background
На головну сторінку - Новини - Новини АПК

Підписана Галузева угода між Державним агентством України з розвитку меліорації, рибного господарства і продовольчих програм та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2024-2028 роки

 Т.в.о Голови Державного агентства України з розвитку меліорації,
рибного господарства та продовольчих програм Ігорем Клименок та
Головою Профспілки працівників агропромислового комплексу
Світланою Самосуд 01 березня 2024 року підписано Галузеву угоду у
сфері гідротехнічної меліорації земель між Державним агентством
України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих
програм і Профспілкою працівників агропромислового комплексу
України на 2024 – 2028 роки

Відповідно до статті 13 Закону України «Про колективні договори і
угоди» 01 березня 2024 року Сторонами соціального діалогу на галузевому
рівні підписано Галузеву угоду у сфері гідротехнічної меліорації земель між
Державним агентством України з розвитку меліорації, рибного господарства
та продовольчих програм і Профспілкою працівників агропромислового
комплексу України на 2024 – 2028 роки та направлено на повідомну
реєстрацію до Міністерства економіки України.
Необхідність укладення нової галузевої угоди у сфері гідротехнічної
меліорації земель виникла із передачею цілісних майнових комплексів
державних підприємств, установ та організацій із сфери управління
Державного агентства водних ресурсів України до сфери управління
Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства
та продовольчих програм (розпорядження КМУ від 12.08.2022 №714-р).
Галузева угода набрала чинності з дня підписання і буде діяти до
укладення нової або перегляду даної Угоди.
Положення і норми Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх
суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.
Приділено значну увагу новим питанням, нормам галузевої угоди
щодо гендерній рівності, щодо недопущення дискримінації за ознаками раси,
кольору, політичних та релігійних переконань, вирішення трудових спорів
між працівником та роботодавцем шляхом медіації відповідно до Закону
України «Про медіацію» тощо.
Передбачено низку нових положень щодо підвищення кваліфікації
працівників, при необхідності їх перекваліфікації, перепідготовка або
перенавчання .
Галузевою угодою у сфері гідротехнічної меліорації земель охоплено
майже 6 тисяч працюючих, які фінансуються та утримуються за рахунок
державного бюджету.
У розділі «Гідні умови праці та соціальний захист працюючих» Сторони
домовились рекомендувати під час укладення колективних договорів
включення до них положень та механізмів їх реалізації щодо надання
працівникам додаткових, крім передбачених чинним законодавством,
соціально-трудових пільг, гарантій і компенсацій.