background
На головну сторінку - Новини - Новини Профспілки

Виробнича практика: платити чи ні?

15 травня 2012 року в стінах ФПУ пройшло засідання-дискусія на тему: "Виробнича практика: платити чи не платити?"

 

В заході прийняти участь галузеві профспілки, які мають в своєму складі навчальні заклади, Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, підприємці м. Київ та всі зацікавлені сторони.

Питання для обговорення:

1. Звернення Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг до ФПУ.

2. Звернення Професійної спілки авіабудівників до ФПУ.

3. Необхідність та можливість регулювання проходження виробничої практики галузевими угодами.

 Профспілку працівників АПК України на засіданні представляла Тетяна Марченко, яка висловича чітку позицію Профспілки стосовно оплати виробничої практики учням (слухачам) професійно-технічних навчальних закладів - виробнича практика учнів ПТНЗ повинна оплачуватись відповідно до законодавства.

 Основними нормативно-правовими актами при організації та проведенні практики учнів, слухачів професійно-технічних закладів є:

1. Закон України "Про освіту";

2. Закон України "Про професійно-технічну освіту";

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. №992 " Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики".

 Професійно-технічна освіта вважається одним з головних факторів, який забезпечує стабільність економіки, але вона починає занепадати. Тому на сьогодні головними завданнями перед соціальними партнерами повинні бути:

▪ активізація роботи на виконання заходів Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки;

▪ контролювання з боку держави вимог роботодавців при прийнятті на роботу;

▪ підвищення престижності технічних і робітничих професій перед молоддю;

▪ збільшення кількості та якості кадрів робочих професій:

▪ встановлення дієвого механізму зв'язків підприємств з профтехучилищами;

▪ забезпечення в повному об'ємі фінансування витрат на розвиток ПТНЗ за рахунок бюджетних коштів різних рівнів;

▪ розробка та прийняття “Загальнонаціональної цільової програми, збереження та розвитку трудового потенціалу” та відповідних регіональних програм;

▪ розвиток вітчизняного виробництва та розширення внутрішнього ринку з метою створення нових робочих місць;

▪ оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ;

▪ створення та оснащення сучасним обладнанням, устаткуванням ПТНЗ;

▪ залучення підприємств, організацій у наданні учням ПТНЗ робочих місць для проходження виробничої практики;

▪ введення нового порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;

▪ створення рівних стартових можливостей отримання освіти для різних верств населення;

▪ активне сприяння позитивному ставленню до технічних професій в школі;

створення збалансованої системи профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл з метою виконання плану прийому учнів за державним замовленням.

Під час проведення дискусії переважною більшістю учасників підтримано позицію про необхідність дотримання цивілізованих норм щодо:
- одержання винагороди за працю;
- обмеження розміру відрахувань із заробітної плати;
- заборони обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою.

За підсумками заходу домовилися про доцільність наступних дій на вирішення проблеми оплати виробничого навчання та виробничої практики учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів:

- ініціювати перед Кабінетом Міністрів України (лист на ім’я Прем’єр-Міністра України) врегулювання проблем, що пов'язані з виконанням Порядку надання місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затвердженого Постановою КМУ від 07.06.1999 р. № 992, а саме:
- надати профільним міністерствам відповідні доручення:
- на виконання пункту 2 зазначеного Порядку створити відповідні робочі місця на базі підприємств державної та комунальної власності для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничої практики;
- на виконання пункту 16 зазначеного Порядку розробити відповідні нормативно-правові акти, які регулюватимуть надання пільг та компенсацій для підприємств не державної форми власності, що створюють відповідні робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів;
- внести зміни до діючого Порядку надання місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затвердженого Постановою КМУ від 07.06.1999 р. № 992
- абзац 2 пункту 17 зазначеного Порядку викласти у наступній редакції:

“Нараховані учням, слухачам кошти виплачуються їм безпосередньо підприємством не пізніше п'яти днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства.”;

- пункт 18 зазначеного Порядку викласти у наступній редакції:

“За письмовою заявою учня частина заробітної плати нарахована за час виробничого навчання і виробничої практики учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів, які отримують стипендію, харчування та проживають безкоштовно в гуртожитку, може бути направлена на рахунок навчального закладу для зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Питання щодо направлення частки заробітної плати учнів на рахунок професійно-технічного навчального закладу для використання у зазначених цілях вирішується ним разом з підприємством, де учні проходять виробниче навчання та виробничу практику, в кожному конкретному випадку з урахуванням наявності підстав та доцільності обумовлюються в договорі про надання робочих місць як додаткові зобов'язання підприємства.”