background
На головну сторінку - Новини - Новини регіонів

Засідання Ради Житомирсьої обласної організації профспілки працівників АПК

 

       21 березня 2019 року відбулось  засідання  Ради Житомирсьої обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу.

     На засіданні було розглянуто та затверджено ряд постанов про роботу Профспілки в 2018 році, а саме:

-  Про роботу організаційниї ланок  Профспілки  у 2018 році та удосконалення організаційного і фінансового зміцнення згідно підвищення ефективності дій на захист прав членів профспілки.  

-   Про проведення звіто-виборної кампанії в профспілкових організаціях  обласної  профспілкової організації  працівників АПК  та завдання для організаційних ланок.                    

- Про виконання показників бюджету обласної організації Профспілки працівників АПК, виконання кошторису обкому профспілки у 2018 році та затвердження бюджету обласної профспілкової організації працівників АПК і кошторису обкому на 2019 рік.

 

      Рада обласної організації профспілки АПК  відмічає, що за рік, який минув після проведення засідання Ради, всіма організаційними ланками проведена певна робота по забезпеченню захисту соціально-економічних і трудових прав працюючих.        

       Президією обласної організації профспілки працівників АПК, рядом виборних органів районних , міської та об’єднаних галузевих профспілкових організацій значна увага приділялась організаційному зміцненню обласної профспілкової організації, подальшому розвитку соціального діалогу, удосконаленню колективно-договірного регулювання соціально-економічних і трудових відносин, розширенню сфери дії галузевих угод, підвищенню ефективності колективних договорів, посиленню їх впливу на захист соціально-трудових прав працівників.

Проте в цілому стан роботи всіх організаційних ланок обласної профспілкової організації з реалізації визначених пріоритетних завдань, недостатній.

 Профспілковому активу області не вдалося зупинити негативні тенденції в профспілковому русі, які за період реформування аграрного сектора практично призвели до значної руйнації профспілки.

За даними статистичних звітів організаційних ланок, станом на 1 січня 2019 року обласна профспілкова організація об’єднує: 9 районних організацій профспілки працівників АПК, 3 об’єднаних галузевих, 1 міську та 78 первинних профспілкових організації. Загальна чисельність членів профспілки становить  18345  чол.

Порівнюючи статистичні дані за 2018 рік із попереднім 2017 роком необхідно зазначити значне зниження  профспілкового членства ( на 1370 осіб) з зменшенням  на  16  чисельності профспілкових організацій.

У порівнянні з 2017 роком чисельність членів профспілки  зросла серед студентів аграрних вузів І – ІV рівнів акредитації  на  583 чол.

Негативна тенденція скорочення профспілкового членства у 2018 році мала місце  у районних профспілкових організаціях:  Брусилівській - 48, Овруцькій - 239 Новоград-Волинській - 513 , Любарській  -  960 членів профспілки.

Ці негативні явища визначаються рядом  об’єктивних  причин.

Найголовніша із них – постійне скорочення робочих місць, викликане припиненням роботи, або взагалі банкрутством підприємств, передача земель в оренду великим корпораціям і агрохолдингам, що призводить до здешевлення робочої сили та її відтоку із сільської місцевості.

Та найболючішою проблемою, з якою боротися все складніше, є небажання власника мати на підприємстві профспілкову організацію, а в багатьох випадках – примусове припинення її діяльності

 

Всі ці та багато інших проблем значною мірою ускладнюють роботу організаційних ланок профспілкової організації щодо мотивації профспілкового членства та створення нових профспілкових організацій.