Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Людмила Миколаївна
Я працюю доцентом ПДАТУ. 2011-2012 навчального року мені було виділено додаткове навантаження 0,25 ставки асистента з відповідною оплатою (тільки на означений навчальний рік). У вересні я втратила індексацію на обидва посадових оклади, що привело до зменшення окладу доцента. Прошу надати відповідь, як встановлюється базовий місяць при внутрішньому суміщенні двох посад. Дякую за відповідь.
Відповідь: Добрий день! Індексація грошових доходів населення здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 № 526 внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення. За новими правилами:
• Якщо зарплата не підвищувалася, то її індексують так само, як і раніше, визначаючи індекс для проведення індексації наростаючим підсумком;
• У місяці підвищення зарплати (базовий місяць) слід порівняти суму доходу (з урахуванням суми підвищення) із сумою доходу до підвищення, але разом із сумою індексації цього місяця. Якщо, заробітна плата з урахуванням суми підвищення менша від суми доходу з урахуванням індексації, то визначається різниця між цими сумами, яка стає фіксованою величиною і щомісячно виплачується працівникові до наступного підвищення зарплати. При цьому продовжує проводитися індексація зарплати за загальними правилами.
Тобто працівникові розраховуватиметься (починаючи з базового місяця) і виплачуватиметься як сума звичайної індексації, так і додаткова фіксована сума. При подальшому підвищенні зарплати всі розрахунки повторюються. Якщо ж сума доходу з урахуванням підвищення зарплати перевищить дохід з урахуванням індексації, то всі розрахунки щодо фіксованої суми обнулюються і далі індексація проводиться в загальному порядку.
В минулому році відбулося підвищення посадових окладів для працівників бюджетної сфери 6 разів, в тому числі з 1 вересня, з 1 жовтня та з 1 грудня. Індексації грошових доходів населення не впливає на посадовий оклад. Індексація тільки змінює середньомісячний дохід працівника.
Харківське облводресурсів
Доброго дня! 14 лютого 2013р. Ви приймали участь в колегії Держводагенства України. До Вас звернулись з питанням і від Вас була отримана пропозиція знайти на цьому сайті відповідь на це запитання - Регулювання роботи родичів на виробництві. Підкажіть будь-ласка в якому з розділів Вашого сайту висвітлюється це питання, чи роз"яснення з цієї теми?
С повагою Харківське облводресурсів
Відповідь: Доброго дня! Нижче наведені документи що регулюють роботу родичів на виробництві
У Кодексі законів про працю України міститься стаття 251, присвячена питанню обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації. Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» дає таке визначення поняттю близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону.
В ст. 9. ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» зазначені обмеження щодо роботи близьких осіб:
1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв'язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді;
3) осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах;
4) осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту;
5) інших осіб, визначених законом.
2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
3. Особам, зазначеним у підпунктах "а", "в"-"ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
Відповідно до ч. 2. Ст.10 ЗУ« Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»,Керівник, службовець або призначений експерт фінансової
установи не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес.
В ч.2 ст.12 ЗУ «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»зазначено, щосклад тендерного комітету, положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. До складу тендерного комітету замовника не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі.
Пунктом 16 постанови Ради Народних Комісарів УРСР „Про сполучення посад та служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора” від 04.06.33 (зі змінами внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 20.10.1990 року №316) передбачено, що забороняється спільна служба на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які перебувають між собою в близьких родинних або свояцьких зв’язках (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також, брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю одного із них іншому.

Отже, власник має право запровадити обмеження щодо спільної роботи на одному й тому самому підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (ст. 251КЗпП). Для цього він повинен видати наказ (розпорядження) про введення зазначеного обмеження, інакше спільна робота родичів, навіть за безпосередньої підпорядкованості або підконтрольності одне одному, не може бути підставою для припинення трудових відносин або неприйняття на роботу.

Микола Васильович
Доброго дня! Коли очікується розміщення на Вашому сайті Змін на 2013 рік до Галузевої угоди с.г. 2011-2013 та до Галузевої угоди х.п. 2011-2013?
Відповідь: Доброго дня! Зміни до галузевих угод розміщені в меню "Нормативно-правова база" сайту, а також в новинах профспілки АПК.
Юрій
У зв\'язку із внесенням змін до Закону України \"Про захист персональних даних\" виключено вимогу щодо реєстрації в Державній службі України з питань захисту персональних даних баз персональних даних : ведення яких пов\'язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин; членів профспілок та ін.
Чи передбачає чинне законодавство України вимогу щодо подання володільцем персональних даних до Державної служби України з питань захисту персональних даних заяви про відкликання попередніх заяв на проведення реєстрації баз персональних даних у відповідних сферах (прохання не реєструвати бази персональних даних \"Працівники\", \"Члени профспілки\")?
Чи встановлена відповідальність у разі неподання відповідної заяви та яка саме?
Відповідь: Доброго дня! дякуємо за запитання!Чинне законодавство України не передбачає вимогу щодо подання володільцем персональних даних до Державної служби України з питань захисту персональних даних заяви про відкликання попередніх заяв на проведення реєстрації баз персональних даних у відповідних сферах а також не передбачає відповідальності у разі неподання відповідної заяви. У Кодексі України про адміністративні правопорушення міститься лише стаття 188-39 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних» та стаття 188-40 «Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних», які подібної відповідальності не встановлюють.

Як зазначає Державна служба України з питань захисту персональних даних на своєму веб-сайті володілець персональних даних (заявник) має можливість звернутись до ДСЗПД із проханням про не реєстрацію баз персональних даних у вищезазначених сферах шляхом надсилання на адресу ДСЗПД відповідного звернення.


Зразок


Від: володілець персональних даних (заявник)
(поштова адреса)
________№_______

Кому: Державна служба України з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660


У зв’язку з набранням чинності 20.12.2012 Закону України від 20.11.2012 №5491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» просимо Вас не реєструвати базу(и) персональних даних. Для пошуку заяви надаю наступний перелік інформації:
1. Найменування володільця персональних даних, наприклад - ТОВ «Мрія» або Пилипенко Микола Сергійович;
2. Код ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків володільця персональних даних;
3. Вихідна дата та номер поданої заяви про реєстрацію бази персональних даних;
4. Найменування бази персональних даних, зазначеної у заяві, наприклад – База персональних даних «Працівники»;
5. Адреса електронної пошти/Контактний телефон.

*- усі пункти обов’язкові для заповнення.


Підпис (печатка)

Проте, ДСЗПД зауважує, що ті заяви, які вже знаходяться у стадії обробки працівниками ДСЗПД, на сьогодні відкликати не можливо. За результатами їх розгляду володільцю бази персональних даних буде надіслано Свідоцтво про державну реєстрацію відповідної бази персональних даних або лист ДСЗПД про відмову у державній реєстрації бази персональних даних з метою подальшого доопрацювання відповідної заяви володільцем бази персональних даних.
Тобто відкликати заяву може той, кому ще не видано свідоцтво про реєстрацію БПД.

Наталія
Скажіть будь-ласка, на які цілі можна використовувати профспілкові внески?
Відповідь: Дякуємо за запитання! Відповідно до частини 1 статті 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - Закону) профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

Статут (положення) профспілки повинен містити джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання (п.9 ч. 3 Закону).

Право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством (абз.2-3 ст. 34 Закону).

Зазвичай профспілкові внески можна використовувати на статутну діяльність профкому згідно із Статутом, а саме - на виплату матеріальної допомоги, здешевлення вартості путівок, проведення культурно-масових та спортивно-масових заходів тощо.
Юля
Чи необхідно розробляти кожній первинній проф.організації положення про порядок обробки і захисту персональних даних?

Чи необхідно обов\"язково відправляти заяву про нереєстрацію бази персональних даних?
Відповідь: Доброго дня! дякуємо за запитання!Відповідно до частини 3 ст.24 Закону України «Про захист персональних даних» забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних покладається на володільця цієї бази.

Відповідно до пункту 1.8. Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 3659/5 володілець бази персональних даних визначає:

мету обробки, склад персональних даних у базі персональних даних та її місцезнаходження;

порядок внесення, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних у базі персональних даних;

відповідальну особу або структурний підрозділ;

порядок захисту персональних даних, в тому числі від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

Тому якщо первинна проф. організація є володільцем бази персональних даних і вона зверталася до ДСЗПД із заявою про реєстрацію відповідної бази персональних даних, їй необхідно підготувати Положення про порядок обробки і захисту таких даних у кожній з таких баз персональних даних.

Залежно від специфіки діяльності підприємства, кількості баз персональних даних можна розробити єдиний локальний нормативний акт, дія якого поширюватиметься на всі бази персональних даних підприємства, або окремі локальні акти для різних баз, наприклад, Положення про порядок обробки та захисту персональних даних засновників, Положення про порядок обробки та захисту персональних даних контрагентів.


Стосовно обов’язку відправляти заяву про нереєстрацію бази персональних даних зазначаємо наступне.

Як зазначено в Листі Державної служби України з питань захисту персональних даних від 20.08.2012 р. за № 10/3905-12 (абзаци 6, 8-9) власник бази персональних даних самостійно приймає рішення про те, чи є та або інша сукупність персональних даних фізичних осіб, яка знаходиться в його володінні, базою персональних даних.

У разі якщо власником бази персональних даних не здійснюється обробка відомостей про інших фізичних осіб (контрагентів, працівників, клієнтів тощо), у нього відсутня база персональних даних. У такому разі подавати заяву про реєстрацію бази персональних даних, у тому числі подавати відомості про власника бази персональних даних, який не здійснює обробку персональних даних інших фізичних осіб, не вимагається Законом.

Тому необхідності відправляти заяву про нереєстрацію бази персональних даних немає.

роман
згідно статуту професійної спілки працівників АПК України п.3.6 Роботодавці не можуть бути обраними до складу виборних органів Профспілки будь-якого рівня. Також згідно закону України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" визначення Роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. Таке запитання : Чи може Голова районної організації профспілки бути обраним до складу виборних органів Профспілки будь-якого рівня, якщо він також вважається роботодавцем ?
Відповідь: Доброго дня! Дякуємо за запитання. Відповідно до ч. 6 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - Закону) роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

А ч. 8 ст. 1 Закону вказує на те, що роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Оскільки Голова Профспілки є її керівником, тому він не може бути обраним до складу виборних органів Профспілки.

Софія С.
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи має право голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації на підприємстві одночасно займати посаду начальника відділу кадрів. Оскільки, на нашому підприємстві стаються казуси, коли ця особа оформлює документи для завідомо незаконного звільнення (накази, запис у трудовій книзі, видача трудової книги), а потім підписує рішення профспілкового комітету, щодо визнання звільнення незаконним.
Дуже чекаю на розгорнуту відповідь. Дякую вам.
Відповідь: Доброго дня! дякуємо за запитання. Може, оскільки він є членом профспіки, і не є роботодавцем по відношенню до членів профспілки.
Іщенко Тетяна Анатоліївна
Здравствуйте) Згідно Галузевої угоди: Мінімальні гарантовані розміри посадових окладів Заступника директора (начальника, завідувача) з наукової роботи, головний інженер, головний бухгалтер - 3195 грн. Якщо фактичний посадовий оклад головного бухгалтера науково-дослідної організації АПК - 2421 грн. , то для кого затверджена ця Галузева угода і який сенс працівникам входити до Профспілки і сплачувати профвнески?
Відповідь: Доброго дня! Дякуємо Вам за запитання.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» дія Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2011 – 2013 роки є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.
До Галузевої угоди на 2011 – 2013 роки вносилися зміни в частині оплати праці на 2012 та 2013 роки. Додатком 4 змін до Галузевої угоди передбачено мінімальні гарантовані розміри та коефіцієнти міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців госпрозрахункових науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних, вишукувальних та інших наукових організацій. Розмір посадового окладу головного бухгалтера наукової організації з 1 січня 2013 року – 3650 грн., а з 1 грудня – 3874 грн.
Мінімальні гарантії оплати праці, встановлені цією Угодою, є обов’язковими для дотримання при визначенні в установленому порядку розмірів заробітної плати всіх категорій працівників, що перебувають у трудових відносинах з юридичними та фізичними особами, діяльність яких за характером основного виробництва відноситься до галузі, незалежно від форм та строку трудового договору.
Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених цією Угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватись лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.
Статтею 19. Кодексу законів про працю України передбачено, якщо роботодавець порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати роботодавцю подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
Також, за порушення чи невиконання положень Угоди, колективних договорів на осіб, які представляють роботодавців чи профспілки може накладатися штраф до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або дисциплінарне стягнення (ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
may1967
Здравстуйте! При каких условиях первичная профсоюзная организация территориального органа государственной инспекции, подчинённой Минагрополитики, считается созданной (орган создан из нескольких ранее ликвидированных инспекций), а её профком и председатель профкома - лигитимными? С учётом того, что первое собрание работников проведено без участия представителей работодателя и руководству учреждения никаких документов, подтверждающих создание профсоюзной организации не поступало.
Відповідь: Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок регулюються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999р. Крім того у статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 16 вищевказаного Закону профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.

Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань.

На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок до реєстру об'єднань громадян і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об'єднання профспілок.

У разі невідповідності поданих документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.

Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об'єднань громадян. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це роботодавця.

Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному цією статтею.

Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно із законом.


Оскільки створення первинної профспілкової організації не потребує будь-яких дозволів з боку державних органів або адміністрації (керівництва) підприємства, установи, організації, а базується виключно на бажанні працівників конкретної установи чи підприємства, то присутність представника роботодавця на з'їздах, конференціях, установчих або загальних зборах членів профспілки не є обов’язковим.

Отже, неповідомлення профспілкою роботодавця про легалізацію є порушенням ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», проте це не робить первинну профспілкову організацію нелегітимною.

Враховуючи положення ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якщо профспілка не повідомила адміністрацію роботодавця про її створення, то адміністрація може вирішувати питання які повинні погоджуватися із профспілкою без згоди профспілки.

На запитання відповіла кваліфікований юрист - Дідюрик Л.І.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити