background
На головну сторінку - Новини - Новини АПК

КОНСОЛІДАЦІЯ агропромислових профспілок

Термін, на які укладено Галузеві угоди в сільському господарстві та харчовій і переробній промисловості, завершується в кінці 2017 року.

Відповідно до Закону «Про колективні договори та угоди» не раніше ніж за три місяці до завершення терміну дії угоди мають початись переговори щодо укладення їх на новий термін.

Передувати переговорам має створення Спільного представницького органу репрезентативних галузевих всеукраїнських профспілок.

Ґрунтуючись на зазначеному  Профспілка працівників АПК ініціювала проведення 7 вересня консультативної наради керівників всеукраїнських профспілок в агропромисловому комплексі для обговорення питання про підписання Угоди про створення галузевого СПО для ведення колективних переговорів із укладення галузевої угоди на новий термін.

У цій нараді взяли участь представники:

Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України

Профспілки працівників лісового господарства України

Всеукраїнської профспілки працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей  

Всеукраїнської профспілки харчової та переробної промисловості

Всеукраїнської незалежної профспілка «Трудящі»

Колективне обговорення дозволило прийняти важливе рішення щодо необхідності створення двох Спільних представницьких органів галузевих профспілок:

-       СПО в галузі сільського господарства;

-       СПО в галузі харчової та переробної промисловості.

Жваву дискусію виклав і проект Угоди про створення СПО, але учасники були єдині в тому, що слід консолідувати зусилля галузевих профспілок під час переговорів з укладання  угод на новий термін Від так підписанти такої угоди мають чітко дотримуватись закону, поважати інтереси один одного та  утримуватися від будь-яких дій, які б завдавали шкоди або дискредитували СПО профспілок та її суб’єктів, не допускати протягом дії цієї угоди прямих ініціатив прийому до свого складу профорганізацій чи членів профспілок, що на момент укладення угоди входили до складу іншого суб’єкту угоди.

За підсумками зібрання підписано відповідний протокол. Робота щодо утворення СПО триває. Ратифікація домовленостей відбудеться на ближчих засіданнях колегіальних органів суб’єктів угоди