Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Юлія
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, чи може головою ПК підприємства бути обрана особа, яка довго працювала на підприємстві, але на період обрання головою вже не працює. Заяву про вихід з членів профспілки не подавала. Чи є якісь обмеження в часі звільнення і виборами .
Відповідь: Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Але статутом (положенням) профспілки може бути передбачена можливість членства в профспілці осіб які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

Як правило вихід із членів профспілки відбувається в індивідуальному порядку за особистою заявою члена профспілки.
Припинення членства в профспілці настає після подання заяви та прийняття виборним органом первинної профспілкової організації рішення про припинення членства у профспілці.

Отже якщо особа була звільнена з роботи, але залишається членом профспілки і статутом передбачена така можливість, то така особа може бути обрана головою профспілки.
Тетяна
Доброго дня! Скажіть,будь ласкапотрібно профспілкам здавати звіт про суми податкових пільг, якщо так, то який код пільги треба ставити згідно Довідника пільг, якщо там не вказано коду саме для профспілки?
Відповідь: Доходи професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань, утворених у порядку, визначеному законом, звільняються від оподаткування згідно переліку, встановленого Податковим кодексом.

Про суми податків та зборів, які не сплачені до бюджету внаслідок надання пільг, зазначені установи та організації, які зареєстровані як неприбуткові та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, мають право не подавати Звіт про суми податкових пільг.

У разі отримання доходів, не зазначених переліком, профспілки та їх об'єднання зобов’язані нараховувати податок на прибуток на загальних підставах.

Про це зазначено у листі ДПС України від 05.02.2013 № 2942/7/11-1017 «Про деякі особливості подання звіту про суми податкових пільг».
Катерина
Підскажіть будь ласка, чи може бути обрана головою профспілки старша медична сестра поліклініки?
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Якщо старша медична сестра поліклініки не є представником роботодавця в трудових відносинах, та з огляду на кваліфікаційні характеристики професії не наділена правом прийому та звільнення працівників, то вона може бути обраною до складу виборного органу профспілки як голова.
Алла
Доброго дня.
Чи має право профспілкова організація державної установи видавати матеріальну допомогу жінці, что знаходиться у декретній відпустці?
Дякую
Відповідь: Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.
Відповідно до п.9 ч. 3 вказаного Закону Статут (положення) профспілки повинен містити джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання.

Надання профспілкою матеріальної допомоги законодавством не заборонене, проте таку можливість необхідно передбачити статутними документами профспілки та \або колективним договором, до того ж на ці цілі повинні бути передбачені та наявні кошти.
Юлія
Доброго вечора! Сьогодні мене обрали членом профспілкового комітету. Підкажіть , будь ласка, мої обов'язки та права. Дякую.
Відповідь: Обов’язки та права членів профспілкового комітету прописані у статті 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» .
Безпосередньо члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх
обслуговують;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.
Повноваження як члена профкому також зазначені в ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуті (положенні) Вашої Профспілки.


Олександр
Доброго дня!Допоможіть будь ласка у такій проблемі.Мене звати Олександр,мені 23 роки,маю вищу освіту,економіст.Але працюю сторожем в навчально-виробничому комбінаті, так як у місті важко з роботою.У нас в штатному розписі 3(три одиниці) посади сторожа,одна з яких підпадає під скорочення.Мої колеги 2 сторожа -це жінки,одна з яких пенсіонер за віком(їй 63 роки) ,а друга жінка- пенсіонер за інвалідністю(їй 47 р.).А скоротити хочуть мене,бо кажуть,що в мене менший стаж і я останній прийшов на роботу. Керівник каже,що за кваліфікацією і продуктивністю ми рівні. Як ми можемо бути рівні,якщо у них вже такий вік і за них сторожують чоловіки,бо вони бояться вночі сторожити. Ми всі підписали наказ "Про можливе звільнення працівників"(попередження за два місяці).
Дякую за увагу.
Відповідь: Дякуємо Вам, Олександре, за Ваше запитання.
Надаємо роз'яснення.

Відповідно до ст. 42 Кодексу законів про працю при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право залишитися на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Втім, закон не передбачає критерії та порядок визначення працівників з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Мінсоцполітики в листі від 21.11.2011 р. №307/06/187-11 вказує, що при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
1) сімейним — за наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
Але адміністрація при вирішенні питання щодо продуктивності та кваліфікації працівника повинна приймати до уваги посадову інструкцію працівника та визначитись хто краще буде виконувати обов’язки сторожа як за віком, так і за станом здоров’я, чи потрібно працівнику отримувати статус безробітного.
Ігор
Чи є обовязковою, зігідно чинного законодавства, згода профкому на проведення атестації працівників
Відповідь: Надаємо відповідь на Ваше запитання.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» з профспілками погоджуються форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами.
Відповідно до ст. 246-249 КЗпП України первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.
Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статутом професійної спілки.
У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, організації щодо укладення колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною другою статті 12 цього Кодексу.
Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації:
1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених законом;
11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;
12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
13) здійснює контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;
15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників;
17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства.
Повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени профспілок;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.
Вищевикладене свідчить про те, що атестація робочих місць є одним із заходів соціального захисту працівників, то вище зазначені статті розповсюджуються і на проведення атестації.
Інна
Керівник с/підприємства відмовляється перераховувати 0,3 % від фонду оплати праці на потреби профспілкової організації. Голова райкому профспілок відмовляється допомагати у вирішенні цього питання. Як бути? Чи може хтось змусити керівника перераховувати 0,3 % (цей пункт прописаний у колективному договорі). Не зрозуміло куди ідуть кошти (35 %), які наша ППО перераховує районній профспілці, як про це дізнатися.
Відповідь: Роботодавець відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунки профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору і Галузевої угоди в терміни, визначені цими документами.
Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.
Відповідно до ст. 19 КЗпП України, якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
Первинна профспілка може мати власний статут (положення), або діяти на основі статуту вищої за рівнем профспілкової організації. Вказаний документ, відповідно до п.9 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» повинен містити інформацію про джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання.
У відповідності до ст. 249 КЗпП України обов'язок власника або уповноваженого ним органу за наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи угодою. Власник або уповноважений ним орган не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.
Спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку.

Василь
Чи вносились зміни у галузеву угоду С.Г. на протязі 2014 року (коефіцієнти тарифної сітки), якщо так то в які терміни?
А також чи плануються якісь зміни на перший квартал 2015 року?
Відповідь: Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців ? Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України? і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському господарстві була укладена на 2014 – 2016 роки.
З галузевою угодою та її додатками можете ознайомитись за посиланням http://profapk.org.ua/cms/legislature/agreement/industry/selo.html.
Катерина
чи має право профспілка (яка не є профспілкою установи) вимагати від цієї державної установи узгоджувати дії, які стосуються працівників даної установи та є членами даної профспілки. Зокрема звільнення працівника (державного службовця) установи
Відповідь: Наскільки зрозуміло з Вашого запитання мова йде про подвійне членство працівника в різних профспілках, а не вищою за рівнем профспілки.
В статуті профспілки може бути передбачена можливість подвійного членства в різних профспілках, законодавство цього не забороняє. Проте профспілка захищає права та інтереси працівника у відносинах із роботодавцем підприємства (організації) на якому створена профспілка та на якому працює працівник.
Тому стороння профспілка може звертатись до роботодавця чи представника адміністрації іншого підприємства, проте керівник не зобов’язаний реагувати на звернення якоїсь іншої профспілки крім своєї, якщо колективним договором та статутом не передбачений порядок звернення та отримання згоди.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити