background
На головну сторінку - Новини - Новини регіонів

Звітно-виборна кампанія триває!

 18-го лютого 2020 року відбулась  VIII звітно-виборна конференція Запорізької міської організації профспілки працівників агропромислового комплексу.

Міськком профспілки, первинні профспілкові організації у звітному періоді направляли свої зусилля на збереження профспілкового членства та профспілкових організацій, їх організаційного та фінансового зміцнення.

В основу роботи профспілки закладено саму високу цінність – людину праці, її життя, здоровя, гідний рівень життя.

         Вся робота по економічному, соціальному, правовому захисту будувалась на основі зміцнення та розвитку колдоговірної роботи.

         В цілому, по міській організації по колективним договорам за звітний період по соціальним пакетам виплачено понад 32,0 млн. грн.., або 6920 грн. на одного працюючого, ріст до рівня 2015 року у 2,3 рази.

 Міськком, первинні профорганізації приділяли велику увагу  створенню безпечних умов та охороні праці. На заходи по охороні праці за звітний період направлено більше 14,0 млн.грн., в 2019 році на одного працюючого витрачено 1812 грн. Це і створення належних санітарно-побутових умов, своєчасне проведення  навчання, інструктажів та перевірки знань по охороні праці, якісне проведення медичних оглядів та  дотримання нормативів видачі спецодягу та засобів індивідуального та колективного захисту, оплата медичного страхування та спеціального харчування.

         На ПрАТ «Карлсберг Україна» та ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика» проведена атестація робочих місць.

         Правовий захист члена профспілки – одна із головних  мотивацій профспілкового членства. У звітному періоді проводилась перевірка дотримання трудового законодавства, членам профспілки профактивом надано понад 5 тисяч усних та письмових консультацій.

Не залишилась міська організація, первинні профорганізації байдужими до останніх подій навколо антинародних законопроектів про працю та профспілки. Первинними профспілковими організаціями були направлені листи Президенту, оформлені підписні листи з вимогою відізвати антинародні законопроекти, члени профспілки взяли участь у Всеукраїнській акції протесту «Хвиля  гніву» 30-го січня у м. Запоріжжя.

         В мотивації профспілкового членства важливе місце займає навчання профспілкового активу. На рівні міської організації навчання носить системний характер. Щорічно проводиться по 5-6 семінарів по всім напрямкам профспілкової роботи.

   Велика увага приділяється інформаційній роботі, як елементу зростання рівня знань профспілкового активу. Міськком профспілки постійно через електронну пошту направляє первинним профорганізаціям  інформаційний матеріал, листівки, звернення, матеріали ЦК Профспілки, Федерації Профспілок України, Обласної ради профспілок, Обкому та Міськкому профспілки, з подальшими коментаріями та вивченням на семінарах профспілкового активу.

    Міська профспілкова організація, всі первинні профспілкові організації у звітному періоді керувалися та дотримувались норм Статуту профспілки працівників АПК України та діючого законодавства України.

     Звіти та вибори  пройшли організовано у всіх первинках.  Робота всіх профгрупоргів, цехових комітетів, профорганізаторів та профспілкових комітетів визнана задовільною

Більшість первинних профорганізацій використали можливість звітно-виборної кампанії для пошуку ефективних шляхів збереження профспілкового членства, налагоджування соціального діалогу з роботодавцями, подальшого удосконалення профспілкової роботи.

Слід зазначити, що у виступах делегатів міської конференції від первинних профспілкових організацій ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика» (Крутій Лариса), Запорізької Регіональної Державної лабораторїї Держпродспоживслужби (Торопцева Юлія), Комбінату «Зірка» (Стороженко Олег),  БУВРу річок Приазов’я (Кабанова Наталія), ПрАТ «Карлсберг Україна» (Чистобородов В’ячеслав), ТОВ «Будівельник-2013» (Божко Ірина) відмічався низький рівень гарантованих державою соціальних гарантій, пасивність профспілок в питаннях росту цін та тарифів, пролунала стурбованість відносно приватизації державних підприємств, незадоволення рівнем оплати праці в Галузевих угодах.

Всі виступаючі запропонували роботу міського комітету профспілки за звітний період визнати задовільною.

На конференції головою Запорізької міської організації профспілки працівників агропромислового комплексу одноголосно обрано Лідію Балтян, підтверджено повноваження членів міського комітету профспілки,обрано ревізійну комісію, делегатів на обласну звітно-виборну конференцію, делеговано членів обкому профспілки.