Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Григорій Федорович
Чи має право власник законсервувати підприємство на невизначений час та які правові наслідки для працівників підприємства у даному випадку?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до постанови КМУ від 28.10.97р. № 1183 із змінами та доповненнями, які відбулись на підставі постанов КМУ від 22 лютого 1999 року N 239, від 1 серпня 2006 року N 1074, від 20 жовтня 2011 року N 1109 передбачений порядок консервації основних виробничих фондів підприємств і є обов'язковий для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також засновані на державній власності. Для інших підприємств положення, що зазначені у даній постанові мають рекомендаційний характер.
Консервація основних фондів підприємств - це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання основних фондів підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.
Основні фонди підприємств може бути законсервовано, якщо за техніко-економічним обґрунтуванням подальше використання їх у виробництві визнано тимчасово недоцільним.
Підставою для консервації та розконсервації основних фондів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави є:
акт Кабінету Міністрів України - для підприємств, заснованих на державній власності, крім підприємств, установ Державної кримінально-виконавчої служби. Проект такого акта подає в установленому порядку орган, уповноважений управляти майном таких підприємств;
рішення платника податку, погоджене з Міжвідомчою комісією, - для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (крім підприємств, заснованих на державній власності);
рішення платника податку (або власника підприємства) - для решти підприємств.

Рішення про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію виноситься цією комісією за формою згідно з додатком N 1 до вищевказаної постанови КМУ.

Підприємства, засновані на державній власності, здійснюють підготовку і подають для узгодження пропозиції щодо консервації та розконсервації основних фондів, визначення терміну і конкретного джерела фінансування консервації та розконсервації з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням необхідності проведення консервації до органу, уповноваженого управляти їх майном , а підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (крім підприємств, заснованих на державній власності), - до Міжвідомчої комісії.

Зазначені пропозиції розглядаються відповідним органом виконавчої влади чи Міжвідомчою комісією протягом місяця.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності проведення консервації основних фондів підприємств включає:
відомості про основні фонди підприємства, що підлягають консервації: найменування та місцезнаходження підприємства, орган, уповноважений управляти майном, - для підприємств, заснованих на державній власності, (найменування власника (власників) - для інших підприємств), балансова вартість;
проект консервації, затверджений і погоджений відповідно до пункту 6 цього Положення;
акт технічного стану основних фондів на момент їх консервації;
дані про облік основних фондів підприємств з розподілом за групами, що підлягають консервації, відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
Керівник підприємства (голова виконавчого органу), основні фонди якого законсервовані, несе встановлену чинним законодавством відповідальність за їх збереження.

Керівник підприємства (голова виконавчого органу) доводить до відома профспілкові органи та/обо погоджує з ними припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування та доводить до служби зайнятості про строки та вивільнення працівників за встановленою зазначеною вище постановою КМУ формою. Звільнення працівників відбувається з додержанням вимог трудового законодавства, яке регулює звільнення працівників підприємства за ініціативою адміністрації, а саме ст.ст. 36, 39, п. 1,ст.40, 43, 431, 44, 49' 2, 49'4 Кодексу законів про працю України ,що регулюють порядок вивільнення працівників та Закону України від 05.07.2012, № 5067-VI "Про зайнятість населення", що набув чинності з 01.01.2013р.
Михайло
Яка компенсація передбачена чорнобильцю 2 категорії при звільненні у зв"язку із скороченням?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до пункту 1 частини першої статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до категорії 2, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20.

Так, пунктом 7 частини першої ст. 20 вищевказаного Закону передбачене переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної
заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій
(спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

галина
Доброго дня! я вже писала, але мені так і не відповіли. Чи здають первинні профспілкові організації податковий звіт про викормстання коштів неприбутковими установами й організаціями ЩОКВАРТАЛЬНО? тому що в засобах масової інформації говорилося, що профспілки з 2013 року будуть здавати лише річний звіт????Дякую за відповідь
Відповідь: Доброго дня! Значущим кроком у питанні спрощення порядку звітування профспілкових організацій перед податковими органами стало встановлення з 1 січня 2013 року для неприбуткових у т.ч. профспілкових організацій річного податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, що передбачено Законом України від 5.07.2012 № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи України».

Таким чином, профспілкові організації всіх рівнів починаючи з 1 січня 2013 року подають до органів ДПС Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій не щоквартально (як зараз), а один раз на рік – протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Вирішення цього питання значно сприятиме спрощенню роботи профспілок.

Водночас звертаємо увагу на те, що за IV квартал 2012 року зазначений Податковий звіт подається за «старим» порядком – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.
Інформація - ФПУ
галина
В газеті (здається "Бухгалтерський облік") писали, що починаючи з 2013 року профспілки надсилають до податкової лише річний звіт, а щоквартального звіту не потрібно. Чи вступив цей закон у силу?
Відповідь: Доброго дня! Значущим кроком у питанні спрощення порядку звітування профспілкових організацій перед податковими органами стало встановлення з 1 січня 2013 року для неприбуткових у т.ч. профспілкових організацій річного податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, що передбачено Законом України від 5.07.2012 № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи України».

Таким чином, профспілкові організації всіх рівнів починаючи з 1 січня 2013 року подають до органів ДПС Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій не щоквартально (як зараз), а один раз на рік – протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Вирішення цього питання значно сприятиме спрощенню роботи профспілок.

Водночас звертаємо увагу на те, що за IV квартал 2012 року зазначений Податковий звіт подається за «старим» порядком – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.
Інформація - ФПУ
галина
наш відокремлений структурний підрозділ підпорядковується аграрній академії, яка вже 2 роки перераховує профспілкові внески у співвідношені 20% - до обласної профспілки, 80% - залишає у себе. Чи маємо право ми, як структурний підрозділ встановити теж такі відрахування? дякуємо
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до ст. 7.8 частини 7 Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України первинні організації Профспілки для здійснення статутної діяльності залишають у своєму розпорядженні 50% від загальної суми отриманих членських внесків. Решта загальної суми членських внесків перераховується виборному органу вищої за статусом організації Профспілки.
У разі необхідності первинні організації Профспілки можуть залишати у своєму розпорядженні членські внески у більшому обсязі, але не більше 65% від загальної суми лише за рішенням виконавчого органу вищої за статусом організації.
Ірина
Доброго дня! чи зараховується період декрету (3 роки) до стажу роботи для отримання пенсії у зв'язку із змінами в законодавство з 01.01.2011р.?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до п. 13 ст.11 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Відповідно до п. (ж) абз. 3 ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку зараховується до стажу роботи, дає право на трудову пенсію
У зв’язку з тим, що до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» були внесені зміни до ст. 7, які набули чинності 01.01.2011р., період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до для оплати листка непрацездатності.
Іван Миколайович
Порядок утворення Статутного капіталу суб'єктів державного сектору економіки та відображення його в обліку підприємства
Відповідь: Відповідно до частини четвертої статті 57 Господарського кодексу України статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
Згідно із частиною третьою статті 74 Господарського кодексу України статутний фонд суб'єктів державного сектору економіки утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації цього підприємства як суб'єкта господарювання. Таким чином, рішення про порядок формування статутного фонду приймає уповноважений орган.
Відповідно до пункту 37 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, у статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.
Статутний капітал суб'єктів державного сектору економіки, — це сума коштів і вартість матеріальних ресурсів, безоплатно виділених державою в постійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах повного господарчого відання.

Чинним законодавством України встановлено, що здійснюючи право повного господарчого відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається цими ресурсами, чинить стосовно них будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства.

Розмір статутного капіталу суб'єктів державного сектору економіки визначається обсягом виробництва товарів і послуг на ньому. Якщо мова йде про створення нового підприємства, то статутний, капітал обчислюється на основі кошторисної вартості будівництва, вартості необхідного технологічного устаткування, а також розміру мінімальних нормативних запасів сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива, тари, інших виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів.

Суб'єкти державного сектору економіки можуть, нарощувати свої статутні капітали за рахунок власного прибутку. Частину прибутку Суб'єкти державного сектору економіки можуть спрямовують на розвиток виробництва — у порядку його реінвестування на придбання нового устаткування, нове будівництво будов і споруд, на реконструкцію та інші форми поліпшення матеріально-технічної бази, а також на вдосконалення технології виробництва, освоєння нових виробів, поліпшення їх якості.

Частина прибутку суб'єкти державного сектору економіки можуть спрямовуватися до статутного капіталу на приріст власних оборотних коштів. Така потреба виникає у підприємства у зв'язку з необхідністю збільшити нормативи запасів оборотних активів, що, як правило, залежить від росту обсягів виробництва товарів та послуг.

В окремих випадках, коли діяльність суб'єктів державного сектору економіки малорентабельна або навіть збиткова і є наслідком об'єктивних причин, що не залежать від підприємства, держава вишукує кошти для збільшення статутних капіталів таких підприємств за рахунок централізованих фінансових ресурсів. У такому випадку здійснюється фінансування капітальних вкладень за рахунок централізованих джерел або ж підприємству безпосередньо перераховуються кошти на приріст статутного капіталу вищестоящим державним органом.

У таких випадків зазначені кошти до їх використання за призначенням обліковуються не як власний капітал, а як елемент II розділу пасиву бухгалтерського балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів". При використанні коштів цільового фінансування за призначенням (наприклад на капітальні вкладення) на відповідну суму збільшується статутний капітал ,через рахунок "Інший додатковий капітал".

В разі приватизації майна суб'єкти державного сектору економіки будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством України (викуп, продаж на аукціоні, акціонування та ін.), а також при передачі майна державного підприємств в оренду виникає питання щодо уточнення та оцінки вартості майна, створеного підприємством як за рахунок коштів статутного капіталу, так і за рахунок інших фінансових ресурсів.

Статутний капітал підприємства що підлягає приватизації визначається в процесі інвентаризації та оцінки майна державного підприємства згідно з положенням, затвердженим спеціальною урядовою постановою.
Євгеній
я учитель школи директором мені оголошено догано, під вказаним наказом стоїть також підпис голови ПК та печать, але ні зборів, ні засідання ПК не було. Чи є це законним і як мені оскаржити
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до абз. 2 ст. 252 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

Якщо Ви є членом Виборного профспілкового органу, то обов’язковим є отримання попередньої згоди такого органу на оголошення Вам догани. В інших випадках чинним законодавством такого погодження не вимагається.

Також, як передбачено у абз.2 ст. 147-1 Кодексу, на працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті.

За наявності таких внутрішніх документів, дисциплінарне стягнення може накладатися, наприклад, районними управліннями освіти.

Відповідно до ст. 149 Кодексу до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством (ст. 150 Кодексу). А саме, до комісії по трудових спорах, або до районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Зверніть увагу, що відповідо до абз. 3 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999 р. у питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

Тому таке право профспілки (погоджувати застосування дисциплінарного стягнення) може бути обумовлено у Статуті (Положенні) навчального закладу, колективному договорі, інших внутрішніх документах, статуті або положенні профспілкової організації, з якими Вам слід ознайомитися.


Джерела:
Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 р.
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999 р.Марія
Добрий день. Я працюю на посаді головного спеціаліста науково-технічного відділу з 10.02.2010 року . Посадовий оклад згідно Галузевої угоди 2011-2013 рр має бути 2790 грн фактично мені виплачують 2200 грн як провідному інженеру . Куди мені звернутись щоб доплатили ту різницю в посадових окладах. До керівництва зверталась , але мені повернули мою заяву і посилаються на тяжкий фінансовий стан , при цьому ж все керівництво собі встановило посадові оклади з коефіцієнтом 1,2-1,4. Куди мені звернутись і чи це реально можливо встановити справедливість.
Про такий стан речей я взнала недавно і випадково . Тарифні оклади згідно Угоди тримали в секреті.
Відповідь: Добрий день! Хочу Вам повідомити, що зміст Галузевої угоди між Президією НААН та Профспілкою працівників АПК України на 2011-2013 роки із змінами на 2012 та 2013 роки не є секретом. Галузева угода розміщена на сайті профспілки, з якою кожен бажаючий може ознайомитися. З 1 січня 2013 року мінімальний гарантований розмір посадових окладів головних фахівців в основних відділах (лабораторіях) госпрозрахункових науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних, вишукувальних та інших наукових організаціях становить 3187 грн.
Згідно ч.2 статті 14 Закону України «Про оплату праці» - норми колективного договору, що допускають оплату праці нижчу від норм, встановлених Генеральною, галузевою угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово, на період подолання фінансових труднощів підприємства, але не більше на шість місяців.
Відповідно до статті 233 КЗпП – у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звертатися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати (в т.ч. недоплаченої до норм і гарантій Галузевої угоди) без обмеження будь-яким терміном.
Постановою Пленуму Верховного суду України від 24.12.1999р № 13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» встановлено, що у разі вирішення трудового спору з питань оплати праці суд повинен з’ясувати чи було додержано на підприємстві норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевою угодами. При їх недодержанні застосовуються відповідно норми і гарантії, встановлені чинним законодавством, Генеральною та галузевою угодами.

Олексый
Як знайти текст генеральної угоди між ДПЗКУ та Козацьким зерновим союзом?
Відповідь: Доброго дня! Генеральна угода укладається тільки на державному рівні. Щодо галузевих угод, то вони розміщені на сайті в розділі "Нормативно-правова база", "Угоди". Для отримання більш детальної інформації пропонуємо Вам звернутися до нашого фахівця - Марченко Тетяни Петрівни, тел. 278-42-49.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити