background
На головну сторінку - Про Профспілку - Керівництво - Заступники голови

Заступники голови

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКИ – САМОСУД Світлана Василівна

- Зв’язки та координація роботи з галузевими органами державного управління, організаціями і об’єднаннями підприємств, власників (роботодавців) у сфері аграрного виробництва, навчальних закладів і науки.
- Узагальнення і підготовка пропозицій у вищі законодавчі і виконавчі органи з питань удосконалення правової основи, створення сприятливих умов для розвитку аграрного виробництва, закладів освіти і науки, захисту соціально-трудових прав працівників.
- Організація і координація роботи виконавчого апарату ЦК профспілки, навчання профкадрів і активу.
- Забезпечення зв’язків з усіма організаційними ланками Профспілки. Інформаційна робота.
- Забезпечення проведення, узагальнення і підготовка матеріалів на засідання президії, ЦК Профспілки, з’їздів, інших загальних заходів Профспілки.
- Координація діяльності відділів.
- Забезпечення роботи комісій (рад), інших профспілкових формувань при ЦК Профспілки, що входять до його компетенції.

Заступник Голови Профспілки здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та виконує повноваження Голови в разі його відсутності, відновідно п. 6.9. "Голова Профспілки.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКИ – ЛОПАТА Ольга Іванівна

 

 

 

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКИ – КОНДРЮК Сергій Михайлович

- Координація роботи з організації колективно-договірної роботи та ведення переговорів з укладення галузевих угод в сфері АПК та здійснення контролю за їх виконанням
- Узагальнення і підготовка пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів та законопроектів із соціально-трудових питань в сфері агропромислового комплексу
- Організація інформаційно-аналітичної роботи та супроводження сайту Профспілки
- Участь у навчанні профкадрів і активу.
- Забезпечення зв’язків з усіма організаційними ланками Профспілки. Інформаційна робота.
- Забезпечення підготовки за напрямами роботи матеріалів на засідання президії, ЦК Профспілки, з’їздів, інших загальних заходів Профспілки.
- Координація діяльності відділу економічного захисту трудящих та соціально-трудових відносин.
- Забезпечення роботи комісій (рад), інших профспілкових формувань при ЦК Профспілки, що входять до його компетенції.