background
На головну сторінку - Про Профспілку - Історична довідка

Історична довідка

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ПРОФСПІЛКУ ПРАЦІВНИКІВ АПК

Профспілка працівників агропромислового комплексу України створена 25.05.1990 року на 1 з’їзді Профспілки.

Профспілка є правонаступником таких організацій:
- з 1973 по 1977 рр. – Українського республіканського комітету профспілки робітників і службовців сільського господарства та заготівель;
- з 1977 по 1986 рр. – Українського республіканського комітету профспілки працівників сільського господарства;
- з 1986 по 1990 рр. – Українського республіканського комітету профспілки працівників агропромислового комплексу.

На момент утворення Профспілка об’єднувала 2 млн. членів - працівників різних підгалузей АПК: сільського господарства, харчової та переробної промисловості, сільських будівельників, меліораторів.
Майже 10% від загальної чисельності Профспілки складали представники наукових установ та закладів аграрної освіти, студентська та учнівська молодь.
Профспілка пройшла всі етапи свого становлення під керівництвом першого її голови – Нагорного Кіма Миколайовича. З 1993 по 2011 рік Профспілку очолював Чепур Володимир Кузьмович.
9 грудня 2011 року, на засіданні Центрального комітету, головою Профспілки обрано Сопелкіна Ігоря Сергійовича.

Реформування аграрного сектора економіки держави призвело до суттєвих змін в Профспілці та її організаційних ланках.
За станом на 01.01.2011 року вона об’єднує більше 904 тисяч членів.

З них:

  • у сільському господарстві – 340058;
  • харчовій та переробній промисловості – 175047;
  • у сільському будівництві – 12730;
  • меліорації – 27687.

Серед спілчан 171,8 тис. студентів аграрних вузів 1-1У рівнів акредитації, 87 тис. – учнівської молоді та 34,3 тис. пенсіонерів.

Реалізацію статутної діяльності Профспілки забезпечують 1048 штатних працівників у різних організаційних ланках.

V з’їзд галузевої Профспілки, який відбувся у травні 2010 року, визначив ряд пріоритетних напрямків діяльності Профспілки.

Перше: - посилення впливу Профспілки на забезпечення органами управління, власниками і керівниками підприємств АПК необхідних умов для стабілізації та збільшення обсягів виробництва у всіх галузях;

Друге: - захист законних соціально-економічних і трудових прав і інтересів членів Профспілки та посилення впливу профспілкових органів на стан техніки безпеки і охорони праці. Захист прав потерпілих від нещасних випадків на виробництві та внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також організація оздоровлення дітей, сприяння поліпшенню медичного, культурно-побутового обслуговування працівників АПК, розвитку фізкультури і спорту.

Третє: - організаційне і фінансове забезпечення діяльності Профспілки, робота з кадрами і активом, розвиток міжнародних зв’язків. Їх реалізація, практичне втілення в життя будується на основі розроблених тактичних дій кожної організаційної ланки профспілки, від Центрального комітету – до профкому, визначаючи свої форми і методи діяльності досягнення мети, при обов’язковому контролі за ходом виконання цих тактичних дій, а в разі необхідності їх коректування.