється перераховувати 0,3 % від фонду оплати праці на потреби профспілкової організації. Голова райкому профспілок відмовляється допомагати у вирішенні цього питання. Як бути? Чи може хтось змусити керівника перераховувати 0,3 % (цей пункт прописаний у колективному договорі). Не зрозуміло куди ідуть кошти (35 %), які наша ППО перераховує районній профспілці, як про це дізнатися.
Відповідь: Роботодавець відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунки профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору і Галузевої угоди в терміни, визначені цими документами.
Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.
Відповідно до ст. 19 КЗпП України, якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
Первинна профспілка може мати власний статут (положення), або діяти на основі статуту вищої за рівнем профспілкової організації. Вказаний документ, відповідно до п.9 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» повинен містити інформацію про джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання.
У відповідності до ст. 249 КЗпП України обов'язок власника або уповноваженого ним органу за наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи угодою. Власник або уповноважений ним орган не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.
Спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку.

Лариса
Доброго дня! Скажіть,будь ласка, при зміні керівника установи та голови профспілки змінюється колективний договір чи залишається попередній так як термін діі не закінчений з підписали осіб які вже не працюють. Де можна знайти підтвердження
Відповідь: Відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, угоду.
Згідно з ч. 6 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
Отже, при зміні керівника установи та голови профспілки залишається чинним попередній колективний договір.
Людмила
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, чи може підприємство, при прийомі на роботу працівника, автоматично вважати його членом профсоюзу, та відраховувати профвнески? Заяви ніхто не пише.
Дякую.
Відповідь: Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.
Згідно ч.3 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
Отже, підприємство не може при прийомі на роботу працівника автоматично вважати його членом профспілки та відраховувати профвнески. Прийняття в члени Профспілки проводиться на підставі особистої заяви працівника.
людмила
Чи може у педагогічному навчальному закладі головою ПК бути техпрацівник? Дякую!
Відповідь: Вимог до наявності певної освіти чи займаної на підприємстві (організації) посади необхідних для обрання до складу профкому законодавство не містить.
Обов’язковою ознакою є членство у даній профспілці. Кандидатури на посаду голови можуть бути висунуті як учасниками зборів на засіданні, так і шляхом самовисунення.
Приділяти увагу при обранні членів ПК слід діловим якостям члена профспілки, його спроможності виконувати покладені на нього обов’язки, а не престижності займаної ним посади.
Галина
Доброго вечора!На звітно-виборних зборах під час виборів членів профспілкового комітету було внесено пропозицію включити в склад членів профспілкового комітету колегу, яка тільки місяцьяк є членом профспілки,хоча працює в закладі вже 5років.Але завідуюча сказала,що ця колега не може бути в профспілковому комітеті, бо вона тільки недавно стала членомпрофспілки.Чи правильно сказала завідуюча?Дякую!
Відповідь: Члени профспілки мають право обирати і бути обраними у профспілкові органи незалежно від строку перебування у складі профспілки. Питання щодо обрання членів профспілкового комітету вирішують збори, конференція чи з'їзд, у тому числі кожен член профспілки має право вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, членом або керівником профспілкового органу.
Відповідно до ст.2.2 Статуту Профспілки працівників АПК України прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою осіб, які досягли 15 років ( для учнів 14 років), яка розглядається на засіданнях профспілкових комітетів протягом місяця з дня її подання.
Законодавство не містить вимог щодо терміну перебування особи у складі профспілки для обрання її до профспілкового комітету. Проте такі вимоги можуть міститися в статуті (положенні) Вашого профспілкового органу.
наталія
згідно якого законодавчого акту голова первинної профспілкової організації має право на відгули (вільні від основної роботи дні)
Відповідь: Перш за все, необхідно зазначити , що відгул – це день відпочинку, який надається працівникові у визначених законодавством випадках.

Відповідно до ст. 72 Кодексу Законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

На підставі ст. 107 КЗпП України на бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.


Отже, надання іншого дня відпочинку не передбачено. Але в колективному договорі підприємства можуть бути передбачені пільги, доплати за додаткові обов'язки, що не пов'язані з посадовими обов'язками.
микола
Чи може роботодавець притендувати на вакантну виборну посаду голови райкому профспілки,коли колектив його рекомендуєю. В такому випадку у разі обрання його на дану посаду необхідно скласти повноваження роботодавця. Так це чи ні?
Відповідь: Роботодавець може виставляти свою кандидатуру на виборну посаду голови райкому профспілки і в разі обрання складає повноваження керівника на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України. Після закінчення строку повноважень працівникові надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада).

При цьому слід урахувати, що рівноцінною, виходячи із практики застосування норм ст. 118 КЗпП, уважається робота, яка відповідає кваліфікації працівника, набутим навичкам, його здібностям, продуктивності праці тощо. Розмір заробітної плати при цьому має другорядне значення.
Наталія
Добрий день!
Як правильно вказати в протоколі засідання профспілкового комітету, де обирався голова профкому, його право на підпис?
Так можна: \"Надати голові профкому право першого підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах\"?
Чи треба писати по-іншому?
Дякую.
Відповідь: Встановленого зразку законодавство не містить.

Не зайвим буде дописати вкінці «…від імені Профспілки», а терміни платіжні та розрахункові об’єднати поняттям - фінансові.

Розрахунковий документ - документ установленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі- продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених законодавством України, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Платіжний документ (квитанція (сліп) платіжного термінала, банкомата, чек касового апарату та ін.) – документ на паперовому носії або в електронній формі, який підтверджує здійснення операцій з використанням платіжної картки і містить у собі інформацію про суму операції, дату, інші встановлені формою документа реквізити, а також реквізити платіжної картки, з використанням якої він був створений, та особисто підписаний клієнтом або електронним аналогом його особистого підпису.

Також можна звіритися із Вашим статутом (положенням) в частині прав та обов’язків Голови профкому.


Дякуємо за звернення.
микола
Чи може роботодавець виставляти свою кандидатуру на виборну посаду голови райкому профспілки і в разі обрання складає повноваження керівника
Відповідь: Роботодавець може виставляти свою кандидатуру на виборну посаду голови райкому профспілки і в разі обрання складає повноваження керівника на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України. Після закінчення строку повноважень працівникові надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада).

При цьому слід урахувати, що рівноцінною, виходячи із практики застосування норм ст. 118 КЗпП, уважається робота, яка відповідає кваліфікації працівника, набутим навичкам, його здібностям, продуктивності праці тощо. Розмір заробітної плати при цьому має другорядне значення.
Оксана Брик
чи повинен бути заступник директора школи членом прфкому.Якщо так, то в яку комісію найдоцільніше його обирати? дякую
Відповідь: Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Профспілковий комітет обирається вищим керівним органом профорганізації, є профспілковим органом створеним згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Потрібно з’ясувати чи покладені на заступника директора обов’язки прийому та звільненні працівників. Для цього потрібно розглянути посадову інструкцію та обов’язки за статутом школи.

Якщо заступник директора наділений правом прийому та звільнення працівника, то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Як правило, комісії очолюють члени профкому за їх рішенням. Хоча Голови комісій, їх заступники можуть обиратися й на засіданнях комісій, а рішенням профкому – затверджуватися.

Президія ФПУ затвердила примірний перелік постійних комісій первинної профспілкової організації та примірні положення про них «Первинна профспілкова організація та її постійні комісії (нормативні документи)», додатки 1-10 до постанови Президії ФПУ від 22.09.2005 № П-20-5), за затвердженим переліком члени профкому за їх рішенням можуть очолити будь-яку комісію відповідно до їх компетенції.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити