background
На головну сторінку - Нормативно-правова база - Документи і матеріали - Положення про огляди-конкурси

Положення про огляди-конкурси

Додаток 1 до постанови президії ЦК від 09.02.2012 № П-7-4

ПОЛОЖЕННЯ про огляд-конкурс на кращого профспілкового лідера-керівника Профспілки працівників АПК

1. Мета і завдання огляду-конкурсу

1.1. Галузевий огляд-конкурс на кращого лідера-керівника Профспілки працівників АПК проводиться з метою підвищення ролі профспілкових лідерів – керівників організаційних ланок Профспілки АПК.
1.2. Основним завданням огляду-конкурсу є виявлення й підтримка кращих профспілкових працівників різного рівня, виховання на їх прикладі молодих профспілкових кадрів, формування суспільної думки щодо престижу роботи в профспілкових органах та підвищення авторитету керівників виборних органів Профспілки АПК.

2. Організація та проведення огляду-конкурсу

Огляд-конкурс проводиться у таких номінаціях:
Кращий лідер-керівник первинної організації Профспілки;
Кращий лідер-керівник районної, міської організації Профспілки;
Кращий лідер-керівник Кримської республіканської, обласної, Київської міської організації Профспілки;
Конкурс проводиться один раз на рік з січня по грудень в усіх регіонах України.
У кожній номінації огляду-конкурсу встановлюється один переможець.

3. Критерії оцінки в номінаціях огляду-конкурсу

1. Номінація: «Кращий лідер-керівник первинної організації Профспілки»

Характеристики, що оцінюються:
3.1.1. Дотримання статутних норм щодо організаційного та фінансового забезпечення діяльності організації Профспілки, а саме:
- час утворення та реєстрації організації;
- проведення зборів, конференцій, засідань виборних органів, актуальність питань, що розглядається на засіданнях;
- наявність та стан виконання колективного договору;
- участь в роботі виборних органів територіальних організацій Профспілки;
- недопущення безпідставного зменшення чисельності профспілкового членства;
- створення умов для розвитку особистості, занять фізичною культурою і спортом, художньою самодіяльністю, оздоровлення членів профспілки та їх дітей;
- повнота та регулярність відрахувань профспілкових членських внесків вищим за статусом органам Профспілки;
- використання коштів профспілкового бюджету.
3.1.2. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, правильним застосуванням установлених умов праці;
3.1.3. Участь у вирішенні питань захисту трудових, соціальних прав та інтересів членів профспілки;
3.1.4. Участь у проведенні колективних профспілкових акцій, організація відповідної роз’яснювальної роботи в первинній профорганізації;
3.1.5. Організація навчання профактиву, вивчення й поширення досвіду роботи інших профорганізацій, запровадження кращих форм роботи;
3.1.6. Вік, загальний трудовий стаж, у т.ч. в виборних профспілкових органах;
3.1.7. Освітній рівень;
3.1.8. Дані про нагородження.

2. Номінація «Кращий лідер-керівник районної, міської організації Профспілки»

Характеристики, що оцінюються:
3.2.1. Організація роботи виборних органів. Регулярність проведення засідань. Актуальність питань, що розглядаються.
3.2.2. Робота щодо створення нових первинних організацій та включення їх до складу районної, міської організації Профспілки;
3.2.3. Організація виконання профспілкового бюджету, контроль за надходженням відрахувань від профвнесків;
3.2.4. Дотримання статутних норм по відрахуванню профспілкових внесків до вищих профспілкових органів;
3.2.5. Участь в роботі вищих за статусом виборних органів Профспілки;
3.2.6. Відстоювання позиції профспілкових організацій при веденні колективних переговорів, надання допомоги первинним організаціям в укладенні колективних договорів;
3.2.7. Організація навчання профспілкових кадрів і активу;
3.2.8. Участь в організації та проведенні масових акцій на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до чинного законодавства України;
3.2.9. Організація громадського контролю за додержанням законодавства про працю, охорону праці, створення безпечних умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов;
3.2.10. Організація оздоровлення членів профспілки та їх дітей;
3.2.11.Упровадження передового досвіду в роботу з розв’язання проблем гендерної рівності;
3.2.12. Співпраця з іншими громадськими організаціями, робота з ветеранами;
3.2.13. Вік, загальний трудовий стаж, у т.ч. у виборних профспілкових органах;
3.2.14. Освітній рівень;
3.2.15. Дані про нагороди та профспілкові відзнаки.

3. Номінація « Кращий лідер-керівник Кримської республіканської, обласної, Київської міської організації Профспілки»

Характеристики, що оцінюються:
3.3.1. Чисельність організації її організаційна та фінансова міцність, відповідність вимогам законам України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» та «Про соціальний діалог в Україні». Виконання статутних завдань, рішень профспілкових органів та контроль за їх виконанням;
3.3.2.Надання практичної допомоги первинним, територіальним організаціям Профспілки у їхній статутній діяльності;
3.3.3.Надання членам профспілки правової, матеріальної допомоги, внесення пропозицій до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вирішення соціально-трудових питань, участь у їх розгляді;
3.3.4. Виконання статутних норм по відрахуванню профспілкових внесків до вищих профспілкових органів;
3.3.5. Участь у роботі виборних органів Профспілки працівників АПК (засіданнях ЦК, президії), виборних органів ФПУ, заходах, що проводяться ЦК Профспілки та Федерацією профспілок України;
3.3.6. Організація навчання профспілкового активу;
3.3.7. Упровадження передового досвіду роботи з розв’язання проблем гендерної рівності;
3.3.8. Організація громадського контролю за додержанням законодавства про працю, про охорону праці, створення безпечних умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов.
3.3.9. Організація оздоровлення членів профспілки та їх дітей;
3.3.10.Організація масових акцій на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до чинного законодавства України;
3.3.11. Вік, освітній рівень, загальний трудовий стаж, у т.ч. у виборних профспілкових органах;
3.3.12. Дані про нагороди та відзнаки.

4. Підведення підсумків огляду-конкурсу та нагородження його переможців

4.1. Кримська республіканська, обласні, Київська міська організації Профспілки, щорічно до 1 грудня приймають і розглядають по всіх номінаціях матеріали від організацій профспілки – учасників огляду-конкурсу. Результати огляду-конкурсу затверджуються відповідним виборним органом і до 25 січня кожного наступного року надсилаються на розгляд оргкомітету Профспілки працівників АПК.
4.2. Кожна членська організація представляє оргкомітету матеріали не більш як на одного претендента у кожній номінації.
Крім оціночних характеристик відповідно до розділу III цього Положення на розгляд оргкомітету надсилаються наочні матеріали (перспективні плани, програми, методичні розробки, матеріали, що висвітлюють найбільш цікаві заходи, плакати, буклети, публікації, аудо-, відеоматеріали.
Матеріали надіслані оргкомітету для розгляду мають бути оформлені та відповідати вказаним оціночним критеріям за їх порядковим номером у номінації.
4.3. Підведення підсумків огляду-конкурсу здійснюється оргкомітетом щорічно до 20 лютого і затверджується рішенням президії ЦК Профспілки.
4.4. Переможець огляду-конкурсу у номінації «Кращий лідер-керівник первинної організації Профспілки» нагороджуються Дипломом Профспілки та цінним подарунком, а організація нагороджується Почесною грамотою Профспілки.
4.5. Переможець огляду-конкурсу у номінації «Кращий лідер-керівник районної, міської організації Профспілки» нагороджуються Дипломом Профспілки та грошовою премією (до 1000 грн.), а організація нагороджується Почесною грамотою Профспілки.
4.6. Переможець огляду-конкурсу у номінації «Кращий лідер-керівник Кримської республіканської, обласної, Київської міської організації Профспілки» нагороджуються Дипломом та путівкою в санаторій, а організація нагороджується Почесною грамотою Профспілки.
4.7. Нагороди вручаються в урочистій обстановці.

Додаток 2
до постанови президії ЦК від 09.02.2012 № П-7-4


ОРГКОМІТЕТ по проведенню огляду-конкурсу на кращого профспілкового лідера-керівника Профспілки працівників АПК

Бурлака Надія Маркіянівна – голова Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників харчової та переробної промисловості

Гулько Валентина Іванівна – голова первинної організації «Таврія» Новокаховського району, Херсонська область

Добринська Ніна Каетанівна – голова Житомирської обласної організації Профспілки працівників АПК

Лопата Ольга Іванівна – голова Київської міської організації Профспілки працівників АПК

Македонський Іван Іванович – голова Одеської обласної організації Профспілки працівників АПК

Марченко Тетяна Петрівна – завідувач відділом економічного захисту трудящих та соціально-трудових відносин ЦК Профспілки

Шведов Валерій Григорович – заступник голови Профспілки працівників  АПК України