Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Анастасія
Доброго дня.
Чи можна створити первинну профспілку, якщо на підприємстві вже функціонує одна первинна профспілка (дана профспілка не є ланкою місцевої, обласної, регіональної тощо)? Чи передбачено законодавством дозвіл або заборону на створення двох чи більше профспілок на одному підприємстві?
Колективного договору між підприємством і профспілкою немає.
Заздалегіль дякую!
Відповідь: На підприємстві може існувати дві чи більше профспілкових організацій. Закон
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( у редакції
станом на 19.07.2022р). не містить будь яких обмежень. Зазначений Закон та
Статут Профспілки працівників АПК України регламентує порядок створення та
реєстрації первинної профспілкової організації.
Профспілкова організація зобов?язана ініціювати укладання колективного договору у
порядку, визначеному Законами України "Про соціальний діалог в Україні" ( у
редакції станом на 12.05.2022р.) та "Про колективні договори та угоди" (у редакції
станом на 16.11.2022р.)
Вікторія
Як що Я не є членом профсоюзу, але мені повідомили як що я не напишу заяви на вступ , то мені не буде дозволено працювати 24 годин (добові чергування), і мої чергування будуть по12 годин(день-ніч).Внесок у профсоюзу буде складати 1 відсоток від заробітної пла.
Відповідь: Для встановлення графіків змінності на підприємстві треба керуватися трудовим
законодавством, яке не пов'язує режим праці із членством у профспілковій організації. Але не
будучи членом профспілки, ви позбавлені захисту ваших інтересів, індивідуальних прав у
відносинах із роботодавцем, на представництво ваших інтересів при захисті ваших прав у
судових органах, контролю з боку профспілкової організації при розірванні трудового
договору з ініціативи роботодавця та інших соціальних гарантій, встановлених колективним
договором для членів профспілкової організації. Питання стосовного свого членства у
профспілковій організації ви повинні вирішувати самі.
Олександр
Скажіть будьласка яка процедура подання кандидатури та обрання голови профспілки працівників освіти району (громади)?. Дякую.
Відповідь: Процедура подання кандидатури на обрання головою профспілки працівників освіти
району визначається Статутом профспілкової організації та/або положенням про
порядок проведення звітно-виборних зборів відповідної Профпілки..
Світлана Ніщенко
Доброго дня! На час війни фінансові можливості профспілки на оплату праці голови профспілки, згідно діючого штатного розпису, обмежені у зв\'язку із зменшенням надходжень членських внесків. На данний час не обрано голову профспілки. Чи можна обрати голову профспілки без звільнення від основної посади за основним місцем роботи на підприємстві з оплатою в межах фонду заробітної плати і фінансової можливості профспілки, тобто на громадських засадах з оплатою за роботу фіксованною сумою, затвердженною також на конференції при обранні голови з приміткою \"на час дії воєнного стану\". В червні 2023 закінчується строк дію ЕЦП заступника і новий підпис оформити без голови буде неможливо. Які для цього є правові підстави, якщо вони є. Дякую.
Відповідь: У відповідності до п. 3.9.  Статуту Профспілки працівників АПК України, у виняткових
випадках, з поважних причин, до яких відноситься воєнний стан ,банкрутство, санація,
зупинка виробництва, тощо, керівні органи вищої за статусом організації Профспілки мають
право продовжувати повноваження виборного органу нижчої за статусом організації до
усунення причин, які унеможливлюють проведення звітів і виборів, але не більш ніж на один
рік, тому вам слід звернутися до керівного органи вищого за статусом організації
Профспілки та отримати розпорядчий документ про продовження ваших повноважень та

повноважень профспілкового комітету і на підставі цього документу, відповідної заяви,
витягом із Статуту звернутися у відповідний орган або систему "Дія". щодо продовження
строку діі ЕЦП
Питання що пов'язані з оплатою праці голови та інших працівників профспілки
вирішуються профспілковим комітетом на підставі ухвалених рішень. що ґрунтуються на
підставі постанови президії Федерації професійних спілок України №П-8-8 від 23 березня
2004 року якою затверджено статус профспілкового працівника та порядок оплати їх праці.
Наталія
Комунальна установа з чисельністю 9 працівників приєдналася до профспілки вищестоячої організації. Відповідно свого Колективного договору установа не має. Однак, хоче видати свої Правила внутрішнього трудового розпорядку. Чи має на це право?
Відповідь: Правила ..внутрішнього трудового розпорядку можуть бути окремим від колективного договору документом, який затверджений наказом керівника підприємства за погодженням з профспілковим комітетом. Так само впроваджуються у дію і окремі положення, пов’язані з трудовими відносинами, додатки до колективного договору за його відсутності.
Марина
Доброго дня! Чи правильно ,що на проведення профспілкових зборів у школі потрібна лише згода директора, зауч була в курсі.?
Відповідь: Доброго дня. Дякуємо за запитання.
В разі проведення зборів у школі необхідно поставити до відома диретора школи.
Бажано, письмово ( для отримання підтвердження про такі дії - лист з реєстраційним номером).
Людмила
Скажіть ,будь ласка , чи мають право працівники, які вийшли з профспілки ,предявляти претензії в роботі голови ПК, заставляти вирішувати їхні питання. Як повинен себе вести голова ПК. Які є юридичні нормативи по вирішенню цієї проблеми ?
Відповідь: Відповідно до ст. 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - Закон), належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону, у питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.


Що ж стосується індивідуальних питань працівника, який не являється членом профспілки, то на підставі перелічених положень він має право виразити свою думку з приводу роботи будь якого органу.
Наталья
К нам звернувся Иванов хоче працевлаштуватися в наше підприємство ТОВ \\\\\\\\\\\\\\\"Ромашка\\\\\\\\\\\\\\\"на постійну основу, но він приніс трудову і там є запис,що він є обраним головою міської організації спілки \\\\\\\\\\\\\\\"ОО\\\\\\\\\\\\\\\" він на 0,5 ставки і неповному роб.тиждні. Як нам його оформлювати. Підкажіть.Може він бути в штаті на ставку при повному роб. тиждні.
Відповідь: Зазначений працівник має право претендувати тільки на роботу за сумісництвом, оскільки з постійним містом роботи він визначився, незалежно від умов праці.

Згідно ч.2 п.1.1. ст.1 Наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення «Про затвердження інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» № 58 від 29.07.93 р. трудова книжка ведеться за основним місцем роботи. Проте, за бажанням працівника, до трудової книжки можуть бути внесені відомості про роботу за сумісництвом
Катерина
Чи має право профспілкова організація підприємства звертатися до суду в разі невиконання її вимог власником або уповноваженим ним органом?
Відповідь: Відповідно до ч.4 ст. 249 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпПУ) та ч.4 ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі-Закон) спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом обов'язків щодо створення умов для діяльності профспілки, розглядаються у судовому порядку.Згідно ч. 2 ст. 251 КЗпПУ та ч.2 ст. 45 Закону, у разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду.


Отже, все залежить від того, які саме вимоги не виконує власник або уповноважений ним орган. При розгляді даного питання, необхідно керуватись главою XVI Кодексу Законів про працю, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статутом Профспілки , де має бути визначено в яких саме випадках профспілкова організація підприємства має право звертатися до суду.
Мирослава
Чи передбачено виплату коштів, сплачених працівниками підприємства, після виходу із профспілки? Стаж роботи не меншу 10-ти років, за цей час не брали жодної матеріальної допомоги, отримували тільки цукерки на Новий рік. Заздалегідь вдячна за відповідь!
Відповідь: Законодавством не передбачено повернення членських внесків сплачених працівником підприємства, після виходу його із профспілки.

На основі п. 3.2 Примірного положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, (далі - Примірне положення), джерелами формування майна первинної профспілкової організації є вступні та членські внески членів профспілки, відрахування підприємств, установ, організацій на культурно - масову і фізкультурну роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.

Згідно п. 3.3. Примірного Положення майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити