Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Людмила
Як зміниться оподаткування пенсій з 1 липня 2016 року?
Відповідь: Нагадаємо, що з 1 січня 2015 року під оподаткування ПДФО потрапили суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, розмір яких у розрахунку на місяць перевищує три розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня (у частині такого перевищення). У 2016 році включно по 30 червня 2016 року під оподаткування ПДФО за ставкою 15% потрапляють пенсії в розмірі, що перевищує 4134 грн (1378 грн x 3). Зауважимо і те, що із суми пенсії, яка підлягає оподаткуванню, утримується також 1,5% військового збору. Тож сумарна ставка оподаткування становить 16,5%.
І ось з прийняттям Закону N 1411-VIII, який набере чинності 1 липня 2016 року, дещо зміняться правила оподаткування пенсій. Так, для визначення оподатковуваного розміру пенсій братимуться не три розміри МЗП, а 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановлений на 1 січня звітного податкового року. Ставка ПДФО збільшиться з 15 до 18% (зміни до підпунктів 164.2.19, 167.4 ПКУ). Ставка військового збору залишається без змін, тобто 1,5%.
Проте є й винятки: від оподаткування ПДФО звільнені пенсії, призначені учасникам бойових дій (до 1 липня 2016 р. лише учасникам бойових дій у період Другої світової війни), інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (N 3551-XII від 22.10.93 р.).

Оподаткування пенсій з 1 липня 2016 року
Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до Закону N 1282-XII від 03.07.91 р.) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету
не оподатковуються оподатковуються 18%
якщо вони менші чи дорівнюють 10 розмірам прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року
10740 грн (1074 грн х 10)
якщо вони перевищують суму 10740 грн (10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць) (з суми перевищення)
Примітка: до кінця 2016 року максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10740 грн (ст. 85 Закону N 1788-XII від 05.11.91 р.), а отже, фактично відсутня база для оподаткування ПДФО та ВЗ.
Зазначимо, що до 31 грудня 2016 року також діє й обмеження з виплати працюючим пенсіонерам 85% пенсії, що перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (ст. 85 Закону N 1788-XII від 05.11.91 р.). На період з 1 травня по 30 листопада 2016 року це стосуватиметься пенсій, що перевищують 1695 грн.
------------------------
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій" (N 1411-VIII від 02.06.2016 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 109 від 14.06.2016 р.
Дата набрання чинності: 01.07.2016 р.
Марина
Доброго дня! Чи правильно ,що на проведення профспілкових зборів у школі потрібна лише згода директора, зауч була в курсі.?
Відповідь: Доброго дня. Дякуємо за запитання.
В разі проведення зборів у школі необхідно поставити до відома диретора школи.
Бажано, письмово ( для отримання підтвердження про такі дії - лист з реєстраційним номером).
Людмила
Скажіть ,будь ласка , чи мають право працівники, які вийшли з профспілки ,предявляти претензії в роботі голови ПК, заставляти вирішувати їхні питання. Як повинен себе вести голова ПК. Які є юридичні нормативи по вирішенню цієї проблеми ?
Відповідь: Відповідно до ст. 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - Закон), належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону, у питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.


Що ж стосується індивідуальних питань працівника, який не являється членом профспілки, то на підставі перелічених положень він має право виразити свою думку з приводу роботи будь якого органу.
Наталья
К нам звернувся Иванов хоче працевлаштуватися в наше підприємство ТОВ \\\\\\\\\\\\\\\"Ромашка\\\\\\\\\\\\\\\"на постійну основу, но він приніс трудову і там є запис,що він є обраним головою міської організації спілки \\\\\\\\\\\\\\\"ОО\\\\\\\\\\\\\\\" він на 0,5 ставки і неповному роб.тиждні. Як нам його оформлювати. Підкажіть.Може він бути в штаті на ставку при повному роб. тиждні.
Відповідь: Зазначений працівник має право претендувати тільки на роботу за сумісництвом, оскільки з постійним містом роботи він визначився, незалежно від умов праці.

Згідно ч.2 п.1.1. ст.1 Наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення «Про затвердження інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» № 58 від 29.07.93 р. трудова книжка ведеться за основним місцем роботи. Проте, за бажанням працівника, до трудової книжки можуть бути внесені відомості про роботу за сумісництвом
Сергей
1.прошу надати відповідь чи повинна бюджетна організація виплачувати заробітну плату членам профспілкової організації в день їх участі у конференції профспілкової організації?
Відповідь: Відповідно до ст. 98 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпПУ),оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.Згідно з ч.1 ст. 115 КЗпПУ, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.


Отже, бюджетна організація повинна виплачувати заробітну плату членам профспілкової організації в день їх участі у конференції профспілкової організації в тому разі, якщо це передбачено колективним договором.
Катерина
Чи має право профспілкова організація підприємства звертатися до суду в разі невиконання її вимог власником або уповноваженим ним органом?
Відповідь: Відповідно до ч.4 ст. 249 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпПУ) та ч.4 ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі-Закон) спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом обов'язків щодо створення умов для діяльності профспілки, розглядаються у судовому порядку.Згідно ч. 2 ст. 251 КЗпПУ та ч.2 ст. 45 Закону, у разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду.


Отже, все залежить від того, які саме вимоги не виконує власник або уповноважений ним орган. При розгляді даного питання, необхідно керуватись главою XVI Кодексу Законів про працю, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статутом Профспілки , де має бути визначено в яких саме випадках профспілкова організація підприємства має право звертатися до суду.
Мирослава
Чи передбачено виплату коштів, сплачених працівниками підприємства, після виходу із профспілки? Стаж роботи не меншу 10-ти років, за цей час не брали жодної матеріальної допомоги, отримували тільки цукерки на Новий рік. Заздалегідь вдячна за відповідь!
Відповідь: Законодавством не передбачено повернення членських внесків сплачених працівником підприємства, після виходу його із профспілки.

На основі п. 3.2 Примірного положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, (далі - Примірне положення), джерелами формування майна первинної профспілкової організації є вступні та членські внески членів профспілки, відрахування підприємств, установ, організацій на культурно - масову і фізкультурну роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.

Згідно п. 3.3. Примірного Положення майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.
Оксана
Доброго дня.
Ми з чоловіком працюємо на одному підприємстві, у нас народилася дитина. Згідно колективного договору підприємство виплачує 500 грн. при народженні дитини. Відповідно до написаних нами заяв, чоловіку виплатили 500 грн., а мені ні, мотивуючи це тим, що ми разом працюємо. Чи можна посилатись на якісь закони для отримання коштів?
Дякую.
Відповідь: Законодавство не містить роз’яснень з даного питання. У даному випадку колективний договір є угодою прийнятою для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.
В даному випадку важливим є точне формулювання вказаного пункту в колективному договорі, оскільки в ньому може бути передбачено порядок виплати на сім’ю, так і кожному з членів сім’ї індивідуально.
Дякуємо за звернення.
Ольга
Чи може голова профспілкового комітету первинної профспілки суміщати також й обвязки скарбничого(бухгалтера). Віхто із членів профспілки не хоче цим займатися, а найняти зі сторони - дуже дорого (може й не вірно).
Заздалегідь вдячна.
Відповідь: Як правило у первинних профспілкових організаціях з чисельністю до 15 членів скарбник обирається, зокрема статутом Професійної спілки працівників АПК України це передбачено.
Чинне законодавство України не містить заборони голові профспілки виконувати обов’язки бухгалтера (скарбничого), проте статутами чи колективними договорами це питання може регулюватися по різному.
Дякуємо за звернення.
елена
Скажите пожалуйста,имеет ли право освобожденный председатель объединенного профсоюзного комитета техникума на оплачиваемый ежегодный отпуск в размере 48рабочих дней?
Відповідь: Відповідно до ст. 75 КЗпП України щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 252 КЗпП України на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

Інші додаткові оплачуваної щорічної відпустки особам обраним до складу виборних органів профспілки законодавством не передбачено.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити