Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Анастасія
Доброго дня.
Чи можна створити первинну профспілку, якщо на підприємстві вже функціонує одна первинна профспілка (дана профспілка не є ланкою місцевої, обласної, регіональної тощо)? Чи передбачено законодавством дозвіл або заборону на створення двох чи більше профспілок на одному підприємстві?
Колективного договору між підприємством і профспілкою немає.
Заздалегіль дякую!
Відповідь: На підприємстві може існувати дві чи більше профспілкових організацій. Закон
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( у редакції
станом на 19.07.2022р). не містить будь яких обмежень. Зазначений Закон та
Статут Профспілки працівників АПК України регламентує порядок створення та
реєстрації первинної профспілкової організації.
Профспілкова організація зобов?язана ініціювати укладання колективного договору у
порядку, визначеному Законами України "Про соціальний діалог в Україні" ( у
редакції станом на 12.05.2022р.) та "Про колективні договори та угоди" (у редакції
станом на 16.11.2022р.)
Ірина
Доброго дня! Скажіть будь ласка,звільнена голова профкому переоборана в травні 2021 року, має йти у декрет (до 3 років) хто в цей час повинен виконувати роботу голови профкому? чи повинна ця людина бути звільнена від основної діяльності? і які нюанси. Дякую
Відповідь: У відповідності до ст.ст.4,17,18, Закону України "Про відпустки" та розділів 3,4.
Статут Профспілки працівників АПК України. на період відсутності голови первинної
профспілкової з поважних причин ( у зв'язку з відпусткою з вагітністю та пологами та
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) обов'язки голови
первинної профспілкової організації виконують заступник голови або будь-який інший член
профспілкового комітету за ухваленим рішенням до чергових виборів. Термін повноважень
виборних органів Профспілки, – п’ять років.      Термін повноважень голів і їх заступників
встановлюється на період повноважень відповідного виборного органу
Якщо обов'язки голови профспілкової організації виконуються на громадських засадах,
то голова профспілкової організації, за наявності бажання, може не звільняться від
обов'язків. Якщо голова первинної профспілкової організації очолює організацію на підставі

трудових правовідносин, то в цьому випадку, потрібно керуватися постановою президії
Федерації професійних спілок України №П-8-8 від 23 березня 2004 року якою затверджено
статус профспілкового працівника.
Так, профспілковим працівником є особа, обрана в порядку, визначеного Статутом
профспілки, та працює на підставі на підставі трудових правовідносин займає штатну
посаду в профспілковому органі першого рівня та виконує свої трудові обов'язки.
Вікторія
Як що Я не є членом профсоюзу, але мені повідомили як що я не напишу заяви на вступ , то мені не буде дозволено працювати 24 годин (добові чергування), і мої чергування будуть по12 годин(день-ніч).Внесок у профсоюзу буде складати 1 відсоток від заробітної пла.
Відповідь: Для встановлення графіків змінності на підприємстві треба керуватися трудовим
законодавством, яке не пов'язує режим праці із членством у профспілковій організації. Але не
будучи членом профспілки, ви позбавлені захисту ваших інтересів, індивідуальних прав у
відносинах із роботодавцем, на представництво ваших інтересів при захисті ваших прав у
судових органах, контролю з боку профспілкової організації при розірванні трудового
договору з ініціативи роботодавця та інших соціальних гарантій, встановлених колективним
договором для членів профспілкової організації. Питання стосовного свого членства у
профспілковій організації ви повинні вирішувати самі.
Олександр
Скажіть будьласка яка процедура подання кандидатури та обрання голови профспілки працівників освіти району (громади)?. Дякую.
Відповідь: Процедура подання кандидатури на обрання головою профспілки працівників освіти
району визначається Статутом профспілкової організації та/або положенням про
порядок проведення звітно-виборних зборів відповідної Профпілки..
Олександра
Чи має право голова профспілки вимагати для ознайомлення накази з кадрових питань та накази про відпустки за визначений період, наприклад 3 01.01.2022 по 18.01.2023? Якщо так, то якими нормативно-правовими актами це регламентується? Дякую
Відповідь: Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( у редакції
станом на 19.07.2022р. ) , а саме ст.21 та Кодекс законів про працю України ( у
редакції станом на 13.12.2022р. ), далі КЗпП України, ціла глава XVI містить
положення щодо участі профспілки в управлінні підприємством.
У ст. 247 КЗпП України прописані повноваження виборного органу первинної
профспілкової організації на підприємстві,
Адміністрація підприємства до введення наказу у дію зобов'язана погоджувати
його із профспілками. Всі накази, які торкаються трудових відносин, у тому числі,
накази з кадрових питань та накази про відпустки, стосовно режиму роботи,
оплати праці, охорони праці тощо погоджуються із профспілками до введення їх в
дію.
Світлана Ніщенко
Доброго дня! На час війни фінансові можливості профспілки на оплату праці голови профспілки, згідно діючого штатного розпису, обмежені у зв\'язку із зменшенням надходжень членських внесків. На данний час не обрано голову профспілки. Чи можна обрати голову профспілки без звільнення від основної посади за основним місцем роботи на підприємстві з оплатою в межах фонду заробітної плати і фінансової можливості профспілки, тобто на громадських засадах з оплатою за роботу фіксованною сумою, затвердженною також на конференції при обранні голови з приміткою \"на час дії воєнного стану\". В червні 2023 закінчується строк дію ЕЦП заступника і новий підпис оформити без голови буде неможливо. Які для цього є правові підстави, якщо вони є. Дякую.
Відповідь: У відповідності до п. 3.9.  Статуту Профспілки працівників АПК України, у виняткових
випадках, з поважних причин, до яких відноситься воєнний стан ,банкрутство, санація,
зупинка виробництва, тощо, керівні органи вищої за статусом організації Профспілки мають
право продовжувати повноваження виборного органу нижчої за статусом організації до
усунення причин, які унеможливлюють проведення звітів і виборів, але не більш ніж на один
рік, тому вам слід звернутися до керівного органи вищого за статусом організації
Профспілки та отримати розпорядчий документ про продовження ваших повноважень та

повноважень профспілкового комітету і на підставі цього документу, відповідної заяви,
витягом із Статуту звернутися у відповідний орган або систему "Дія". щодо продовження
строку діі ЕЦП
Питання що пов'язані з оплатою праці голови та інших працівників профспілки
вирішуються профспілковим комітетом на підставі ухвалених рішень. що ґрунтуються на
підставі постанови президії Федерації професійних спілок України №П-8-8 від 23 березня
2004 року якою затверджено статус профспілкового працівника та порядок оплати їх праці.
Марія
Доброго дня. Якщо на період військового стану колектив вирішить призупинити виплати в Профспілковий комітет, чи будуть працівники виключеними (вважатися такими, що вийшли ) з Профспілки? Дякую за відповідь
Відповідь: Профспілковий комітет, та тим більше колектив(?) не має права ухвалювати
рішення стосовно призупинення сплати членських внесків до профспілкової організації
навіть у період воєнного стану.
У відповідності до положень п. п. 7.4.-7.6 Статуту Профспілкової організації
працівників АПК України. регулюється порядок утворення доходів та їх розподіл у
профспілковій організації
       За рішенням первинної організації, або її виборного органу, члени Профспілки –
пенсіонери, які не працюють, жінки, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням
дітей до досягнення ними шестирічного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших
поважних причин, можуть тимчасово звільнятися від сплати членських внесків. До цих
підстав відноситься призупинення трудових відносин працівника члена профспілки або
діяльності підприємства у цілому
Порядок припинення членства у профспілкової організації або виключення регламентується
Законом України та положеннями п.п.2.10- 2.14 Статуту Профспілки працівників АПК
України відповідно до якого члени профспілки зобов'язані:
         дотримуватись норм і вимог Статуту; особисто брати участь у діяльності організації
Профспілки; регулярно сплачувати членські внески; виконувати  рішення вищих виборних 
органів, а також рішення, які передбачені договорами й угодами, укладеними з
роботодавцями, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями, профспілкові доручення; не
припускатися дій, що завдають шкоди Профспілці або її організаціям, перешкоджають
досягненню мети і завдань Профспілки. Підтримувати своїми солідарними діями діяльність
Профспілки, її організацій, спрямовану на захист прав та інтересів працівників і членів
Профспілки.
 До члена Профспілки, який не виконує вимог Статуту або чинить перешкоди у здійсненні
статутної діяльності організацій Профспілки,  вдається до дій, що призводять до розколу
єдності Профспілки, може застосовуватися, як крайній захід, виключення із  членів
Профспілки.
 Рішення  про виключення з членів Профспілки, приймається на зборах  або засіданнях
виборного органу первинної організації Профспілки і вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції) членів Профспілки чи членів
виборного органу.
Наталія
Комунальна установа з чисельністю 9 працівників приєдналася до профспілки вищестоячої організації. Відповідно свого Колективного договору установа не має. Однак, хоче видати свої Правила внутрішнього трудового розпорядку. Чи має на це право?
Відповідь: Правила ..внутрішнього трудового розпорядку можуть бути окремим від колективного договору документом, який затверджений наказом керівника підприємства за погодженням з профспілковим комітетом. Так само впроваджуються у дію і окремі положення, пов’язані з трудовими відносинами, додатки до колективного договору за його відсутності.
Рая
Як оплачується простій з вини роботодавця?
Відповідь: Роз'яснення Державної служби України з питань праці від 02.11.2016 р.

Працівника прийнято на повний робочий день, але фактично він працює меншу кількість годин. Чи вважається це порушенням трудового законодавства?

Відповідь надала Держпраці, зазначивши: якщо працівнику встановлено повний робочий час (40 годин на тиждень), а фактично він працює менше у зв'язку із відсутністю організаційних або технічних умов, то має місце простій не з вини працівника.

Відповідно до статті 113 КЗпП простій не з вини працівника підлягає оплаті з розрахунку не менше від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу.

При цьому за непроведення оплати часу простою не з вини працівника передбачена така відповідальність:

- адміністративна - у вигляді штрафу в розмірі від 510 до 1700 грн, а у разі повторного вчинення або вчинення тих самих діянь щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері чи особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, - від 1700 до 5100 грн (стаття 41 КпАП);

- фінансова - у вигляді штрафу в розмірі 10 МЗП (наразі - 14500 грн) за кожного працівника (стаття 265 КЗпП).
Світлана
Якщо в день звільнення не виплатили зарплату:
Відповідь: КЗпП вимагає від роботодавця в день звільнення працівника видати йому трудову книжку і виплатити всі належні суми. Якщо підлеглий у день звільнення не працював, то виплата має бути проведена не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Водночас передбачено відповідальність за затримку розрахунку при звільненні, а саме: у разі невиплати з вини працедавця належних звільненому працівникові сум, за відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа чи організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
Отже, якщо звільнений працівник оскаржив у суді затримку розрахунку при звільненні, дохід у вигляді суми середньої зарплати на підставі рішення суду нараховується за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Такий дохід оподатковується податковим агентомПДФО та військовим збором у місяці його фактичного нарахування з відображенням у формі N 1-ДФ за ознакою "127".
Зазначимо, що згідно з Переліком КМУ N 1170 від 22.12.2010 р. такі виплати, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні, не є базою нарахування ЄСВ.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити