background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Василь
Чи вносились зміни у галузеву угоду С.Г. на протязі 2014 року (коефіцієнти тарифної сітки), якщо так то в які терміни?
А також чи плануються якісь зміни на перший квартал 2015 року?
Відповідь: Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців ״ Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України״ і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському господарстві була укладена на 2014 – 2016 роки.
З галузевою угодою та її додатками можете ознайомитись за посиланням http://profapk.org.ua/cms/legislature/agreement/industry/selo.html.
Лариса
Скажіть будь ласка, чи повинен отримувати якусь оплату голова профспілки за свою профспілкову діяльність?
Відповідь: Голова профспілки за свою профспілкову діяльність може отримувати доплати, якщо на це є гроші та ці витрати закладені у кошторисі витрат ПК або це визначено колективним договором .
Кодекс Законів про працю України встановлює ряд гарантій для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.
Зокрема, відповідно до ст. 252 КЗпП України, працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу
За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Для профспілкових органів Профспілки працівників АПК України застосовується постанова Президії ЦК Профспілки працівників АПК від 11.09.2012 № П-10-3 "Про затвердження Типового положення "Про умови праці та соціально-трудові гарантії працівників профспілкових органів Профспілки працівників АПК України" розміри посадових окладів виборних керівників (голови та його заступників) встановлюються постановою відповідного виборного профспілкового органу.

Розміри посадових окладів встановлюються в мінімальних гарантованих розмірах тарифної ставки робітника 1-го розряду в розрахунку на місяць, яка передбачена Галузевою угодою. В разі, якщо в регіоні Галузевою угодою передбачена тарифна ставка робочого 1-го розряду в більшому розмірі, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з даної Угоди.
З Галузевими угодами на 2014-2016 роки можна ознайомитися у розділі "Нормативно-правова база" сайту.
Ольга
чи можуть чоловік і жінка бути членами шкільного профкому у якому 5 осіб, чоловік є головою профкому
Відповідь: Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначає чоловіка та дружину близькими особами.

Статтею 9 вказаного Закону встановлено, що особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Голова та члени профспілкового комітету не входять до вказаного переліку щодо заборони безпосереднього підпорядкування близьких родичів.

Але, відповідно до ст. 25-1 власником (у профспілці вищим органом управління) може бути запроваджено обмеження щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному
Отже, можуть бути членами шкільного профкому чоловік і жінка де, чоловік є головою профкому, якщо це не заборонено Статутом.
Володимир
Добрий день. Скажіть будь-ласка чи може роботодавець не дозволити працівникові відбути на навчальні військові збори по виробничій необхідності?
Відповідь: Відповідно до п.1 ч.9 ст. 29 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1169-VII ( 1169-18 ) від 27.03.2014 (далі-Закон), військовозобов'язані,яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.
Тому працівник повинен надати роботодавцю повістку, яка є доказом призову і буде підставою для подальших дій роботодавця.
Пунктом 2 ч. 9 ст. 29 Закону зазначено, що керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.
Отже, роботодавець зобов’язаний дати дозвіл працівникові відбути на навчальні військові збори навіть незважаючи на виробничу необхідність.
Ростислав
чи мають право роботодавці бути членами первинної профспілкової організації?
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Роман
Доброго дня. Як дізнатись, чи сплачує моя компанія-роботодавець внески до пенсійного та соціального фондів?
Відповідь: Доброго дня! Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку визначаються Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
Відповідно до ст.6 вказаного Закону України, платник єдиного внеску має право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на платника згідно з цим Законом, а також для підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених платником сум єдиного внеску;
За нормами цієї ж статті, платник єдиного внеску зобов’язаний пред'являти на вимогу застрахованої особи, на користь якої він сплачує єдиний внесок, повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску та надавати інформацію про сплату єдиного внеску, в тому числі у письмовій формі.
Згідно з ст.141 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.
На підставі вищевикладеного, пропонуємо Вам звернутись до Вашої компанії-роботодавця з вимогою надати інформацію про сплату єдиного внеску.
А також, Ви маєте право звернутись до органу доходів і зборів та до Пенсійного фонду із запитом щодо підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених Вашою компанією-роботодавцем сум єдиного внеску.

Джерела:
1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року N 2464-VI (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII)
Тетяна
Доброго дня! Чим можна керуватися при встановлення розміру окладу голови профспілки?
Відповідь: Доброго дня. Згідно постанови Президії ЦК Профспілки працівників АПК від 11.09.2012 № П-10-3 "Про затвердження Типового положення "Про умови праці та соціально-трудові гарантії працівників профспілкових органів Профспілки працівників АПК України" розміри посадових окладів виборних керівників (голови та його заступників)встановлюються постановою відповідного виборного профспілкового органу.
розміри посадових окладів встановлюються в мінімальних гарантованих розмірах тарифної ставки робітника 1-го розряду в розрахунку на місяць, яка передбачена Галузевою угодою. В разі, якщо в регіоні Галузевою угодою передбачена тарифна ставка робочого 1-го розряду в більшому розмірі, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з даної Угоди.
розміри посадових окладів інших штатних профспілкових працівників та міжпосадові співвідношення їх розмірів, встановлюються керівником відповідного профспілкового органу в штатному розписі згідно схеми посадових окладів. Розміри посадових окладів окремих працівників можуть підвищуватися за розпорядженням керівника відповідного профспілкового органу в межах граничних розмірів, передбачених в схемі посадових окладів цієї категорії.
Зазначене Типове положення надіслано керівникам обласних організацій Профспілки працівників АПК у 2012 році. З Галузевими угодами на 2014-2016 роки можна ознайомитися у розділі "Нормативно-правоа база" сайту.
Дмитро
В звязку з неохідністю укладання нового колективного договору прошу надати відповідь: коли планується підписання галузевої угоди з Держводагентством? і які соціальні гарантії планується передбачити в новій угоді?
Відповідь: Добрий день! Проект Галузевої угоди між Державним агентством водних ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2014–2016 роки знаходиться на опрацюванні і планується підписати до кінця року.
Вадим
До якої галузі відноситься хлібоприймальне підприємство ( це підприємство переробної промисловості чи сільськогосподарське?) Інформація необхідна для перерахунку заробітної плати відповідно до галузевої угоди.
Відповідь: Добрий день! З даним запитанням Вам необхідно звернутися в органи статистики для підтвердження виду економічної діяльності зазначеного підприємства.
Юлія
Доброго дня! Поясніть, будь-ласка, чи правомірні дії представників профкому підприємства, котрі відмовляють спадкоємцеві (сину) померлого працівника-учасника профспілки в ознайомленні з нормами колдоговору, які регулюють питання виплати матеріальної допомоги та інших гарантій спадкоємцям у таких випадках. Чи несе підприємство відповідальність за таке відверте ігнорування ?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до статті 36 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.

Статтею 46 даного Закону визначено, що особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.
Тобто, з колективним договором можна ознайомитися як у представника профспілки, так і в роботодавця (в адміністрації підприємства).
Ви є спадкоємцем члена профспілки та працівника підприємства.
Згідно з положеннями статті 1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).Цивільним кодексом України, статтею 1227, також передбачено, що суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Тобто оскільки Ви володієте всією сукупністю прав та обов’язків члена профспілки та колишнього працівника підприємства, які не припинилися внаслідок його смерті, Ви маєте повне право ознайомитися з умовами колективного договору, оскільки останні можуть містити інформацію про правонаступництво члена профспілки та про виплату правонаступникам та\або членам сім’ї померлого члена профспілки матеріальної допомоги або допомоги на поховання. Також Ви маєте право отримати всі інші виплати, які з тих або інших причин не були отримані померлим членом профспілки.
До того ж інформація про умови колективного договору не є інформацією з обмеженим доступом, оскільки відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закону) обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Ви маєте повне право як законний правонаступник члена профспілки подати письмовий запит до профспілки та\або до підприємства-роботодавця померлого члена профспілки з проханням надати Вам колективний договір на ознайомлення.

Слід пам’ятати, що розпорядник інформації (профспілка, адміністрація підприємства) має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (частина перша статті 20 Закону) та\або надати вмотивовану письмову відмову в задоволенні запиту на інформацію (частина п’ята статті 22 Закону), а також те, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду (частина перша статті 23 Закону).
Крім того, підприємство та профспілка несуть відповідальність за таке ігнорування Вашого прохання, і відповідальність за такі дії передбачена у статті 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів -тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерела:
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435-IV (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України №406-VII від 04.07.2013);
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року за №8073-X (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України №590-VII від 19.09.2013);
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року за №1045-XIV (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України N5461-VI від 16.10.2012);

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року за №3356-XII (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України N379-VII від 02.07.2013);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року
№ 2939-VI (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України № 224-VII від 14.05.2013).

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити