Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Анна
Добрий день! Чи потрібно профспілкам щоквартально здавати звіт про пільги, якщо так, то який код пільги?
Відповідь: Добрий день! Дякуємо за запитання! Державною податковою службою (ДПС України) листом від 05.02.2013р. № 2942/7/11-1017 повідомлено, що відповідно до статті 157 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) від опадаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об"єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об"єднань, утворених у порядку, визначеному законом, та внесених органами Державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Перелік доходів, який звільняється від оподаткування, визначено пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.
Враховуючи викладене, в умовах дії Кодексу професійні спілки, їх обєднання та організації спілок, а також організації роботодавців та їх обєднання, які відповідно до статті 157 Кодексу зареєстровано як неприбуткові організації, мають право не подавати Звіт про суми податкових пільг, використаних згідно з пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.
маренкова раиса
чи може директор будинку культури бути членом профкому
району
Відповідь: Добрий день! дякуємо за запитання! Згідно ст. 3.6 Статуту Профспілки працівників АПК директор підприємства не може бути обраним до складу виборних органів Профспілки будь якого рівня. З Статум можна ознаймитися на сайті в розділі "Нормативно-правова база"
Тетяна
Чи має право профспілкова організація заборонити члену профспілки вийти з профспілки за власним бажанням? Членство в профспілковій організації є добровільним, а за вихід повинні проголосувати 2/3 членів, присутніх на зборах. У чому добровільність?
Відповідь: Добрий день! Дякуємо за запитання!Профспілкова організація не має права заборонити члену профспілки вийти з Профспілки. Оскільки це є його особистою справою (добровільною). Щодо голосування 2/3 членів Профспілки на зборах (конференції) то відповідно до ст. 2.11 статуту Профспілки працівників АПК, стосується лише накладання стягнення на члена Профспілки. Зі статутом можна ознайомитися в розділі "Нормативно-правова база" сайту.
Дмитро
В звязку з неохідністю укладання нового колективного договору прошу надати відповідь: коли планується підписання галузевої угоди з Держводагентством? і які соціальні гарантії планується передбачити в новій угоді?
Відповідь: Добрий день! Проект Галузевої угоди між Державним агентством водних ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2014–2016 роки знаходиться на опрацюванні і планується підписати до кінця року.
Вадим
До якої галузі відноситься хлібоприймальне підприємство ( це підприємство переробної промисловості чи сільськогосподарське?) Інформація необхідна для перерахунку заробітної плати відповідно до галузевої угоди.
Відповідь: Добрий день! З даним запитанням Вам необхідно звернутися в органи статистики для підтвердження виду економічної діяльності зазначеного підприємства.
Сергій
У якому порядку підтверджується трудовий стаж у фермерському господарстві у разі звільнення осіб,які працювали там за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві?
Відповідь: Згідно зі статтею 27 Закону України "Про фермерське господарство" видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Згідно із статтею 34 зазначеного Закону час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

Порядок ведення трудових книжок визначений постановою Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників" від 27.04.93 р. N 301 та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (зі змінами).

Відповідно до абзацу третього пункту 4.1 зазначеної вище Інструкції у разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

Джерела:

Закон України "Про фермерське господарство"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників" від 27.04.93 р. N 301

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (зі змінами).Андрій
Фермерське господарство- виробник сільгоспродукції (кукурудзи) має намір продавати свою продукцію на оптовому ринку "Столичний" у м.Києві. Які умови мають бути виконані та які документи мають бути надані господарством для можливості продажу своєї продукції через оптовий ринок сількогосподарської продукції?
Відповідь: Добрий день! Відносини в сфері організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні регулюються Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI від 25 червня 2009 року (із змінами та доповненнями).
Відповідно до ст.7 вказаного Закону, Оптовий ринок сільськогосподарської продукції повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі. Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.
Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції розробляються кожним окремим оптовим ринком сільськогосподарської продукції на підставі Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції.
Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 №73.
Відповідно до п.3.1 Типових правил, Торги проводяться за заявкою продавця.
Заявка продавця - письмове повідомлення продавцем адміністрації ОРСП про бажання реалізувати належну йому партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах, в якому зазначаються початкова вартість партії (партій) сільськогосподарської продукції, що виставляється на торги, її характеристика та інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати продавець.
До заявки продавця додаються:
а) для фізичних осіб: копія сторінок паспорта, що містять інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження фізичної особи, серію і номер, дату видачі паспорта та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (картки фізичної особи - платника податків);
б) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Згідно з п.3.2 Типових правил, продавець укладає із адміністрацією ОРСП договір на надання послуг з організації торгів, яким доручає ОРСП реалізувати партію (партії) сільськогосподарської продукції.
Відповідно до п.7.1 Типових правил, продаж сільськогосподарської продукції на території ОРСП здійснюється з додержанням цих Типових правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.96 за N 314/1339 (далі - Ветеринарно-санітарні правила для ринків), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері діяльності ОРСП. На території ОРСП не допускається здійснення продажу сільськогосподарської продукції без документів, що підтверджують її безпечність та якість.
Товариству з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції, на підставі Наказу Міністерства аграрної політики України №625 від 07.10.2010.
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції, може передбачити додаткові документи, які має надати продавець сільськогосподарської продукції для укладення договору про надання послуг.
Тому, на підставі вищевикладеного, відповідно до норм чинного законодавства, Ваше підприємство має подати до адміністрації оптового ринку сільськогосподарської продукції – заявку продавця, копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, та документи про безпечність та якість сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу.

Джерела:

1. Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI від 5 червня 2009 року (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №406-VII від 4 липня 2013 року)
2. Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 №73


Юлія
Доброго дня! Поясніть, будь-ласка, чи правомірні дії представників профкому підприємства, котрі відмовляють спадкоємцеві (сину) померлого працівника-учасника профспілки в ознайомленні з нормами колдоговору, які регулюють питання виплати матеріальної допомоги та інших гарантій спадкоємцям у таких випадках. Чи несе підприємство відповідальність за таке відверте ігнорування ?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до статті 36 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.

Статтею 46 даного Закону визначено, що особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.
Тобто, з колективним договором можна ознайомитися як у представника профспілки, так і в роботодавця (в адміністрації підприємства).
Ви є спадкоємцем члена профспілки та працівника підприємства.
Згідно з положеннями статті 1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).Цивільним кодексом України, статтею 1227, також передбачено, що суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Тобто оскільки Ви володієте всією сукупністю прав та обов’язків члена профспілки та колишнього працівника підприємства, які не припинилися внаслідок його смерті, Ви маєте повне право ознайомитися з умовами колективного договору, оскільки останні можуть містити інформацію про правонаступництво члена профспілки та про виплату правонаступникам та\або членам сім’ї померлого члена профспілки матеріальної допомоги або допомоги на поховання. Також Ви маєте право отримати всі інші виплати, які з тих або інших причин не були отримані померлим членом профспілки.
До того ж інформація про умови колективного договору не є інформацією з обмеженим доступом, оскільки відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закону) обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Ви маєте повне право як законний правонаступник члена профспілки подати письмовий запит до профспілки та\або до підприємства-роботодавця померлого члена профспілки з проханням надати Вам колективний договір на ознайомлення.

Слід пам’ятати, що розпорядник інформації (профспілка, адміністрація підприємства) має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (частина перша статті 20 Закону) та\або надати вмотивовану письмову відмову в задоволенні запиту на інформацію (частина п’ята статті 22 Закону), а також те, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду (частина перша статті 23 Закону).
Крім того, підприємство та профспілка несуть відповідальність за таке ігнорування Вашого прохання, і відповідальність за такі дії передбачена у статті 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів -тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерела:
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435-IV (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України №406-VII від 04.07.2013);
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року за №8073-X (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України №590-VII від 19.09.2013);
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року за №1045-XIV (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України N5461-VI від 16.10.2012);

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року за №3356-XII (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України N379-VII від 02.07.2013);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року
№ 2939-VI (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України № 224-VII від 14.05.2013).
Катерина
Сільськогосподарське підприємство має в користуванні землі сільськогосподарського призначення загальною площею 32 га, надані для виробництва сільськогосподарської продукції.Дані землі сільськогосподарське підприємство орендує за договором суборенди у первісного орендаря.Але на даний час договір суборенди не зареєстрований та не посвідчений нотаріально. Чи має право сільськогосподарське підприємство включати доходи від продукції,вирощеної на вказаних землях до частки сільськогосподарського виробництва для підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку?
Відповідь: Порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку регулюється Главою 2 Податкового кодексу України № 2755-VI в редакції від 04.07.2013р.
Згідно зі ст.302 вказаного Кодексу, об'єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
Порядок оренди земельних ділянок регулюються ЗУ «Про оренду землі» № 161-XIV в редакції від 04.07.2013. Відповідно до ст.8 вказаного закону, договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.
Звертаємо увагу на те, що податкове законодавство не вимагає державної реєстрації договору оренди земельної ділянки як обов'язкової ознаки для кваліфікації відповідної ділянки як такої, що знаходиться у користуванні сільськогосподарського товаровиробника.
Пунктом 3 Підрозділу 10 Податкового кодексу України № 2755-VI в редакції від 04.07.2013р. встановлена пріоритетність Податкового кодексу перед іншими законодавчими актами щодо правил справляння податків, зборів.
Враховуючи пріоритетність застосування норм Податкового кодексу України перед нормами інших галузей права у регулюванні податкових правовідносин, варто визнати, що недотримання норм земельного законодавства щодо реєстрації права оренди земельних ділянок не може бути перешкодою для кваліфікації сільськогосподарських угідь як таких, що знаходяться у користуванні товаровиробника для цілей справляння фіксованого сільськогосподарського податку. Розглядувані угіддя будуть знаходитися у користуванні платника сільськогосподарського податку. При цьому варто враховувати, що виникнення орендних відносин відповідно до вимог земельного законодавства не є обов'язковою умовою для визнання сільськогосподарських угідь такими, що знаходяться в користуванні платника фіксованого сільськогосподарського податку. Зазначене пояснюється тим, що оренда є лише одним із видів права користування землею.
Дане положення закріплене також в Інформаційному листі Вищого адміністративного суду України № 2614/12/13-12від 28.12.2012 р. - будь-яке право користування земельною ділянкою, на якій розташовані сільськогосподарські угіддя, хоч би з яких підстав не виникало таке право, є належним для підтвердження частки сільськогосподарського товаровиробництва для цілей справляння фіксованого сільськогосподарського податку.
Однак, звертаємо Вашу увагу, що право користування земельною ділянкою має бути зареєстроване у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 1 липня 2004 року із змінами і доповненнями.
На підставі вищевикладеного – сільськогосподарське підприємство має включати до частки сільськогосподарського виробництва для підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку, лише ті доходи від продукції, які вирощені на землях, право користування якими зареєстроване у відповідності до чинного законодавства.


Джерела:

1. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №422-VII від 4 липня 2013 року)
2. Закон України «Про оренду землі» № 161-XIV від 06.10.1998 (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №406-VII від 4 липня 2013 року)
3. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №406-VII від 4 липня 2013 року)
4. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України № 2614/12/13-12від 28.12.2012 р

Володимир
За який період часу можна отримати компенсацію при звільненні за невикористану відпустку,яка ненадавалась з 1 січня 1996р. у повному обсязі?
Відповідь: Ці питання дуже добре висвітлені у листі від 27.03.2013 р. N 321/13/84-13 Міністерства соціальної політики, яке відповідно до положення про нього має право надавати роз’яснення до законів.

Статтею 24 Закону України "Про відпустки" передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсацій за невикористану відпустку провадиться згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців виплати компенсації за невикористану відпустку.

Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної плати провадиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто, з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Якщо нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, а працівник не мав заробітку чи ним не відпрацьовано календарного місяця з першого числа по перше, то розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу (п. 4 Порядку).

Відповідно до п. 7 Порядку нарахування суми компенсації за невикористані відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, які припадають на відпрацьований період). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки (п. 7 Порядку).

Враховуючи вищевикладене, приклад розрахунку, наведений у абзаці другому пункту 2 Вашого листа, є вірним.

Що стосується кількості днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівникові, то вони мають розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часові.

Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає. Враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про відпустки" тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у Порядку, тобто прив'язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник.

У наведеному у листі випадку робочий рік, за який надається працівнику щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні, починається з 14.05.2012 р. і закінчується датою звільнення з роботи 29.06.2012 р., тобто він відпрацював 45 календарних днів.

В цьому випадку тривалість днів щорічної основної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати таким чином.

Визначається кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів у цілому за рік:

24 к. д. відпустки
(366 - 10)
= 0,0674 к. д.


Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів (без врахування святкових і неробочих днів), відпрацьованих працівником у робочому періоді з 14.05.2012 р. по 29.06.2012 р. включно:

0,0676 к. д. х 45 к. д = 3,03 к. д.

Отже, на момент звільнення працівник мав право на 3 (з урахуванням математичних правил округлення) календарних дні щорічної основної відпустки. Якщо у розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих - це число округляється до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити