Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Леся
Скажіть будь - ласка, чи може жінка директора школи бути членом профкому, а також членом ревізійної комісії. Чи не буде це сприяти корупції та прийняттю рішень, які лобіює директор.
А також чи може профком складатися із матері. сина, невістки, свахи, куми.Усі вони прийняті директором і всіляко підтримують його по будь - якому питанню. Дякую.
Відповідь: Відповідно до ст. 251 Кодексу законів про працю, Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
У відповідності до п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», обмеження щодо роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками поширюються на осіб, які працюють у державних установах освіти.
Отже, жінка директора школи може бути членом профкому та ревізійної комісії. У випадку коли власником навчального закладу встановлені обмеження у виді наказу щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами в одній державній установі, то тоді директор школи не може прийняти на роботу своїх родичів.
Що стосується приватних навчальних закладів, то тоді такі обмеження на них не розповсюджуються, саме за п.4 ст.9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Лариса
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи має чинність колективний договір, якщо змінився керівник установи і голова профспілки. У якому законі це можна почитати
Відповідь: Відповідь на вказане Вами запитання містяться в Законі України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII.
Відповідно до ст. 9 вказаного Закону колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, угоду.
Також у відповідності до абзацу 6 цієї ж статті у разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
Лариса
Доброго дня! Скажіть,будь ласка, при зміні керівника установи та голови профспілки змінюється колективний договір чи залишається попередній так як термін діі не закінчений з підписали осіб які вже не працюють. Де можна знайти підтвердження
Відповідь: Відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, угоду.
Згідно з ч. 6 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
Отже, при зміні керівника установи та голови профспілки залишається чинним попередній колективний договір.
Людмила
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, чи може підприємство, при прийомі на роботу працівника, автоматично вважати його членом профсоюзу, та відраховувати профвнески? Заяви ніхто не пише.
Дякую.
Відповідь: Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.
Згідно ч.3 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
Отже, підприємство не може при прийомі на роботу працівника автоматично вважати його членом профспілки та відраховувати профвнески. Прийняття в члени Профспілки проводиться на підставі особистої заяви працівника.
людмила
Чи може у педагогічному навчальному закладі головою ПК бути техпрацівник? Дякую!
Відповідь: Вимог до наявності певної освіти чи займаної на підприємстві (організації) посади необхідних для обрання до складу профкому законодавство не містить.
Обов’язковою ознакою є членство у даній профспілці. Кандидатури на посаду голови можуть бути висунуті як учасниками зборів на засіданні, так і шляхом самовисунення.
Приділяти увагу при обранні членів ПК слід діловим якостям члена профспілки, його спроможності виконувати покладені на нього обов’язки, а не престижності займаної ним посади.
Галина
Доброго вечора!На звітно-виборних зборах під час виборів членів профспілкового комітету було внесено пропозицію включити в склад членів профспілкового комітету колегу, яка тільки місяцьяк є членом профспілки,хоча працює в закладі вже 5років.Але завідуюча сказала,що ця колега не може бути в профспілковому комітеті, бо вона тільки недавно стала членомпрофспілки.Чи правильно сказала завідуюча?Дякую!
Відповідь: Члени профспілки мають право обирати і бути обраними у профспілкові органи незалежно від строку перебування у складі профспілки. Питання щодо обрання членів профспілкового комітету вирішують збори, конференція чи з'їзд, у тому числі кожен член профспілки має право вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, членом або керівником профспілкового органу.
Відповідно до ст.2.2 Статуту Профспілки працівників АПК України прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою осіб, які досягли 15 років ( для учнів 14 років), яка розглядається на засіданнях профспілкових комітетів протягом місяця з дня її подання.
Законодавство не містить вимог щодо терміну перебування особи у складі профспілки для обрання її до профспілкового комітету. Проте такі вимоги можуть міститися в статуті (положенні) Вашого профспілкового органу.
Юля
Підкажіть термін розгляду заяви про зміну назви та зміни голови профкому ппо реєстраційною службою (юстиція) для отримання нової виписки ( документи всі подані , картки заповнені , заява подана 27 листопада 2014 року).
Відповідь: Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України на підставі поданих профспілкою, об’єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і видає профспілці, об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.
Зміни до статутних документів професійних спілок, їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, у тому числі і щодо зміни назви, місця знаходження, реєструються у визначені законодавством для їх реєстрації терміни: професійні спілки, їх об’єднання – протягом місяця з дня надходження заяви, організації роботодавців, їх об’єднання – протягом 3-х денного терміну.
наталія
згідно якого законодавчого акту голова первинної профспілкової організації має право на відгули (вільні від основної роботи дні)
Відповідь: Перш за все, необхідно зазначити , що відгул – це день відпочинку, який надається працівникові у визначених законодавством випадках.

Відповідно до ст. 72 Кодексу Законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

На підставі ст. 107 КЗпП України на бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.


Отже, надання іншого дня відпочинку не передбачено. Але в колективному договорі підприємства можуть бути передбачені пільги, доплати за додаткові обов'язки, що не пов'язані з посадовими обов'язками.
Валентина
чи отримує голова профкому заробітну плату за свою діяльність, з яких коштів і скільки?
Відповідь: Голова профспілки за свою профспілкову діяльність може отримувати доплати, якщо на це є гроші та ці витрати закладені у кошторисі витрат ПК або це визначено колективним договором .

Умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (в тому числі особам обраним до виборних органів профспілки) встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом.

Встановлених чи гарантованих розмірів таких доплат законодавством не передбачено.


Кодекс Законів про працю України встановлює ряд гарантій для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.

Зокрема, відповідно до ст. 252 КЗпП України, працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Для профспілкових органів Профспілки працівників АПК України застосовується постанова Президії ЦК Профспілки працівників АПК від 11.09.2012 № П-10-3 "Про затвердження Типового положення "Про умови праці та соціально-трудові гарантії працівників профспілкових органів Профспілки працівників АПК України" розміри посадових окладів виборних керівників (голови та його заступників) встановлюються постановою відповідного виборного профспілкового органу.

Розміри посадових окладів встановлюються в мінімальних гарантованих розмірах тарифної ставки робітника 1-го розряду в розрахунку на місяць, яка передбачена Галузевою угодою. В разі, якщо в регіоні Галузевою угодою передбачена тарифна ставка робочого 1-го розряду в більшому розмірі, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з даної Угоди.

З Галузевими угодами на 2014-2016 роки можна ознайомитися у розділі "Нормативно-правова база" сайту.
микола
Чи може роботодавець притендувати на вакантну виборну посаду голови райкому профспілки,коли колектив його рекомендуєю. В такому випадку у разі обрання його на дану посаду необхідно скласти повноваження роботодавця. Так це чи ні?
Відповідь: Роботодавець може виставляти свою кандидатуру на виборну посаду голови райкому профспілки і в разі обрання складає повноваження керівника на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України. Після закінчення строку повноважень працівникові надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада).

При цьому слід урахувати, що рівноцінною, виходячи із практики застосування норм ст. 118 КЗпП, уважається робота, яка відповідає кваліфікації працівника, набутим навичкам, його здібностям, продуктивності праці тощо. Розмір заробітної плати при цьому має другорядне значення.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити