background
На головну сторінку - Новини - Новини регіонів

Новини з регіонів

 

  

9 квітня 2019 року відбулось  VI засідання   Запорізького обласного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу.

 На засіданні було розглянуто питання:  

 -   Про роботу організаційних ланок обласної профспілкової організації  працівників АПК всіх рівнів у 2018 році по захисту соціально-економічних і трудових прав працюючих та заходи щодо проведення цієї роботи у 2019 році.

- Про виконання бюджету обласної профспілкової  організації  працівників АПК, виконання кошторису апарату обкому профспілки у 2018 році та проекти бюджету обласної профспілкової організації і кошторису апарату обкому профспілки на 2019 рік.

- Про підсумки  обласного огляду-конкурсу «Краща районна профспілкова організація працівників АПК з організаційно-методичної та фінансової роботи у 2018 році»

       Засідання обласного комітету відмічає, що минулий  рік був визначальним  як  для Профспілок в цілому  так і для обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу.

Станом на 1.01.2019 року  до складу обласної профспілкової організації входять 20 районних, 1 міська і три первинні профспілкові організації працівників АПК . В них на профспілковому обліку перебувають 30091 член профспілки, з них працюючих – 18863, студентів вищих навчальних закладів 1-1У акредитації – 4628, учнів ПТУ – 3090, непрацюючих пенсіонерів – 3510 членів профспілки.

Останнім  часом має місце зменшення кількості профспілкових організацій і профспілкового членства через зменшення працюючих в результаті згортання виробництва, зміни власників, перепрофілювання та реорганізації структури підприємств, установ та організацій, створення об’єднаних територіальних громад.

З метою підвищення професіоналізму профактиву налагоджена система проведення семінарів, навчання профспілкових кадрів на обласному, районному рівні, в первинних профорганізаціях  і  в  міській організації профспілки. Протягом 2018 року  проведено 36 навчальних заходів у різних формах, підготовлено  інформаційні бюлетені, методичні рекомендації  та  надано більше 1500 консультацій в електроному та паперовому вигляді.

Важливе місце в захисті соціально-економічних і трудових прав працюючих  займає соціальний діалог через укладання колективних договорів. В кожному районі є ряд позитивних прикладів такої роботи профспілкових організацій з роботодавцями.

За сприяння соціальному діалогу, посилення соціального захисту працівників в минулому році  нагороджено почесним знаком ЦК Профспілки працівників АПК «За розвиток соціального партнерства» 25 керівників підприємств . 

  Поширюється досвід укладання угод райкомами профспілки з райдержадміністраціями і органами місцевого самоврядування відповідного рівня. Ведеться переговорний процес щодо продовження укладання Угоди про співпрацю між департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласною організацією Аграрного Союзу України, громадською спілкою “ Об’єднана  асоціація фермерів України”  та обкомом профспілки працівників АПК.

 Укладенню угод та колдоговорів передує певна організаційна робота. Розробляються і направляються первинним профспілковим організаціям рекомендації по укладенню колдоговорів, надається методична допомога.

Основним питанням на сьогодні є встановлення   належного рівня заробітної плати, витрат на охорону праці.

Найбільш гострою проблемою в оплаті праці є недодержання роботодавцями коефіцієнтів міжпосадових  співвідношень в розмірах посадових окладів керівників та фахівців підприємств, своєчасність розрахунків зі звільненими працівниками, оплата за понаднормований час, у нічний час, у святкові та вихідні дні.

Протягом 2018 року проводилась  правозахисна  робота організаційними ланками  обласної профспілкової організації  працівників  агропромислового комплексу всіх рівнів. В рамках громадського контролю  проведено 56 перевірок додержання роботодавцями законодавства про працю . Виявлено 193 порушення щодо 184 найманих працівників. Надано близько  2700 консультацій, а також  з метою захисту інтересів членів профспілки у судових органах складено  4 позовних заяви. Забезпечено представництво  інтересів в суді 72 працівникам. За винесеними на їх користь  судовими рішеннями стягнено 14,0 тис.грн.

Значна увага приділялась стану охорони праці, створенню безпечних умов праці, профілактиці виробничого травматизму.

Усвідомлюючи важливість цього  питання   на засіданнях президій обкому, міськрайкомів, при зустрічах з керівниками підприємств, на спільних нарадах з органами  місцевого самоврядування,  зверталась  увага на необхідність проведення конкретних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання порушень охорони праці на робочому місці. Висвітлювали дане питання в районних газетах.

В середньому витрати, спрямовані на охорону праці, становлять 2,4 % до фонду оплати праці. Ця робота налагоджена   в Гуляйпільському, Куйбишевському,  Запорізькому, Приморському, Веселівському, Вільнянському, Михайлівському   райкомах профспілки, в об’єднаній первиній організації профспілки ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», в профкомі ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика», ПрАТ «Карлсберг Україна».

 На ПрАТ " Пологівський олійноекстракційний завод "   проведено  конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей». Кращі роботи відмічені грамотами та подарунками.

     Важливою є робота щодо проведення навчання з питань зайнятості, організації оплати та охорони праці. За ініциативою  голів Куйбишевського,  Приморського, Михайлівського райкомів профспілки проведено районні семінари, «круглі столи» з цих питань. Веселівським районним комітетом профспілки проведено семінар-нараду голів первинних профорганізацій з питань підсумків укладення колективних договорів.

З метою підвищення ефективності роботи профспілкових організацій у сфері захисту трудових прав та інтересів членів профспілки  засідання обласного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу  прийняло Постанову засідання.

Переможців огляду-конкурсу -  Бердянську районну профспілкову організацію працівників АПК  (голова Будніков Б.П.), Приморську районну організацію профспілки працівників АПК (голова Кислова Н.В.), Гуляйпільську районну профспілкову організацію працівників АПК (голова Тимошенко А.М.) нагороджено Почесними грамотами та грошовими винагородами.