Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Сергій
Якщо людину обрали головою профспілкового комітету, чи перериватиметься стаж його роботи на цьому підприємстві, і відповідно по закінченню сроку каденції чи матиме він право повернутись до роботи на підприємстві? Дякую!
Відповідь: Кандидатури на посаду голови можуть бути висунуті учасниками зборів на засіданні, або шляхом самовисунення.
Відповідно до ч. 5 ст. 252 Кодексу Законів про працю України, працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Отже, по закінченню строку каденції голова Профспілки матиме право повернутись до роботи на підприємстві на підставі гарантій визначених у Кодексі Законів про працю України.

Ольга
чи можуть чоловік і жінка бути членами шкільного профкому у якому 5 осіб, чоловік є головою профкому
Відповідь: Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначає чоловіка та дружину близькими особами.

Статтею 9 вказаного Закону встановлено, що особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Голова та члени профспілкового комітету не входять до вказаного переліку щодо заборони безпосереднього підпорядкування близьких родичів.

Але, відповідно до ст. 25-1 власником (у профспілці вищим органом управління) може бути запроваджено обмеження щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному
Отже, можуть бути членами шкільного профкому чоловік і жінка де, чоловік є головою профкому, якщо це не заборонено Статутом.
олексій
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, чи може створюватись одна профспілка на де кілька підприємств?
Відповідь: За визначенням наведеним у ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Відповідно до ст. 7 вказаного Закону членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Винятки складають особи вказані у абзаці 4 вказаної статті, а саме статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

На нашу думку, Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, які працюють на підприємствах, в установах або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, які об'єднані одним роботодавцем ( власником) або уповноваженим органом, а отже, в такому випадку можна створювати одну профспілку на декілька підприємств.
Михайло
Чи потрібно колективний договір для товариства,якщо фізичні особи засновники.
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст.11 Кодексу законів про працю колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.
Колективний договір не укладається на підприємствах, в установах, організаціях, які не використовують працю найманих працівників. Так само і з громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо вони при цьому використовують найману працю інших осіб, колективний договір не укладають.
Отже, на сферу укладення колективного договору не впливає організаційна форма підприємця, так само як і форма власності та господарювання, кількість працівників у юридичної особи. Виходячи з того, що товариство це юридична особа, яка використовує найману працю, то колективний договір на такому підприємстві укладається.

З повагою, ЦК Профспілки АПК
лариса
Як провести вибори голови районної профспілки, якщо є один кандидат, тобто безальтернативні. Більше немає бажаючих, а висувати явно непрохідних тільки для відимості некоректно.
Відповідь: Вибори голови профспілки при наявності одного кандидата повинні проходити в тому ж самому порядку, що і при наявності декількох кандидатів відповідно до Статуту.

Згідно з п. 6 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.

З вищезазначеного випливає, що у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання голови.

Дякуємо за звернення!
Анна
чи обовязково профспілка має мати свій Статут (Положення) чи може керуватись статутом міського комітету?
який порядок обрання голови профспілки (Статут профспілки, який би це визначав відсутній), якщо попредній голова звільнився з місця роботи
Відповідь: Професійна спілка працівників агропромислового комплексу України розробляє і затверджує у встановленому порядку свій Статут, який є основним нормативним актом, що регулює внутріспілкову діяльність і є основним обовязковим для виконання усіма членами та організаціями Профспілки.
Тарас
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка. Чи можна обирати профспілковою конференцією Голову профспілки людину, яка не працює на підприємстві .
Відповідь: До виборних органів профспілкової організації підприємства обираються члени профспілки відповідно до положень, зазначених у статуті.
Кожен член профспілки може обирати і бути обраним до будь-якого виборного органу своєї профспілки та виборного органу об'єднання профспілок, до якого входить ця профспілка.

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Отже, головою Профспілки може бути обраний громадянин України, що є членом Профспілки та працює на підприємстві.

Щиро дякуємо за запитання. З повагою, ЦК Профспілки працівників АПК
тетяна
Працюю комірником в дошкільному навчальному закладі отримую заробітну плату по 2 тарифному розряду Чи маю право на отримання матеріальноі допомоги на поховання батька?
Відповідь: Відповідно до підпункту б пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" керівники бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
Оксана
Підкажіть, будь-ласка, яким чином створити комісію по трудовим спорам в науковій організації?
Відповідь: Будь ласка зверніться до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
Олександр
Добрий день. Підкажіть, якщо мені щомісяця нараховують заробітної плати на 1000 грн менш як встановлено галузевої угодою, а працювати змушують повний робочий день (8 годин) законно це або ні. Причому нараховується менша сума безпідставно, з вказівки директора. Дякую.
Відповідь: Відповідно до ст.9 ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Відповідно до Листа Мінпраці та соц. політики від 04.07.2008 р. № 435/13/84-08 «Про поширення норм Генеральної угоди», якщо представники сторін (через уповноважених осіб), які представляють інтереси підприємства, брали участь у підписанні Генеральної угоди (або згодом приєдналися до цієї угоди), то її норми є обов'язковими під час укладення колективного договору.

В іншому випадку для підприємств, які при укладенні угоди не були представлені уповноваженими представниками зі сторони власника і сторони профспілки, умови і розміри оплати праці встановлюються з дотриманням мінімальних гарантій, встановлених законодавством України, зокрема розміру мінімальної заробітної плати, оплати за роботу у нічний час, святкові та неробочі дні, надурочну роботу тощо.

Якщо все-таки Ваше підприємство є підписантом галузевої угоди, то зниження граничних розмірів зарплати все одно можливе. Відповідно до ст.14 ЗУ "Про оплату праці", норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

За ухилення від участі в переговорах, чи за порушення чи невиконання угод і колдоговорів передбачена відповідальність посадових осіб підприємств у вигляді штрафу аж до звільнення з посади (ст. ст. 17, 18 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 41-1 і 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити