Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

лариса
Як провести вибори голови районної профспілки, якщо є один кандидат, тобто безальтернативні. Більше немає бажаючих, а висувати явно непрохідних тільки для відимості некоректно.
Відповідь: Вибори голови профспілки при наявності одного кандидата повинні проходити в тому ж самому порядку, що і при наявності декількох кандидатів відповідно до Статуту.

Згідно з п. 6 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.

З вищезазначеного випливає, що у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання голови.

Дякуємо за звернення!
Оксана
Підкажіть, будь-ласка, яким чином створити комісію по трудовим спорам в науковій організації?
Відповідь: Будь ласка зверніться до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
Олександр
Добрий день. Підкажіть, якщо мені щомісяця нараховують заробітної плати на 1000 грн менш як встановлено галузевої угодою, а працювати змушують повний робочий день (8 годин) законно це або ні. Причому нараховується менша сума безпідставно, з вказівки директора. Дякую.
Відповідь: Відповідно до ст.9 ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Відповідно до Листа Мінпраці та соц. політики від 04.07.2008 р. № 435/13/84-08 «Про поширення норм Генеральної угоди», якщо представники сторін (через уповноважених осіб), які представляють інтереси підприємства, брали участь у підписанні Генеральної угоди (або згодом приєдналися до цієї угоди), то її норми є обов'язковими під час укладення колективного договору.

В іншому випадку для підприємств, які при укладенні угоди не були представлені уповноваженими представниками зі сторони власника і сторони профспілки, умови і розміри оплати праці встановлюються з дотриманням мінімальних гарантій, встановлених законодавством України, зокрема розміру мінімальної заробітної плати, оплати за роботу у нічний час, святкові та неробочі дні, надурочну роботу тощо.

Якщо все-таки Ваше підприємство є підписантом галузевої угоди, то зниження граничних розмірів зарплати все одно можливе. Відповідно до ст.14 ЗУ "Про оплату праці", норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

За ухилення від участі в переговорах, чи за порушення чи невиконання угод і колдоговорів передбачена відповідальність посадових осіб підприємств у вигляді штрафу аж до звільнення з посади (ст. ст. 17, 18 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 41-1 і 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Ігор
Доброго дня!
Голова районної профспілки негативно впливає на колектив підприємства (обзиває, зводить наклепи і т.п.).
Скажіть який порядок звільнення його з даної посади, якщо він можливий.
Наперед вдячний
Відповідь: Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності, Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).
В п.2.18 Примірного положення про районну, міську організацію профспілки-організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України сказано,що звільнення з посад голови виборного органу і його заступника за порушення статуту профспілки,неналежне виконання посадових обов’язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обрав.
Звільнення зазначених осіб у зв’язку зі скороченням посади, тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідності посаді внаслідок стану здоров’я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням виборного органу.
Рішення про звільнення цих осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням,приймається президією.
Згідно з п. 3.12. Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, Звільнення керівників організацій Профспілки за невиконання Статуту, порушення встановленого порядку розподілу і використання профспілкових внесків, проведення роботи щодо розколу єдності Профспілки, неналежного виконання посадових обов’язків проводиться за пропозицією виборного органу вищої за статусом організації Профспілки у такому порядку:
- якщо вибори здійснювались на зборах – рішенням зборів;
- якщо вибори здійснювались на з’їзді, конференціях – рішенням керівного виборного органу;
Рішення про звільнення з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається виконавчими виборними органами ( президія, виконком);
Вибори керівників організацій Профспілки у цих випадках здійснюється на засіданні керівних виборних органів.
Отже, звільнення та дострокові вибори голови профкому проводяться відповідно до підстав і порядку, визначених статутом профспілки.

Олександр
Доброго дня! у нас на підприємстві виникло питання щодо членства у профкомі керівника окремого підрозділу нашої установи. Чи має він право, будучи керівником підрозділу, представляти інтереси трудового колективу у профспілковому комітеті? У законі чітко вказано, що роботодавець не може бути членом виборного органу профспілки. Чи стосується ця норма на всю адміністрацію підприємства - заступників директора і керівників підрозділів підприємства? Дякую.
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.
наталія
чи може голова профспілки требувати від роботодавця копії наказів щодо нарахування премій всім працівникам
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст.251 КЗПП, Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

Отже, голова профспілки наділена повноваженнями вимагати від роботодавця документи, які стосуються прав її членів, в тому числі і копії наказів по нарахуванню премій працівникам.
Галина
Доброго вечора! порадьте - я - голова профспілки. захищаючи права працівників постійно конфліктую з керівником закладу. У серпні закінчується дія контракту педагогічного працівника. Боюсь, що за цих умов залишусь без роботи. Чи є якісь пільги для продовження контракту. дякую.
Відповідь: Добрий день! Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії установленні чинним законодавством.
Відповідно до ч.5 ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI), Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
Звертаємо Вашу увагу, на те, що така ж сама норма міститься в ст.118 та ч. 5 ст.252 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 27.03.2014 № 1169-VII).
Отже, після закінчення строку повноважень працівникові надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада).
Вікторія
У нас в профспілці заводу змінився керівник профспілки. Підскажіть будь-ласка, які кроки дій, потрібно зробити для внесення змін в установчі документи профспілки? Дякую !
Відповідь: Добрий день! Для зміни керівника профспілки необхідно надати до Державної реєстраційної служби за місцезнаходженням профспілки наступні документи, перелік яких передбачений ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»:
- заповнену реєстраційну картку за формою 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну керівника та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про його призначення;
- довіреність особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу).
За проведення дій по зміні керівника державне мито не сплачується.
Якщо ж все таки в статуті профспілки казано прізвище, адреса чи інші дані особи керівника, то до нього також необхідно вносити зміни, подавати два примірники оригіналів та заповнену реєстраційну картку за формою 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Додатково повідомляти про зміну керівника податкові органи та статистику не потрібно, це робить державний реєстратор у формі електронного документообігу.

Посилання:
- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV.
- Положення про Державну реєстраційну службу України затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401/2011.
Олександр
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як бути в такій нагайній ситуації. На підприємстві, у зв"язку з відсутністю сировини, буде запроваджено простій. Працівників буде переведено на 2/3 окладу (ЧТС). Чи повинні працівники ходити на роботу по 8 годин, чи бути в дома? Наперед дякую.
Відповідь: добрий день! Простій – це зупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, потрібних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (частина 1 ст.34 КЗпП).
У ринкових умовах простої в роботі підприємств можуть виникати через тимчасові не поставки сировини, барак заявок на виконання робіт та послуг та інше.
Згідно із ч.1 ст.113 КЗпП час простою не з вини працівника оплачується в розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
Вищий рівень оплати часу простою підприємство може встановити в колективному договорі.
Законодавством не передбачено, де повинні перебувати працівники під час простоїв, - на робочих місцях чи поза межами підприємства. Вирішуючи це питання роботодавець і профспілка можуть зафіксувати ці норми в колективному договорі.
Ігор
Чому у Вас на сайті не можливо знайти постанову президії ЦК Профспілки працівників АПК від 10.09.2013р. № П-14-2 ?????
Якщо можливо, то скиньте дану постанову мені на електронку: shigor.yr@gmail.com , або вкажіть шлях де її можна занайти і ознайомитись.
Дякую!
Відповідь: Доброго дня. Усі постанови президій ЦК Профспілки працівників АПК надсилаються керівникам обласних профспілкових організацій, які в свою чергу доводять їх до відома керівників районних. Пропонуємо Вам звернутися до відповідної обласної організації для отримання зазначеної постанови.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити