background
На головну сторінку - Новини - Новини партнерів

УРЯД ПРОІГНОРУВАВ ПРОПОЗИЦІЇ СПО ПРОФСПІЛОК ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

 

 

 Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» і поінформовано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що він потребує доопрацювання з урахуванням зауважень, висловлених як СПО об’єднань профспілок, так і Міністерством юстиції України до проекту Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708), який є фрагментом зазначеного проекту, та був відкликаний у зв’язку із зміною Уряду.

Про це зазначено у листі СПО об’єднань профспілок, де містяться профспілкові пропозиції.

 Серед пропозицій СПО профспілок до проекту зокрема було таке:

- зазначити в ньому норму, яка буде кореспондуватися із визначенням поняття «трудові відносини» в редакції:

«Трудовий договір ‑ це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується особисто виконувати роботу в інтересах роботодавця визначену цією угодою, з додержанням законодавства про працю, під керівництвом та контролем роботодавця, а роботодавець обов’язується надати працівникові роботу за цією угодою, своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату і забезпечувати належні, безпечні та здорові умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін».

- визначити термін, протягом якого роботодавець зобов’язаний до здійснення правонаступництва письмово або в електронній формі поінформувати працівників та їх представників. Профспілки запропонували встановити для такого повідомлення тижневий строк.

- додати пункт про те, що укладення цивільно-правових договорів, що фактично регулюють трудові відносини між працівником і роботодавцем, не допускається» та ін.

 Однак, при схваленні КМУ проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» на позачерговому засіданні Уряду 8 лютого ц.р. профспілкові пропозиції було проігноровано.

 Як повідомлялось раніше, на переконання профспілок легалізація заробітної плати має бути головним завданням держави для забезпечення соціальної захищеності працюючого населення, розвитку економіки держави в цілому та декриміналізації суспільства.

Саме тому, Федерація профспілок України неодноразово  зверталася  до  сторін  соціального  діалогу з комплексними пропозиціями  щодо  консолідації  зусиль  у  боротьбі  з  «тіньовою»  економікою  на шляху  євроінтеграції  України.

 Детальніше:

 https://fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/pravovij-zakhist/19896-uryad-proignoruvav-propozitsiji-spo-profspilok-do-zakonodavstva-pro-pratsyu.html

 

 

Департамент  правового  захисту ФПУ