background
На головну сторінку - Нормативно-правова база - Нормативно-правові акти держави про Профспілки

Нормативно-правові акти держави про Профспілки

Чинні законодавчі акти

1. Конституція України

2. Кодекс законів про працю України

3. Податковий Кодекс України

4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні»

7. Закон України «Про оплату праці»

8. Закон України « Про охорону праці»

9. Закон України «Про відпустки»

10. Закон України «Про колективні договори і угоди»

11. Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»

12. Закон України «Про зайнятість населення»

13. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

14. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»

15. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

16. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

17. Закон України «Про звернення громадян»

18. Закон України «Про громадські об'єднання»

Тексти офіційних документів на які здійснюється посилання розміщені на сайті Верховної Ради України за адресою https://zakon.rada.gov.ua/laws