background
На головну сторінку - Новини - Новини Профспілки

ДИСКРИМІНАЦІЯ СЕЛЯН є грубим порушенням Конституції

Проведення різноманітних реформ в економічній і соціальних сферах, в сфері зайнятості та  житлових субсидій, трансформація медичних установ, , адміністративна і земельна реформи загострили накопичені роками проблеми із реалізації конституційних прав і гарантій громадян, особливо тих хто проживає в селах.

Більш того набуває поширення практика обмеження селян у можливості скористатись наданими Законом  правами.

Наголошуємо, що Стаття 24 Конституції чітко зазначає « Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»

Профспілка працівників АПК вирішила сформувати мапу дискримінації селян та соціальної несправедливості щодо них.

У цій  роботі візьме участь весь профспілковий актив, а також ми запросимо до співпраці правозахисні організації та широке коло експертів, науковців і політиків.

Кожен факт дискримінації отримає належну правову оцінку і щодо нього будуть внесені необхідні подання до органів державного нагляду та контролю.

Ми значно прискіпливіше будемо аналізувати всі законодавчі новації і діючі закони та наполягатимемо на експертизі їх впливу на життєдіяльність селян та у разі необхідності на вилучені з них дискримінаційних норм.

Також ми при потребі використаємо механізми Уповноваженого з прав людини,  Конституційного суду України та Європейського суду з прав людини.

Профспілка працівників  АПК запрошує всіх небайдужих до спільної роботи з мінімізації зон соціальної несправедливості та викоренення фактів і причин дискримінації сільських трударів та членів їх сімей.

Ваші пропозиції, оцінки, висновки та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу apk555smk@gmail.com

РАЗОМ БУДУЄМО ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ