background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Катя
Скажіть, будь ласка, чи можу я самоусунутись від виконання обов'язків голови ПК. справа у тому, що мені катастрофічно не вистарчає часу на виконання обов'язків голови ПК через активну професійну діяльність. не хочу, щоб вийшло так, ніби обовзки я виконую лише формально, адже профспілка повинна працювати. яким чином має пройти ця процедура? дуже вдячна за відповідь.
Відповідь: Посада голови профспілки є виборною.
Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.
Тобто у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання та звільнення голови. У такому випадку за необхідності скликаються позачергові збори, які розглядають заяву голови про дострокове припинення повноважень та приймають відповідне рішення.
Отже дострокове звільнення голови з займаної посади за власним бажанням повинно здійснюватися за рішенням уповноважених на це органів профспілки.
Якщо статутом профспілки порядку звільнення керівників виборних органів не визначено, то рішення з цього питання приймають профспілкові збори (конференція).
Після припинення повноважень голови профспілки, працівник залишається її членом. Для виключення із складу профспілки необхідно подати відповідну заяву до профспілкового органу
світлана
Який порядок (процедура) продовження чи непродовження контракту з викладацьким складом аграрного навчального закладу?
Відповідь: Законодавством не встановлено особливої процедури продовження чи не продовження контракту з викладацьким складом, зокрема і в аграрних закладах освіти.
Проте у навчальному закладі може затверджуватись положення про порядок продовження та припинення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками закладу. Крім того даний порядок може бути прописаний у самому контракті, або в колективному договорі.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» керівник вищого навчального закладу вирішує питання діяльності вищого навчального закладу, затверджує його структуру і штатний розпис, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.
Відповідно до п. 10 Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24.12.2002 № 744 на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін.

Відповідно до п. 24 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170, контракт за угодою сторін може бути продовжено або укладено на новий строк за два місяці до закінчення строку його чинності.
Для законного звільнення працівника на підставі закінчення строку дії контракту, керівник повинен видати наказ про звільнення, також відповідно до ст. 47 КЗпП України працівнику повертається належним чином заповнена трудова книжка і проводиться з ним повний розрахунок. Якщо не виконана одна із цих умов трудові правовідносини вважатимуться продовженими на невизначений строк.
При продовженні дії контракту його умови зберігаються на новий строк, а при переукладанні – по новому узгоджуються.
Якщо після закінчення строку дії контракту роботодавець не видав відповідне розпорядження стосовно строку дії контракту або звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку його дії не відбулось, то у відповідності до ст. 39-1 КЗпП України строковий трудовий договір вважається продовженим на невизначений строк.
Зазначені правила розповсюджуються і на випадок, якщо трудові договори,що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП України, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Галина
Які дії профспілкового комітете, коли керівник підприємства порушує штатний розпис.
Відповідь: Профспілковий комітет здійснює нагляд за дотриманням норм законодавства про працю, в тому числі і розробку та виконання штатного розкладу. Профспілка повинна звернутись до керівника із відповідною заявою, щодо усунення порушень.

Зокрема згідно п.12 ст. 247 КЗпП України в редакції від 01.04.2014 р. виборний орган первинної профспілкової організації здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

Якщо ж керівник чи інший представник роботодавця не реагує на звернення профспілки про усунення порушення законодавства, то у відповідності до ст. 45 КЗпП України та ст.33, п.9 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» необхідно звертатися до власника або уповноваженого ним органу, оскільки на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган вправі розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації або порушувати питання у судовому порядку про визнання дій керівника протизаконними .
ЯНА
ЧИ МОЖЕ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ЗА КОНТРАКТОМ ПІТИ У ПЛАНОВУ ВІДПУСТКУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ВІДПУСК ЗАПЛАНОВАНИЙ І ОПЛАЧЕНИЙ ЩЕ В СІЧНІ 2014
Відповідь: Відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки у зв’язку із мобілізацією відноситься до поважних причин. Тому роботодавець має право перенести вказану відпустку.

Згідно з п.16 ст. 10 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII, Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Отже, якщо військовослужбовцю надійшла повістка, то в такому випадку йому необхідно подати заяву роботодавцю в якому попросити перенести відпустку на інший термін.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати.
У разі перенесення щорічної відпустки на новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.
Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Невикористана її частина надається, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.
Софья
Добрый день!
Подскажите, если все члены первичной профсоюзной организации уволены, существует ли эта профсоюзная орг. на предприятии?
Відповідь: Питання не зовсім зрозуміле, опишіть більш детальніше ситуацію.
Володимир
Добрий день! підскажіть будь-ласка, чи може голова профспілки із власної ініціативи усунутись від виконання обовязків голови профспілки і знову стати просто членом профспілки, якщо немає бажаючих кандидатів на посаду голови профспілки?
Відповідь: Посада голови профспілки є виборною.
Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.
Тобто у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання та звільнення голови. У такому випадку за необхідності скликаються позачергові збори, які розглядають заяву голови про дострокове припинення повноважень та приймають відповідне рішення.
Отже дострокове звільнення голови з займаної посади за власним бажанням повинно здійснюватися за рішенням уповноважених на це органів профспілки.
Якщо статутом профспілки порядку звільнення керівників виборних органів не визначено, то рішення з цього питання приймають профспілкові збори (конференція).
Після припинення повноважень голови профспілки, працівник залишається її членом. Для виключення із складу профспілки необхідно подати відповідну заяву до профспілкового органу.
Ольга
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи може директор навчального закладу назначити на посаду свого заступника з навчально-виробничої роботи свою жінку?
Відповідь: Відповідно до ст. 251 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами внесеними згідно із Законом від 27.03.2014 № 1169-VII), Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

У відповідності до п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» із змінами в редакції Закону від 14.05.2013 № 224-VII, обмеження щодо роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками поширюються на осіб, які працюють у державних установах освіти.

Згідно з пунктом 16 постанови Ради Народних Комісарів УРСР „Про сполучення посад та служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора” від 04.06.33 (зі змінами внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 20.10.1990 року №316) забороняється спільна служба на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які перебувають між собою в близьких родинних або свояцьких зв’язках (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також, брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю одного із них іншому.

Отже, якщо ж посадовою інструкцією визначено, що заступник директора з навчально-виробничої роботи безпосередньо підпорядкований або підконтрольний директору, та у випадку коли власником навчального закладу встановлені обмеження у виді наказу щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами в одній державній установі, то тоді директор навчального закладу не може назначити на посаду свого заступника з навчально-виробничої роботи свою жінку.

Що стосується приватних навчальних закладів, то тоді такі обмеження на них не розповсюджуються, саме за п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Наталія
Чи мають право роботодавці бути членами первинної профспілкової організації?
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Жанна
Чи може бути головою профкому член іншого профкому в межах однієї профспілки? (причому на зборах цю людину обрали більшістю голосів, а голова профспілки вважає це подвійним членством; людина один раз сплачує внески і перебуває у межах однієї галузі і рахунок на всі профкоми один)
Відповідь: Дякуємо за запитання! Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV( із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI),членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Згідно з ч.4 ст.1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (стаття 7) не забороняє подвійного членства, проте передбачає, що самі профспілки можуть для таких випадків передбачати в статутах обмеження, а також відповідальність за порушення норми статуту, яка забороняє подвійне членство.
Звертаємо Вашу увагу на те,що до виборних органів профспілкової організації підприємства обираються члени профспілки відповідно до положень, зазначених у статуті.
Тобто, член профспілки, у статуті якої є обмеження подвійного членства у профспілках, не може бути одночасно членом будь-якої іншої профспілки.А отже для того, щоб стати головою профспілки необхідно бути її членом. Тому, необхідно керуватися Статутом Профспілки членом, якої Ви є та Статутом Профспілки до якої бажаєте вступити, щоб уникнути подвійного членства у випадку, якщо воно заборонене Статутом.
Денис
На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації”, який розглядав питання щодо згоди на звільнення електрика за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро. Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова. Чи законне рішення?
Відповідь: Доброго дня! Згідно постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992р. №9, прогул – це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин.
Розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 4 ст. 40 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Звільнити порушника трудової дисципліни без попередньої згоди профспілкової організації можна якщо працівник не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації (ст.43-1 КЗпП України).
Норма представництва, порядок голосування з окремих питань можуть визначатися відповідно до норм статуту профспілки.
Проте, відповідно до п. 2.4. Примірного Положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, затвердженого Постановою Президії Ради ФПУ від 15.11.2000 р. № П-30-7, профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів профспілки, об'єднуваних первинною організацією.
Присутність шести членів із необхідних п’ятнадцяти складає 40 % від загальної кількості.
Тому у разі відсутності кворуму на профспілкових зборах, такі збори є неповноважним для прийняття будь-яких рішень, тому рішення є незаконним.

Посилання:
- Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
- Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992р. №9.
- Примірне Положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, затверджене Постановою Президії Ради ФПУ від 15.11.2000 р. № П-30-7

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити