background
На головну сторінку - Про Профспілку - Історична довідка

Історична довідка

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ПРО ПРОФСПІЛКУ ПРАЦІВНИКІВ

 АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 

Профспілка працівників агропромислового комплексу України створена 25.05.1990 року на 1 з’їзді Профспілки.

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян від 04 січня 2000 року.

Свідоцтво НСПП від 17 жовтня 2016 року №014-16-00-Г

Профспілка має свій Статут, символіку(логотип та прапор.), затверджену Мінюстом України.

Статут Профспілки було затверджено на 1 з’їзді 25.05.1990 року, всі ці роки до нього вносились зміни, останні внесені 30.03.2017 року.

 

Профспілка є правонаступником таких організацій:

- з 1973 по 1977 рр. – Українського республіканського комітету профспілки робітників і службовців сільського господарства та заготівель;

- з 1977 по 1986 рр. – Українського республіканського комітету профспілки працівників сільського господарства;

- з 1986 по 1990 рр. – Українського республіканського комітету профспілки працівників агропромислового комплексу.

 На момент утворення Профспілка об’єднувала 2 млн. членів - працівників різних підгалузей АПК: сільського господарства, харчової та переробної промисловості, сільських будівельників, меліораторів.

Майже 10% від загальної чисельності Профспілки складали представники наукових установ та закладів аграрної освіти, студентська та учнівська молодь. 

Профспілка пройшла всі етапи свого становлення під керівництвом першого її голови – Нагорного Кіма Миколайовича.

З 1993 по 2011 р. Профспілку очолював Чепур Володимир Кузьмович.

9 грудня 2011 року, на засіданні Центрального комітету, Головою Профспілки обрано Сопелкіна Ігоря Сергійовича, довіру якому було підтверджено на VI з’їзді Профспілки у 2015 році.

 

Профспілка працівників АПК України пройшла складний, карколомний шлях виходу із величезної радянської структури ВЦРПС та Укрпрофради і створення незалежної, самостійної, міцної профспілки.

Звичайно ж, історія Профспілки невід’ємно пов’язана з профспілковим рухом в Україні та починається ще за радянських часів. На той час Профспілка об’єднувала більше 7 мільйонів членів, мала горизонтальну і вертикальну структури, серйозний кадровий, матеріальний та фінансовий потенціал і мала можливість успішно вирішувати питання соціального забезпечення спілчан.

Профспілка була розпорядником двох фондів: загального Фонду соціального страхування та Централізованого фонду соціального страхування колгоспників, що давало можливість будувати та утримувати санаторії, будинки відпочинку, дитячі табори спортивні бази та дитячі юнацько-спортивні школи у сільській місцевості та інші об’єкти соціально-культурної сфери. Значні кошти були виділені Профспілкою на будівництво Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

Паростки соціального партнерства Профспілка реалізовувала ще на початку 90-х років. Гідним соціальним партнером на той час була Всеукраїнська Рада колгоспів і спільно нам вдавалось не тільки забезпечувати вирішення найнагальніших питань соціального забезпечення селян, а й довгий час утримувати галузеві санаторії та дитячі оздоровчі заклади Профспілки. Їх кількість була такою, що для управління ними була створена спеціальна структура «Укрсільгоспоздоровниця», яка активно працювала до 2010 року.

Та на долю жодної з профспілок України не випало стільки випробувань за ці роки, як на долю Профспілки працівників АПК.

Недолуге постійне реформування сільського господарства, без вирішення соціальних проблем працівників та створення нових робочих місць, руйнувало підвалини як галузі так і Профспілки, знищувало соціальну інфраструктуру на селі.

Зникали цілі підприємства, люди втрачали роботу, зникали і продовжують зникати цілі села.

Профспілка працівників агропромислового комплексу, її організаційні ланки на місцях завжди стояли на захисті трудових прав сільських трудівників, які ніколи її не зраджували і вважали єдиним об’єднуючим центром, куди спрямовувалися проблеми і досягнення як територіальних профспілкових центрів так і окремих профорганізацій та спілчан.

З року в рік профспілкова боротьба за право на працю, та достойну її оплату стає жорсткішою, а дії можновладців та олігархів все більш корисливішими, направленими на власне збагачення, але під гаслами любові до народу у передвиборчих обіцянках.

Тому, все складніше стало шукати мотиваційні важелі, для переконання працівників у необхідності вступу до профспілки для захисту своїх прав та інтересів.

І тут необхідно віддати належне нашим профспілковим лідерам- керівникам організаційних ланок усіх рівнів, не применшуючи ролі жодного з них.

Їхня щоденна праця – це боротьба за справедливість, за кращу долю кожного члена профспілки, на їх праці і авторитеті тримається Профспілка.

Сімнадцять років Профспілку очолював Володимир Кузьмович Чепур. Людина з великої літери, мудрий і чесний, авторитетний і знаний профспілковий діяч не тільки в Україні, а й за її межами.

Він доклав багато зусиль, щоб Профспілка агропромислового комплексу зберегла свою структуру, мала надійний кадровий потенціал, була кращою в Україні і визнаною на міжнародному рівні.    

Створена у 1990 році Профспілка працівників агропромислового комплексу України, по-суті, була федерацією профспілок агропромислового комплексу, бо об’єднала працівників декількох галузей: сільського господарства, харчової та переробної промисловості, сільських будівельників, меліораторів, а крім того, науковців АПК, студентів галузевих аграрних вузів та ще багато працівників інших галузей.

Профспілка всі роки від свого створення і до цього часу була і є у складі потужного об’єднання профспілок – Федерації профспілок України і завжди активно підтримувала всі солідарні дії та акції протесту. Вона завжди в авангарді профспілкового руху, бо лише солідарна підтримка та спільні дії є запорукою успіху у нелегкій боротьбі за права людей праці.

Більше 16 років Профспілка працівників АПК є членом Міжнародного союзу працівників харчової та тютюнової промисловості, сільського господарства, ресторанно-готельного обслуговування та суміжних галузей (IUF), який дав новий поштовх роботі Профспілки, її організаційних ланок.

Завдячуючи команді IUF і особливо Кириллу Букетову, Галині Юровій, Івану Мілих, Марії Курзіній, Світлані Боінчан, а також Ірині Семенівні Ковриго (тодішньому заворгу ЦК Профспілки), нам вдалося не лише підготувати велику і потужну команду профспілкових лідерів-викладачів, а й навчити багатьох профспілкових працівників та активістів працювати в надскладних умовах наступу на права робітників.

Семінари з органайзингу, аутсорсингу, гендерних проблем та багато-багато інших проектів було втілено в життя.

Профспілці завжди таланило на розумних і активних керівників, які по-справжньому вболівали і вболівають за її долю, тому вона ніколи не стоїть на місці, постійно змінюється, веде пошук нових форм і методів роботи.

І сьогодні, під керівництвом Ігоря Сергійовича Сопелкіна Профспілка АПК впевнено тримає руку на пульсі сучасних подій.

Відкриваються нові напрямки роботи Профспілки: створено сайт Профспілки, де активно популяризується її діяльність та надається можливість кожному члену профспілки звернутися з питань правового захисту, колективно-договірного регулювання, гендерної рівності.

Молодь має можливість долучитися до роботи Молодіжної ради, де вирішується багато проблем студентської та учнівської молоді, проводяться форуми, флеш-моби, фото- та відео конкурси.

Профспілка працівників АПК переживала багато тяжких потрясінь і подій, та найтяжчими були події під час Революції гідності, які принесли великий біль і великі втрати усьому українському народові.

В результаті тяжкої економічної кризи та війни на сході нашої держави, анексії Криму у 2014 році, Профспілка працівників АПК втратила більше 100 тисяч членів та Кримську республіканську, частину Донецької та Луганської організацій профспілки.

На жаль, після Революції Гідності гідними не стали ні заробітна плата, ні її умови, ні саме життя українців. Тому наша боротьба продовжується.

 А успішною вона буде лише за активної участі та солідарних дій кожного члена Профспілки.

 

Профспілка сьогодні.

 Реформування аграрного сектора економіки держави призвело до суттєвих змін в Профспілці та її організаційних ланках. 

За станом на 01.01.2017 року вона об’єднує майже 500 тисяч членів. 

 З них:

·            у сільському господарстві – 140,1 тис.

·           харчовій та переробній промисловості – 87,0 тис.

·           у сільському будівництві – 3,7 тис.

·           меліорації – 20,7 тис.

·           Національній аграрній академії наук України - 9,6 тис.

·           у інших галузях, обслуговуючих сільське господарство.

·            харчову та переробну промисловість -  28,0 тис.

Серед спілчан 113,8 тис. студентів аграрних вузів 1-1У рівнів акредитації, майже 55 тис. – учнівської молоді та 18 тис. пенсіонерів.

Структура Профспілки працівників АПК України складається із 4561 первинної профспілкової організації, 11 об’єднаних, 348 районних, 14 міських та 35 обласних організацій Профспілки.

V1 з’їзд галузевої Профспілки, який відбувся у травні 2015 року, визначив ряд пріоритетних напрямків діяльності Профспілки.

Перше - посилення впливу Профспілки на забезпечення органами управління, власниками і керівниками підприємств АПК необхідних умов для стабілізації та збільшення обсягів виробництва у всіх галузях.

Друге - захист законних соціально-економічних і трудових прав і інтересів членів Профспілки та посилення впливу профспілкових органів на стан техніки безпеки і охорони праці. Захист прав потерпілих від нещасних випадків на виробництві та внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також організація оздоровлення дітей, сприяння поліпшенню медичного, культурно-побутового обслуговування працівників АПК, розвитку фізкультури і спорту.

 

Третє - організаційне і фінансове забезпечення діяльності Профспілки, робота з кадрами і активом, розвиток міжнародних зв’язків. Їх реалізація, практичне втілення в життя будується на основі розроблених тактичних дій кожної організаційної ланки профспілки, від Центрального комітету – до профкому, визначаючи свої форми і методи діяльності досягнення мети, при обов’язковому контролі за ходом виконання цих тактичних дій, а в разі необхідності їх коректування.

Виконуючи рішення VI з’їзду Профспілки, та VII з’їзду Федерації профспілок України, робота організаційних ланок, їх вищих виборних органів, президії та Центрального комітету Профспілки у 2015 - 2017 роках була спрямована, в основному, на:

- захист соціально-економічних і трудових прав та інтересів працівників агропромислового комплексу, через систему колективно-договірного регулювання та соціального діалогу;

- організаційне зміцнення та мотивацію профспілкового членства;

- втілення в життя гендерних підходів у сфері праці, відповідно до конвенцій МОП та законодавства України;

- сприяння розвитку молодіжної політики;

- міжнародну та інформаційну роботу.

 

Захист соціально-економічних і

трудових прав та інтересів працівників АПК

 

Враховуючи багатогалузевість АПК, Профспілкою укладені і діють 6 Галузевих угод:

  • -     для підприємств сільського господарства;
  • -     харчової і переробної промисловості;
  • -     хлібопродуктів і хлібопекарської промисловості;
  • -     водного господарства;
  • -     агробудівельників;
  • -     Національної академії аграрних наук України,

в т.ч. перші дві з них на тристоронній основі спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Федерацією роботодавців в АПК.    

Профспілка щороку проводить галузевий конкурс на кращий колективний договір та бере участь у Всеукраїнському конкурсі. У 2017 році охоплено колективними договорами 93,5% підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу.

У 2017 році Профспілка працівників АПК України провела непрості переговори з Федерацією роботодавців АПК та альтернативними профоб’єднаннями, які не входять до ФПУ, і діють у агропромисловому комплексі, щодо створення тристоронньої соціально-економічної ради в сфері АПК. В кінці минулого року така рада була створена.

Крім цього, 22 січня 2018 р. підписано угоду про створення СПО у харчовій та переробній промисловості, перше її засідання проведено 12 лютого 2018 р., на якому обрано голову та керівні органи СПО. Головою СПО профспілок у харчовій та переробній промисловості обрано Сопелкіна І.С. - голову Профспілки працівників АПК України.

Профспілка працівників АПК України та її членські організації протягом останніх років приділяють значну увагу діяльності первинних профспілкових організацій, особливо навчанню голів, членів профкомів, членів ревізійних комісій первинок. Такі навчання проводяться на постійній основі як обласними організаціями так і ЦК Профспілки із залученням не лише власних ресурсів, а й за підтримки міжнародних партнерів.

На сайті Профспілки працює безкоштовна юридична консультація, а також виїзна приймальня, де надається фаховадопомога усім членам Профспілки

 

   

Інформацію підготувала

Світлана Самосуд – Голова Профспілки