Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Олександр
Доброго дня!Допоможіть будь ласка у такій проблемі.Мене звати Олександр,мені 23 роки,маю вищу освіту,економіст.Але працюю сторожем в навчально-виробничому комбінаті, так як у місті важко з роботою.У нас в штатному розписі 3(три одиниці) посади сторожа,одна з яких підпадає під скорочення.Мої колеги 2 сторожа -це жінки,одна з яких пенсіонер за віком(їй 63 роки) ,а друга жінка- пенсіонер за інвалідністю(їй 47 р.).А скоротити хочуть мене,бо кажуть,що в мене менший стаж і я останній прийшов на роботу. Керівник каже,що за кваліфікацією і продуктивністю ми рівні. Як ми можемо бути рівні,якщо у них вже такий вік і за них сторожують чоловіки,бо вони бояться вночі сторожити. Ми всі підписали наказ "Про можливе звільнення працівників"(попередження за два місяці).
Дякую за увагу.
Відповідь: Дякуємо Вам, Олександре, за Ваше запитання.
Надаємо роз'яснення.

Відповідно до ст. 42 Кодексу законів про працю при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право залишитися на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Втім, закон не передбачає критерії та порядок визначення працівників з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Мінсоцполітики в листі від 21.11.2011 р. №307/06/187-11 вказує, що при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
1) сімейним — за наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
Але адміністрація при вирішенні питання щодо продуктивності та кваліфікації працівника повинна приймати до уваги посадову інструкцію працівника та визначитись хто краще буде виконувати обов’язки сторожа як за віком, так і за станом здоров’я, чи потрібно працівнику отримувати статус безробітного.
Катерина
чи має право профспілка (яка не є профспілкою установи) вимагати від цієї державної установи узгоджувати дії, які стосуються працівників даної установи та є членами даної профспілки. Зокрема звільнення працівника (державного службовця) установи
Відповідь: Наскільки зрозуміло з Вашого запитання мова йде про подвійне членство працівника в різних профспілках, а не вищою за рівнем профспілки.
В статуті профспілки може бути передбачена можливість подвійного членства в різних профспілках, законодавство цього не забороняє. Проте профспілка захищає права та інтереси працівника у відносинах із роботодавцем підприємства (організації) на якому створена профспілка та на якому працює працівник.
Тому стороння профспілка може звертатись до роботодавця чи представника адміністрації іншого підприємства, проте керівник не зобов’язаний реагувати на звернення якоїсь іншої профспілки крім своєї, якщо колективним договором та статутом не передбачений порядок звернення та отримання згоди.
Леся
Скажіть будь - ласка, чи може жінка директора школи бути членом профкому, а також членом ревізійної комісії. Чи не буде це сприяти корупції та прийняттю рішень, які лобіює директор.
А також чи може профком складатися із матері. сина, невістки, свахи, куми.Усі вони прийняті директором і всіляко підтримують його по будь - якому питанню. Дякую.
Відповідь: Відповідно до ст. 251 Кодексу законів про працю, Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
У відповідності до п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», обмеження щодо роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками поширюються на осіб, які працюють у державних установах освіти.
Отже, жінка директора школи може бути членом профкому та ревізійної комісії. У випадку коли власником навчального закладу встановлені обмеження у виді наказу щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами в одній державній установі, то тоді директор школи не може прийняти на роботу своїх родичів.
Що стосується приватних навчальних закладів, то тоді такі обмеження на них не розповсюджуються, саме за п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Лариса
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи має чинність колективний договір, якщо змінився керівник установи і голова профспілки. У якому законі це можна почитати
Відповідь: Відповідь на вказане Вами запитання містяться в Законі України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII.
Відповідно до ст. 9 вказаного Закону колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, угоду.
Також у відповідності до абзацу 6 цієї ж статті у разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
Юля
Підкажіть термін розгляду заяви про зміну назви та зміни голови профкому ппо реєстраційною службою (юстиція) для отримання нової виписки ( документи всі подані , картки заповнені , заява подана 27 листопада 2014 року).
Відповідь: Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України на підставі поданих профспілкою, об’єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і видає профспілці, об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.
Зміни до статутних документів професійних спілок, їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, у тому числі і щодо зміни назви, місця знаходження, реєструються у визначені законодавством для їх реєстрації терміни: професійні спілки, їх об’єднання – протягом місяця з дня надходження заяви, організації роботодавців, їх об’єднання – протягом 3-х денного терміну.
Валентина
чи отримує голова профкому заробітну плату за свою діяльність, з яких коштів і скільки?
Відповідь: Голова профспілки за свою профспілкову діяльність може отримувати доплати, якщо на це є гроші та ці витрати закладені у кошторисі витрат ПК або це визначено колективним договором .

Умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (в тому числі особам обраним до виборних органів профспілки) встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом.

Встановлених чи гарантованих розмірів таких доплат законодавством не передбачено.


Кодекс Законів про працю України встановлює ряд гарантій для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.

Зокрема, відповідно до ст. 252 КЗпП України, працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Для профспілкових органів Профспілки працівників АПК України застосовується постанова Президії ЦК Профспілки працівників АПК від 11.09.2012 № П-10-3 "Про затвердження Типового положення "Про умови праці та соціально-трудові гарантії працівників профспілкових органів Профспілки працівників АПК України" розміри посадових окладів виборних керівників (голови та його заступників) встановлюються постановою відповідного виборного профспілкового органу.

Розміри посадових окладів встановлюються в мінімальних гарантованих розмірах тарифної ставки робітника 1-го розряду в розрахунку на місяць, яка передбачена Галузевою угодою. В разі, якщо в регіоні Галузевою угодою передбачена тарифна ставка робочого 1-го розряду в більшому розмірі, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з даної Угоди.

З Галузевими угодами на 2014-2016 роки можна ознайомитися у розділі "Нормативно-правова база" сайту.
Денис
Доброго дня. Чи є необхідність первинній профспілковій організації мати печатку, якщо ППО входить до профспілки та не має всласного р/р в банку? В РУЮстиції вимагають печатку для завірення форми 4 про внесення змін при обранні про новообраного голову профспілки. Дякую.
Відповідь: Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 передбачено скасування обов’язкового застосування печатки юридичними особами. Вказаний Закон набрав чинності 06.11.2014 року.

Дякуємо Вам за звернення.
Ольга
Доброго дня! Чи законна діяльність профспілки,яка не має затвердженого статуту?
Відповідь:
Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному статтею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Відповідно до цієї ж статті профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення. Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Тому легалізувати профспілку без затвердження статуту чи положення неможливо, так само як і без створення юридичної особи.

Дякуємо за запитання.
Юрій
Добрий день ! Адміністрація коледжу при укладенні Колективного договору відмовляється проводити атестацію робочих місць мотивуючи відмову відсутністю для цього коштів. Чи має право вона це робити і як повинна діяти в даній ситуації голова профспілки ?
Відповідь: Адміністрація коледжу не має права відмовлятися від проведення атестації робочих місць, тим більш мотивуючи відмову відсутністю для цього коштів.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

У разі, якщо атестацію робочих місць не проведено або несвоєчасно проведено, працівники, зайняті на роботах з шкідливими і важкими умовами праці, втрачають право на будь-які пільги і компенсації, передбачені законодавством за роботу із шкідливими умовами праці.

З 13.06.2012 р. вступив в силу Закон України №4714-ІV «Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю». Цим законом передбачена відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Всі звернення до адміністрації від профспілки повинні бути виключно в письмовому вигляді з зазначенням виявлених порушень та вимогою їх усунення.

У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

В районних та міських управліннях праці та соціального захисту населення є фахівці з питань умов праці, які повинні надати Вам методичну та консультативну допомогу.
Надія
Доброго дня!
Чи можливо обрати голову профспілки на звітньо-виборчих зборах за його відсутності на них, і без його згоди?
Дякую.
Відповідь: Не можна обирати голову профспілки без його згоди, це є порушенням особистих прав працівника.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити