background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

ЯНА
ЧИ МОЖЕ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ЗА КОНТРАКТОМ ПІТИ У ПЛАНОВУ ВІДПУСТКУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ВІДПУСК ЗАПЛАНОВАНИЙ І ОПЛАЧЕНИЙ ЩЕ В СІЧНІ 2014
Відповідь: Відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки у зв’язку із мобілізацією відноситься до поважних причин. Тому роботодавець має право перенести вказану відпустку.

Згідно з п.16 ст. 10 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII, Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Отже, якщо військовослужбовцю надійшла повістка, то в такому випадку йому необхідно подати заяву роботодавцю в якому попросити перенести відпустку на інший термін.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати.
У разі перенесення щорічної відпустки на новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.
Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Невикористана її частина надається, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.
Софья
Добрый день!
Подскажите, если все члены первичной профсоюзной организации уволены, существует ли эта профсоюзная орг. на предприятии?
Відповідь: Питання не зовсім зрозуміле, опишіть більш детальніше ситуацію.
Володимир
Добрий день! підскажіть будь-ласка, чи може голова профспілки із власної ініціативи усунутись від виконання обовязків голови профспілки і знову стати просто членом профспілки, якщо немає бажаючих кандидатів на посаду голови профспілки?
Відповідь: Посада голови профспілки є виборною.
Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.
Тобто у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання та звільнення голови. У такому випадку за необхідності скликаються позачергові збори, які розглядають заяву голови про дострокове припинення повноважень та приймають відповідне рішення.
Отже дострокове звільнення голови з займаної посади за власним бажанням повинно здійснюватися за рішенням уповноважених на це органів профспілки.
Якщо статутом профспілки порядку звільнення керівників виборних органів не визначено, то рішення з цього питання приймають профспілкові збори (конференція).
Після припинення повноважень голови профспілки, працівник залишається її членом. Для виключення із складу профспілки необхідно подати відповідну заяву до профспілкового органу.
Володимир
Добрий день. Скажіть будь-ласка чи може роботодавець не дозволити працівникові відбути на навчальні військові збори по виробничій необхідності?
Відповідь: Відповідно до п.1 ч.9 ст. 29 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1169-VII ( 1169-18 ) від 27.03.2014 (далі-Закон), військовозобов'язані,яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.
Тому працівник повинен надати роботодавцю повістку, яка є доказом призову і буде підставою для подальших дій роботодавця.
Пунктом 2 ч. 9 ст. 29 Закону зазначено, що керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.
Отже, роботодавець зобов’язаний дати дозвіл працівникові відбути на навчальні військові збори навіть незважаючи на виробничу необхідність.
Ольга
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи може директор навчального закладу назначити на посаду свого заступника з навчально-виробничої роботи свою жінку?
Відповідь: Відповідно до ст. 251 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами внесеними згідно із Законом від 27.03.2014 № 1169-VII), Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

У відповідності до п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» із змінами в редакції Закону від 14.05.2013 № 224-VII, обмеження щодо роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками поширюються на осіб, які працюють у державних установах освіти.

Згідно з пунктом 16 постанови Ради Народних Комісарів УРСР „Про сполучення посад та служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора” від 04.06.33 (зі змінами внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 20.10.1990 року №316) забороняється спільна служба на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які перебувають між собою в близьких родинних або свояцьких зв’язках (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також, брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю одного із них іншому.

Отже, якщо ж посадовою інструкцією визначено, що заступник директора з навчально-виробничої роботи безпосередньо підпорядкований або підконтрольний директору, та у випадку коли власником навчального закладу встановлені обмеження у виді наказу щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами в одній державній установі, то тоді директор навчального закладу не може назначити на посаду свого заступника з навчально-виробничої роботи свою жінку.

Що стосується приватних навчальних закладів, то тоді такі обмеження на них не розповсюджуються, саме за п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Ростислав
чи мають право роботодавці бути членами первинної профспілкової організації?
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Наталія
Чи мають право роботодавці бути членами первинної профспілкової організації?
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Жанна
Чи може бути головою профкому член іншого профкому в межах однієї профспілки? (причому на зборах цю людину обрали більшістю голосів, а голова профспілки вважає це подвійним членством; людина один раз сплачує внески і перебуває у межах однієї галузі і рахунок на всі профкоми один)
Відповідь: Дякуємо за запитання! Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV( із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI),членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Згідно з ч.4 ст.1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (стаття 7) не забороняє подвійного членства, проте передбачає, що самі профспілки можуть для таких випадків передбачати в статутах обмеження, а також відповідальність за порушення норми статуту, яка забороняє подвійне членство.
Звертаємо Вашу увагу на те,що до виборних органів профспілкової організації підприємства обираються члени профспілки відповідно до положень, зазначених у статуті.
Тобто, член профспілки, у статуті якої є обмеження подвійного членства у профспілках, не може бути одночасно членом будь-якої іншої профспілки.А отже для того, щоб стати головою профспілки необхідно бути її членом. Тому, необхідно керуватися Статутом Профспілки членом, якої Ви є та Статутом Профспілки до якої бажаєте вступити, щоб уникнути подвійного членства у випадку, якщо воно заборонене Статутом.
Галина
Доброго вечора! порадьте - я - голова профспілки. захищаючи права працівників постійно конфліктую з керівником закладу. У серпні закінчується дія контракту педагогічного працівника. Боюсь, що за цих умов залишусь без роботи. Чи є якісь пільги для продовження контракту. дякую.
Відповідь: Добрий день! Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії установленні чинним законодавством.
Відповідно до ч.5 ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI), Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
Звертаємо Вашу увагу, на те, що така ж сама норма міститься в ст.118 та ч. 5 ст.252 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 27.03.2014 № 1169-VII).
Отже, після закінчення строку повноважень працівникові надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада).
Вікторія
У нас в профспілці заводу змінився керівник профспілки. Підскажіть будь-ласка, які кроки дій, потрібно зробити для внесення змін в установчі документи профспілки? Дякую !
Відповідь: Добрий день! Для зміни керівника профспілки необхідно надати до Державної реєстраційної служби за місцезнаходженням профспілки наступні документи, перелік яких передбачений ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»:
- заповнену реєстраційну картку за формою 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну керівника та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про його призначення;
- довіреність особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу).
За проведення дій по зміні керівника державне мито не сплачується.
Якщо ж все таки в статуті профспілки казано прізвище, адреса чи інші дані особи керівника, то до нього також необхідно вносити зміни, подавати два примірники оригіналів та заповнену реєстраційну картку за формою 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Додатково повідомляти про зміну керівника податкові органи та статистику не потрібно, це робить державний реєстратор у формі електронного документообігу.

Посилання:
- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV.
- Положення про Державну реєстраційну службу України затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401/2011.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити