background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Василь
Чи вносились зміни у галузеву угоду С.Г. на протязі 2014 року (коефіцієнти тарифної сітки), якщо так то в які терміни?
А також чи плануються якісь зміни на перший квартал 2015 року?
Відповідь: Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців ״ Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України״ і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському господарстві була укладена на 2014 – 2016 роки.
З галузевою угодою та її додатками можете ознайомитись за посиланням http://profapk.org.ua/cms/legislature/agreement/industry/selo.html.
Катерина
чи має право профспілка (яка не є профспілкою установи) вимагати від цієї державної установи узгоджувати дії, які стосуються працівників даної установи та є членами даної профспілки. Зокрема звільнення працівника (державного службовця) установи
Відповідь: Наскільки зрозуміло з Вашого запитання мова йде про подвійне членство працівника в різних профспілках, а не вищою за рівнем профспілки.
В статуті профспілки може бути передбачена можливість подвійного членства в різних профспілках, законодавство цього не забороняє. Проте профспілка захищає права та інтереси працівника у відносинах із роботодавцем підприємства (організації) на якому створена профспілка та на якому працює працівник.
Тому стороння профспілка може звертатись до роботодавця чи представника адміністрації іншого підприємства, проте керівник не зобов’язаний реагувати на звернення якоїсь іншої профспілки крім своєї, якщо колективним договором та статутом не передбачений порядок звернення та отримання згоди.
Леся
Скажіть будь - ласка, чи може жінка директора школи бути членом профкому, а також членом ревізійної комісії. Чи не буде це сприяти корупції та прийняттю рішень, які лобіює директор.
А також чи може профком складатися із матері. сина, невістки, свахи, куми.Усі вони прийняті директором і всіляко підтримують його по будь - якому питанню. Дякую.
Відповідь: Відповідно до ст. 251 Кодексу законів про працю, Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
У відповідності до п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», обмеження щодо роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками поширюються на осіб, які працюють у державних установах освіти.
Отже, жінка директора школи може бути членом профкому та ревізійної комісії. У випадку коли власником навчального закладу встановлені обмеження у виді наказу щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами в одній державній установі, то тоді директор школи не може прийняти на роботу своїх родичів.
Що стосується приватних навчальних закладів, то тоді такі обмеження на них не розповсюджуються, саме за п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Лариса
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи має чинність колективний договір, якщо змінився керівник установи і голова профспілки. У якому законі це можна почитати
Відповідь: Відповідь на вказане Вами запитання містяться в Законі України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII.
Відповідно до ст. 9 вказаного Закону колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, угоду.
Також у відповідності до абзацу 6 цієї ж статті у разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
Лариса
Доброго дня! Скажіть,будь ласка, при зміні керівника установи та голови профспілки змінюється колективний договір чи залишається попередній так як термін діі не закінчений з підписали осіб які вже не працюють. Де можна знайти підтвердження
Відповідь: Відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, угоду.
Згідно з ч. 6 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
Отже, при зміні керівника установи та голови профспілки залишається чинним попередній колективний договір.
Людмила
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, чи може підприємство, при прийомі на роботу працівника, автоматично вважати його членом профсоюзу, та відраховувати профвнески? Заяви ніхто не пише.
Дякую.
Відповідь: Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.
Згідно ч.3 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
Отже, підприємство не може при прийомі на роботу працівника автоматично вважати його членом профспілки та відраховувати профвнески. Прийняття в члени Профспілки проводиться на підставі особистої заяви працівника.
людмила
Чи може у педагогічному навчальному закладі головою ПК бути техпрацівник? Дякую!
Відповідь: Вимог до наявності певної освіти чи займаної на підприємстві (організації) посади необхідних для обрання до складу профкому законодавство не містить.
Обов’язковою ознакою є членство у даній профспілці. Кандидатури на посаду голови можуть бути висунуті як учасниками зборів на засіданні, так і шляхом самовисунення.
Приділяти увагу при обранні членів ПК слід діловим якостям члена профспілки, його спроможності виконувати покладені на нього обов’язки, а не престижності займаної ним посади.
Галина
Доброго вечора!На звітно-виборних зборах під час виборів членів профспілкового комітету було внесено пропозицію включити в склад членів профспілкового комітету колегу, яка тільки місяцьяк є членом профспілки,хоча працює в закладі вже 5років.Але завідуюча сказала,що ця колега не може бути в профспілковому комітеті, бо вона тільки недавно стала членомпрофспілки.Чи правильно сказала завідуюча?Дякую!
Відповідь: Члени профспілки мають право обирати і бути обраними у профспілкові органи незалежно від строку перебування у складі профспілки. Питання щодо обрання членів профспілкового комітету вирішують збори, конференція чи з'їзд, у тому числі кожен член профспілки має право вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, членом або керівником профспілкового органу.
Відповідно до ст.2.2 Статуту Профспілки працівників АПК України прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою осіб, які досягли 15 років ( для учнів 14 років), яка розглядається на засіданнях профспілкових комітетів протягом місяця з дня її подання.
Законодавство не містить вимог щодо терміну перебування особи у складі профспілки для обрання її до профспілкового комітету. Проте такі вимоги можуть міститися в статуті (положенні) Вашого профспілкового органу.
Юля
Підкажіть термін розгляду заяви про зміну назви та зміни голови профкому ппо реєстраційною службою (юстиція) для отримання нової виписки ( документи всі подані , картки заповнені , заява подана 27 листопада 2014 року).
Відповідь: Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України на підставі поданих профспілкою, об’єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і видає профспілці, об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.
Зміни до статутних документів професійних спілок, їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, у тому числі і щодо зміни назви, місця знаходження, реєструються у визначені законодавством для їх реєстрації терміни: професійні спілки, їх об’єднання – протягом місяця з дня надходження заяви, організації роботодавців, їх об’єднання – протягом 3-х денного терміну.
наталія
згідно якого законодавчого акту голова первинної профспілкової організації має право на відгули (вільні від основної роботи дні)
Відповідь: Перш за все, необхідно зазначити , що відгул – це день відпочинку, який надається працівникові у визначених законодавством випадках.

Відповідно до ст. 72 Кодексу Законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

На підставі ст. 107 КЗпП України на бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.


Отже, надання іншого дня відпочинку не передбачено. Але в колективному договорі підприємства можуть бути передбачені пільги, доплати за додаткові обов'язки, що не пов'язані з посадовими обов'язками.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити