background
На головну сторінку - Діяльність - Напрями діяльності - Правовий захист

Правовий захист

Правовий  захист

Оскільки ми живемо у правовій державі, то знаємо, що наші права та обов’язки регламентовані Конституцією та відповідними кодексами, але не кожен дотримується правил, викладених у нормативних актах, або навіть не знає про їх існування, тому виникають ситуації, коли неможливо обійтись без юридичної допомоги юристів з урахуванням того, що правова ситуація в Україні постійно змінюється та ускладнюється.  

Ми зрозуміли, що без юридичної допомоги нам не обійтись.

Юридичні послуги Профспілці працівників агропромислового комплексу України надає юридична агенція «Дідурик і партнери».

Як показали існуючі правові проблеми та запропоновані юристами шляхи їх вирішення, можна стверджувати, що юридична агенція - це команда висококваліфікованих фахівців в галузі права.

Агенція здійснює юридичне забезпечення бізнесу, в тому числі пов’язаного з аграрним сектором, вирішенням питань, які випливають із цивільного, земельного, трудового, податкового та іншого законодавства, здійснює захист інтересів громадських та профспілкових організацій і окремих громадян.       

Історія агенції почалась з серпня 1982 року, коли Головний партнер агенції Людмила Дідурик була прийнята до складу Київської міської колегії адвокатів в юридичну консультацію Мінського району м. Києва. 
            З 1982 року і по теперішній час був накопичений досвід практичної роботи. Крім адвокатської діяльності в період роботи, Людмила Дідурик брала участь у підготовці збірки систематизованого законодавства України, у підготовці окремих проектів, законів, постанов та розпоряджень у складі Міністерства юстиції України. Вона має друковані праці і юридичні консультації в спеціалізованих виданнях: «Юридическая практика», «Юридична газета», журналах «Гранд», «Олігарх». Викладає право в навчальних закладах з питань трудового, господарського, податкового законодавства.
             Необхідно зазначити, що з 1992 року адвокатом Дідурик Л., сумісно з її коллегами, проводилась колосальна робота з реструктуризації, інвентаризації, організації аудиторських перевірок, оформлення паїв земельних ділянок та складання орендних відносин між користувачами розпайованих земель в аграрному секторі. З цього приводу виникали спірні питання, які доводилось вирішувати у судовому порядку. Вирішувались вони на користь її довірителів. Агенція брала активну участь у створенні нових господарських формувань в аграрному секторі України.

Дідурик Людмила представляла інтереси таких відомих компаній як: ТОВ "Ондулін Україна"; ТОВ "Ілта Гест сервісіз Київ"; Агентства Сполучених Штатів з питань міжнародного розвитку USAID (United States Agency for International Development); Громадської організації “PADCO”- однієї з перших організацій, яка працювала в Україні і проводила діяльність з надання технічної та гуманітарної допомоги згідно з двосторонньою угодою, укладеною між Урядом США та Урядом України в рамках міждержавного контракту № РСЕ - 1008-1-00-6008-00; Компанії "Укртранснафта"; Учбової корпорації "Гранд"; СП "Регіна Бізнес Центр Київ"; ТОВ "Украгрорезерв"; ТОВ "Укргазрезерв"; ТОВ "Олімп Тревел ЛТД"; ТОВ Видавництво "Шкільний світ"; Благодійна організація "Благодійний фонд Перше вересня"; ТОВ «Ріттманн Київ» та інші. Вони були тривалий час її довірителями, а у подальшому між ними склались партнерські відносини.
          Агенція надає послуги з реєстрації підприємств, консультації у сфері корпоративного законодавства, створення підприємств (організація податкового та бухгалтерського обліку), формування статутного капіталу, реорганізації підприємств, ліквідації підприємств, консультування та супроводу придбання і продажу бізнесу, організації комплексної експертизи, запропонованого на продаж бізнесу, правового аналізу договорів, юридичної і податкової діагностики підприємств з питань податкових і неподаткових перевірок, податкового планування, спорів з податковими органами тощо.
Її команда професіоналів високого рівня забезпечує якісне, оперативне та відповідальне обслуговування клієнтів. Ми довіряємо і співпрацюємо із зазначеною агенцією, вони здійснюють юридичний захист прав членів наших профспілок. 
    Спеціалізація агенції: всі категорії цивільних, господарських, адміністративних та інших справ, у тому числі і кримінальні справи за ознаками злочину проти власності у сфері господарської та службової діяльності.  

 

 Головний партнер – Дідурик Людмила Іванівна.

 Адвокати, юристи та фахівці, які працюють спільно з адвокатом Дідурик Л.І.:

Борисов Юрій Павлович – адвокат;
Бєляєва Аліна Петрівна адвокат;
Самолетова Олена Володимирівна – адвокат;
Сучик Андрій Вікторович – адвокат;
Каюков Вадим Михайлович адвокат;

Явец Тамара Олексіївна  – адвокат;
Ходаковська Олена Володимирівна - фахівець з бухгалтерського обліку та звітності;
Волошина Людмила Володимирівна - фахівець з бухгалтерського обліку та звітності;
Лук’яненко Олена Іванівна - юрист;
Рижий Михайло Миколайович – юрист;

Панюкова Тетяна Олександрівна - юрист
Пастернак Людмила Віталіївна – юрист.

 

За юридичною допомогою може звернутися кожен відвідувач сайту.

Контакти: apk@fpsu.org.ua

 

  

 З повагою, Дідурик Л.І.

 

____________________________________________________

 

Постанова про забезпечення громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства(1).doc 

               Питання, стосовно  підтвердження відомостей про юридичну особу, чи розповсюджується зазначений порядок на  громадських організацій, всеукраїнськи профспілки?

Відповідь  надає адвокат Адвокатського об’єднання  «Колегія адвокатів Оболонського району м. Києва» Дідурик Л.І.

 

          Підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, здійснюється відповідно до норм Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (в редакції від 12.04.2012р.) (далі - Закон № 775) шляхом подання відповідної реєстраційної картки за формою №6, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 №  3178/5.

 

          Зокрема, у відповідності до п. 11 ст. 19 Закону №775, юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

          Картка подається або надсилається поштою до державного реєстратора за місцем державної реєстрації юридичної особи.

 

          Жодних платежів за подання реєстраційної картки за формою 6 (підтвердження) Законом №775 не передбачено.

 

          Статтею 8 Закону №775 встановлюються вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору. Зокрема:

 

1.Документи,  які відповідно до вимог Закону подаються (надсилаються  поштовим  відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

 

2.Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору  поштовим  відправленням, справжність підпису заявника на   реєстраційній   картці  (заяві, повідомленні)  повинна  бути нотаріально засвідчена.

 

3.Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

7. Вимоги  щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально  уповноваженим органом з питань державної реєстрації. (Так, відповідно до п.3.3 Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012  № 368/5 в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі літери).

 

8.  Електронні  документи,  подані  для  проведення державної реєстрації  у  випадках,  передбачених  цим Законом,  оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів  та електронного   документообігу,   а  також  електронного  цифрового підпису.

 

9. З документів,  поданих для проведення державної реєстрації на  паперових   носіях   державним   реєстратором,   обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

 

10. У  разі  подання  електронних  документів   у   випадках, передбачених цим Законом,  реєстраційна картка та документи,  крім документів,  що  засвідчують  повноваження  уповноваженої   особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.

 

11.Електронний   документ   вважається  одержаним  державним реєстратором  з  часу  надходження   заявникові   повідомлення   в електронній  формі  про  одержання  такого  електронного документа державним реєстратором.  Державний  реєстратор  автоматично  після отримання   від  заявника  електронного  документа  надсилає  йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

 

        Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що повідомляє заявника у наступних випадках:

- документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;

- документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою - п'ятою статті 8 цього Закону;

- документи подані не у повному обсязі;

- документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

 

          У разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою Закону №775 строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.

 

    До компетенції податкової служби також відноситься перевірка юридичних осіб щодо розміщення їх за вказаним в установчих документах місцезнаходженням.

 

          Так, у разі надходження державному реєстратору від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.

 

         У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

          Якщо державному реєстратору повернуто поштове відправлення, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

 

          Відповідно до п. 8 ст.21 Закону №775 в разі встановлення відсутності юридичної особи за її місцезнаходженням, та/або відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу, такій особі не видається виписка з Єдиного державного реєстру.

 

Санкції за неподання форми 6 державному реєстратору містяться також в Податковому кодексі України.

 

          Зокрема, відповідно до п.п. «ж», п.184.1, ст.184 Податкового кодексу України анулювання реєстрації платника податку проводиться  шляхом  виключення з реєстру платників податку у разі якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних  осіб  та  фізичних осіб  -  підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

            Реєстрація неприбуткових організацій, партій та зокрема профспілок здійснюється Державною реєстраційною службою України.

 

            Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 401/2011 «Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України» Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади зокрема з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

 

              Зокрема реєстрацію об’єднань громадян здійснює Департамент  легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств при Укрдержреєстрі. Даний департамент проводить правову експертизу установчих/статутних документів, перевірку відомостей, що містяться в документах, поданих на реєстрацію (легалізацію) та готує правові висновки і накази Укрдержреєстру щодо легалізації відповідно до чинного законодавства всеукраїнських громадських організацій, всеукраїнських спілок об’єднань громадян, легалізації на відповідність статусу всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань.

 

            Отже, реєстрація (легалізація) громадських організацій, всеукраїнських спілок, зокрема профспілок здійснюється через Державну реєстраційну службу України, яка в свою чергу надсилає відомості до державного реєстратора відповідної адміністрації району за місцезнаходженням організації для внесення даних до Єдиного державного реєстру.

 

            Подальші зміни, які пов’язані (або не пов’язані) з внесенням змін до установчих документів, наприклад, такі, як зміна керівника, здійснюються через Державну реєстраційну службу, проте форма 6 (підтвердження) подається безпосередньо до державного реєстратора за місцем державної реєстрації організації.