background
На головну сторінку - Новини - Новини Профспілки

РЕФОРМИ для ЛЮДЕЙ, а не для кланів

ПОЗИЦІЯ

Профспілки працівників агропромислового комплексу України

Реформи для людей, а не для кланів!

 В цілому в країні, а особливо на селі, з року в рік накопичуються і загострюються соціально - трудові проблеми.

За часи незалежності кількість сільського населення України скоротилася на 2,5 млн. осіб, і майже 350 сіл зовсім зникли.

Якщо у 1990 р. у сільській місцевості діяло 12,6 тис. дошкільних закладів і ними було охоплено 43% дітей, то зараз вдвічі менше, теж з клубними закладами культури.

Нині більшість сіл  не мають шкіл, третина  – лікарняних закладів.

Багатьом селянам вкрай важко дістатися до лікарень та аптек, а для половини недосяжною є швидка допомога. Про кіно, театри, концертні зали, бібліотеки та інші культурно-освітні заклади годі й казати.

Головною рисою українського села є бідність. Витрати на одяг, медичні послуги, освіту та дозвілля для більшості селян є просто недоступними. Бідність, обмежені можливості та скрутні умови існування вже передаються у спадщину.

Сучасний агропромисловий комплекс знаходиться в парадоксальній ситуації - сільгоспвиробники є одночасно локомотивом економіки і її аутсайдерами. З одного боку, підприємства агрокомплексу вже котрий рік демонструють зростання виробництва на фоні його занепаду в інших галузях і все більше наповнюють державний бюджет податками та валютою від експорту, а з іншого боку відбувається планомірне знищення українського села.

Країна і село потребують кардинального покращення умов праці і життя громадян і реформи повинні мати, в першу чергу,  саме таку мету.

Запропоновані урядом реформи були детально опрацьовані Профспілкою працівників АПК та обговорені в структурних ланках по всій Україні. Профспілка послідовно домагається, щоб під час реформувань були забезпечені конституційні права та належно враховані життєві інтереси працівників АПК і членів їх сімей.

 

Щодо земельної реформи

Активна співпраця Профспілки працівників АПК з науковцями, політичними партіями і громадськими організаціями, проведення круглих столів і соціологічних опитувань сприяли винесенню питання земельної реформи на широке суспільне обговорення. Була почута думка нашої Профспілки про необхідність формування системної реформи у сфері земельних відносин, що має носити селозберігаючий характер і ґрунтуватись на розвитку цивілізованих трудових відносин, а не мати на меті виключно бажання розпродажу землі заради латання бюджетних дірок та збагачення кланів. Певним і нашим результатом є те, що вдалося не допустити в травні-червні цього року швидкоруч протягнути через Парламент відміну мораторію на продаж землі.

 

Щодо пенсійної реформи

Профспілка працівників АПК досить жорстко поставилась до урядового варіанту пенсійної реформи через спробу Кабміну ультимативно вимагати для часткового осучаснення пенсій теперішнім пенсіонерам запровадити суттєве(більше ніж в 1,4 рази) скорочення з 1 січня 2018 року пенсій майбутнім пенсіонерам.

Саме за ініціативи нашої Профспілки було прийнято рішення СПО об’єднань профспілок з рекомендацією Парламенту направити урядовий законопроект на доопрацювання з метою недопущення порушень конституційних прав теперішніх і майбутніх пенсіонерів, а також забезпечення дотримання вимог конвенцій Міжнародної організації праці.

 

Щодо медичної реформи

Головною вимогою Профспілки працівників АПК при реформуванні охорони здоров’я було забезпечення для селян доступності(географічної, транспортної, фінансової тощо) медичних послуг та реалізація конституційного права на безкоштовну медичну допомогу. Проте Уряд вніс до Парламенту законопроект, який підготовлено з порушенням вимог Генеральної угоди щодо попереднього соціального діалогу та погодження з профспілками. Наразі  Профспілка продовжує роботу з народними депутатами для врахування профспілкових пропозицій щодо створення умови для рівного доступу усіх громадян до своєчасного та якісного медичного обслуговування, забезпечення збереження, відтворення та фінансування необхідної для цієї мережі закладів охорони здоров’я відповідно до потреб населення, зокрема селян.

 

Щодо реформування трудового законодавства.

В рамках підготовки проекту Трудового кодексу Профспілка працівників АПК самим активним чином долучалась до підготовки і лобіювання пропозицій на захист існуючих трудових прав і їх розширення в контексті євроінтеграції, а також з урахуванням специфіки трудових відносин у сільському господарстві.

Підготовлений профільним Комітетом проект Трудового кодексу містить низку прогресивних положень, значну частину компромісних редакцій, але також має норми, що погіршують наявні трудові права та суттєво звужують можливості профспілок здійснювати захист працівників. Наразі проект Трудового кодексу, в редакції для розгляду у другому читанні та прийняття в цілому (рекомендація профільного Комітету ВРУ) майже три місяці не оприлюднюється чи умисно приховується від громадськості, що викликає велике занепокоєння.

Наша Профспілка неодноразово ставила питання про формування солідарного плану адекватних дій ФПУ у разі прийняття Трудового кодексу з положеннями, що обмежують або погіршують трудові права та можливості профспілкової діяльності по їх захисту, однак ні Президія ФПУ, ні СПО об’єднань профспілок так і не знайшли часу для прийняття відповідних рішень. Загострює ситуацію спроби Мінсоцполітики і роботодавців значно звузити можливості колдоговірного регулювання трудових відносин і залишити вкрай неефективний механізм врегулювання колективних трудових спорів і конфліктів.

 

Слід додатково взяти до уваги, що в проекті Основних напрямків бюджетної політики на 2018-20 роки Уряд фактично продовжує політику «дешевої рабсили» і навіть не планує за три роки досягнення споживчої вартості зарплат рівня 2013 року, а також врахувати урядові наміри продовження жорсткої політики підвищення цін і тарифів на життєво необхідні товари та послуги при скороченні житлових субсидій і соціальних пільг.

Зазначене вимагає від Профспілки мобілізації всіх сил і ресурсів для солідарної боротьби на захист конституційних прав спілчан на гідну роботу, безпечні умови праці та її належну і своєчасну  оплату, за достойну пенсію ветеранам., а також переорієнтації проведення земельної і медичної реформи в інтересах суспільства і на користь всіх громадян.

Профспілка наголошує - влада, політичні партії, народні депутати мають чітко розуміти, що від того які реформи вони пропонують і реалізовують, на чию користь вони голосують при прийнятті  життєво необхідних та соціально важливих законів,  буде напряму залежати який спілчани зроблять вибір на виборчих дільницях.

Профспілка закликає згуртуватись

і захистити конституційні права Людини праці і Ветеранів!!!