Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Сімчук Олексій Павлович
Доброго дня. Як вступити у профспілку працівників АПК ?
Відповідь: Доброго дня. Дякуємо Вам за запитання.

«Член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески» - так говорить нам Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Ст. 7 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" з питань членства говорить, що «Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка
використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони
бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява
громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.
Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до
профспілки».
Відповідно до Статуту, ст. 2.1. Членом Профспілки може бути кожна особа, яка визнає Статут Профспілки, сплачує членські внески в установленому порядку, при цьому:
- працює на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм власності і господарювання, або є членом селянського (фермерського) господарства, кооперативу, приватним землекористувачем, які за характером виробничої діяльності відносяться до галузей агропромислового комплексу;
- працює у фізичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності;
- забезпечує себе роботою самостійно;
- навчається в учбовому закладі.
Членами Профспілки можуть бути інші громадяни, які виявили бажання вступити до неї і визнають Статут Профспілки.

Ст. 2.2. Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою осіб, які досягли 15 років ( для учнів 14 років), яка розглядається на засіданнях профспілкових комітетів протягом місяця з дня її подання.
Ст. 2.3. Усі члени Профспілки мають рівні права не залежно від національності, мови, статі, політичних, релігійних переконань, соціального статусу та інших відмінностей.

Сподіваємося, що незабаром Ви станете членом Профспілки працівників АПК України.
Олег
Чи може одне управління в структурі цілої організації створити окрему профспілкову організацію?
Відповідь: Законодавством України не встановлено заборони управлінню в структурі організації створити окрему профспілкову організацію.

Так, згідно з абз.1 ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 5026-VI від 22.06.2012) Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.

На підприємстві можуть діяти кілька первинних профспілкових організацій.

На запитання відповіла кваліфікований юрист - Дідюрик Л.І.
Гладкова Олена Ігорівна
Я, Гладкова Олена Ігорівна, молодший науковий співробітник Придністровської дослідної станції. Оскільки я працівник сільського господарства, це передбачає роботу не тільки в кабінеті, але й на вулиці та у полі. До кого можуть звернутись працівники станції з питанням покращення умов праці. А саме - встановлення душа на роботі. Як це юридично оформити, щоб працівникам не відмовили?
Відповідь: Відповідно до абз.2 ст. 13 Кодексу законів про працю України (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012) у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

Відповідно до абз.4.,8 ст. 153 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо (ст. 158 Кодексу).
Для поліпшення умов праці радимо Вам, Олено Ігорівно, ознайомитися з умовами колективного договору, які діють на Вашому підприємстві та ініціювати проведення зборів трудового колективу Придністровської дослідної станції і винести на обговорення зборів питання про встановлення душу з метою поліпшення умов праці і належного забезпечення санітарно-гігієнічних умов. Доцільно навести аргументи за встановлення душу, а саме вказати на необхідність покращення санітарно-гігієнічних умов особиливо в умовах Вашої діяльності.

Рішення зборів доцільно оформити у вигляді письмового Протоколу зборів трудового колективу, в якому буде вирішено довести до відома керівництва встановлення душової кабіни або покласти його в основу письмового Плану поліпшення умов праці на Придністровській дослідній станції, схваленого зборами.

Такі документи слід разом із заявою від трудового колективу надати на вивчення керівництву з посиланням на вищезазначені статті законодавства та на умови колективного договору.

Також вирішення цього питання можна делегувати профспілковій організації та служби з охорони праці (інспектор з охорони праці), які діють на Вашому підприємстві.

На запитання відповіла кваліфікований юрист - Дідюрик Л.І.
Людмила
Доброго дня! підкажіть будь ласка, чим керуються обласні комітети профспілки працівників АПК у здійсненні своєї діяльності? як приймаються рішення обласного значення? Можливо є якийсь механізм? Чи є такий орган як президія обласного комітету профспілки? Бо при пошукові мною було знайдено тільки президію ЦК профспілки працівників АПК, що складається з голів обласних профспілкових комітетів в АПК.
Буду дуже вдячна за розгорнуту відповідь.
Відповідь: Доброго дня. Дякуємо Вам за цікавість до діяльності обласних профорганізацій Профспілки працівників АПК України.

Відповідаємо на Ваші запитання.
1. У здійсненні своєї діяльності обласні комітети профспілки працівників АПК України керуються:
Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" та Статутом Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.
2. Рішення обласного значення приймаються виборним органом Профспілки працівників АПК України в області (Радою, Президією обласної організації Профспілки).
3. Президія обласної організації Профспілки працівників АПК України за Законом має бути (ст. 3.4. Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України).


Зезекало Виктория Константиновна
Здравствуйте, я Зезекало Виктория Константиновна 1983 года роддения с 2003 по 2008 год являлась студенткой Полтавской Аграрной Государственной Академии с 2008 по 2010 работала врачем ветеринарной медицины. Я помню о том, что являлась членом профсоюза в студенческие годы. Хочу узнать являюсь ли я членом просоюза АПК Украины на даный момент, если да то где я могу получить членский билет. Заранее благодарна за ответ.
Відповідь: Доброго дня!
Ми щиро вдячні Вам за питання.

Що стосується Вашого членства в Профспілці, пояснюємо:
1. Оскільки Ви закінчили навчальний заклад, перестали отримувати стипендію та перераховувати профвнески, то згідно ст. 2.12 Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, протягом 6 місяців несплати членських внесків без поважних членство припиняється. До того ж Ви втратили зв’язок з навчальним закладом (не є студенткою) та не можете входити до Профспілкової організації студентів.
2. Ви можете звернутися в профспілкову організацію за місцем роботи, дізнатися чи Ви є членом даної організації.
3. Якщо профорганізації на підприємстві, де Ви працюєте немає, то необхідно звернутися до територіальної профспілкової організації (районної, міської, обласної) та з’ясувати це питання.

Якщо у Вас є бажання вступити до Профспілки, то за особистою заявою, відповідно ст. 2.2 та враховуючи умови ст.. 2.1 Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України Ви маєте таке право.

Ознайомитися зі Статутом Ви можете на нашому сайті: http://profapk.org.ua/cms/charter.html

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити