Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/profapk/public_html/includes/classes/session.class.php on line 6
Питання та відповіді | Профспілка працівників агропромислового комплексу України background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Вікторія
Доброго дня! підскажіть будь ласка,хто може бути обраним на посаду голови профкому,залежить це від освіти та професійного стажу роботи ,дякую
Відповідь: Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV не встановлює вказаних вами вимог до голови профкому.
Відсутні такі вимоги і в Примірному положенні про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації ФПУ, затвердженого Постановою Президії Ради ФПУ 15.11.2000 № П-30-7. Єдина вимога міститься в п.п. 2.17.2. Положення, згідно якого профком обирає голову профкому зі свого складу, якщо це право передбачено статутом профспілки або делеговано зборами (конференцією), та заступників голови.
Отже, статутом кожної окремої профспілки може бути передбачено вимоги до кандидатури голови профкому, хоча законодавство таких вимог не встановлює.
Ігор
Доброго дня!
Голова районної профспілки негативно впливає на колектив підприємства (обзиває, зводить наклепи і т.п.).
Скажіть який порядок звільнення його з даної посади, якщо він можливий.
Наперед вдячний
Відповідь: Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності, Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).
В п.2.18 Примірного положення про районну, міську організацію профспілки-організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України сказано,що звільнення з посад голови виборного органу і його заступника за порушення статуту профспілки,неналежне виконання посадових обов’язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обрав.
Звільнення зазначених осіб у зв’язку зі скороченням посади, тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідності посаді внаслідок стану здоров’я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням виборного органу.
Рішення про звільнення цих осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням,приймається президією.
Згідно з п. 3.12. Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, Звільнення керівників організацій Профспілки за невиконання Статуту, порушення встановленого порядку розподілу і використання профспілкових внесків, проведення роботи щодо розколу єдності Профспілки, неналежного виконання посадових обов’язків проводиться за пропозицією виборного органу вищої за статусом організації Профспілки у такому порядку:
- якщо вибори здійснювались на зборах – рішенням зборів;
- якщо вибори здійснювались на з’їзді, конференціях – рішенням керівного виборного органу;
Рішення про звільнення з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається виконавчими виборними органами ( президія, виконком);
Вибори керівників організацій Профспілки у цих випадках здійснюється на засіданні керівних виборних органів.
Отже, звільнення та дострокові вибори голови профкому проводяться відповідно до підстав і порядку, визначених статутом профспілки.

Ольга
добрий день, скажіть бідь ласка, хто на підприємстві , а саме позашкільному закладі ЦДЮТ має право бути уповноваженою особою.Дякую
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 237 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України), представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Законодавством не встановлено які категорії осіб можуть бути представниками, але виходячи з загальних положень Цивільного кодексу України випливає, що представником має бути дієздатна особа (ст.34 ЦК України).
Отже, уповноваженою особою має право бути будь-яка особа, якій директор підприємства надасть повноваження щодо вчинення певних дій. Це може бути як працівник даного підприємства так і інша особа, яка не працює на даному підприємстві.
Олександр
Доброго дня! у нас на підприємстві виникло питання щодо членства у профкомі керівника окремого підрозділу нашої установи. Чи має він право, будучи керівником підрозділу, представляти інтереси трудового колективу у профспілковому комітеті? У законі чітко вказано, що роботодавець не може бути членом виборного органу профспілки. Чи стосується ця норма на всю адміністрацію підприємства - заступників директора і керівників підрозділів підприємства? Дякую.
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Катя
Скажіть, будь ласка, чи можу я самоусунутись від виконання обов'язків голови ПК. справа у тому, що мені катастрофічно не вистарчає часу на виконання обов'язків голови ПК через активну професійну діяльність. не хочу, щоб вийшло так, ніби обовзки я виконую лише формально, адже профспілка повинна працювати. яким чином має пройти ця процедура? дуже вдячна за відповідь.
Відповідь: Посада голови профспілки є виборною.
Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.
Тобто у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання та звільнення голови. У такому випадку за необхідності скликаються позачергові збори, які розглядають заяву голови про дострокове припинення повноважень та приймають відповідне рішення.
Отже дострокове звільнення голови з займаної посади за власним бажанням повинно здійснюватися за рішенням уповноважених на це органів профспілки.
Якщо статутом профспілки порядку звільнення керівників виборних органів не визначено, то рішення з цього питання приймають профспілкові збори (конференція).
Після припинення повноважень голови профспілки, працівник залишається її членом. Для виключення із складу профспілки необхідно подати відповідну заяву до профспілкового органу
світлана
Який порядок (процедура) продовження чи непродовження контракту з викладацьким складом аграрного навчального закладу?
Відповідь: Законодавством не встановлено особливої процедури продовження чи не продовження контракту з викладацьким складом, зокрема і в аграрних закладах освіти.
Проте у навчальному закладі може затверджуватись положення про порядок продовження та припинення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками закладу. Крім того даний порядок може бути прописаний у самому контракті, або в колективному договорі.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» керівник вищого навчального закладу вирішує питання діяльності вищого навчального закладу, затверджує його структуру і штатний розпис, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.
Відповідно до п. 10 Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24.12.2002 № 744 на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін.

Відповідно до п. 24 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170, контракт за угодою сторін може бути продовжено або укладено на новий строк за два місяці до закінчення строку його чинності.
Для законного звільнення працівника на підставі закінчення строку дії контракту, керівник повинен видати наказ про звільнення, також відповідно до ст. 47 КЗпП України працівнику повертається належним чином заповнена трудова книжка і проводиться з ним повний розрахунок. Якщо не виконана одна із цих умов трудові правовідносини вважатимуться продовженими на невизначений строк.
При продовженні дії контракту його умови зберігаються на новий строк, а при переукладанні – по новому узгоджуються.
Якщо після закінчення строку дії контракту роботодавець не видав відповідне розпорядження стосовно строку дії контракту або звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку його дії не відбулось, то у відповідності до ст. 39-1 КЗпП України строковий трудовий договір вважається продовженим на невизначений строк.
Зазначені правила розповсюджуються і на випадок, якщо трудові договори,що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП України, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Галина
Які дії профспілкового комітете, коли керівник підприємства порушує штатний розпис.
Відповідь: Профспілковий комітет здійснює нагляд за дотриманням норм законодавства про працю, в тому числі і розробку та виконання штатного розкладу. Профспілка повинна звернутись до керівника із відповідною заявою, щодо усунення порушень.

Зокрема згідно п.12 ст. 247 КЗпП України в редакції від 01.04.2014 р. виборний орган первинної профспілкової організації здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

Якщо ж керівник чи інший представник роботодавця не реагує на звернення профспілки про усунення порушення законодавства, то у відповідності до ст. 45 КЗпП України та ст.33, п.9 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» необхідно звертатися до власника або уповноваженого ним органу, оскільки на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган вправі розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації або порушувати питання у судовому порядку про визнання дій керівника протизаконними .
наталія
чи може голова профспілки требувати від роботодавця копії наказів щодо нарахування премій всім працівникам
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст.251 КЗПП, Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

Отже, голова профспілки наділена повноваженнями вимагати від роботодавця документи, які стосуються прав її членів, в тому числі і копії наказів по нарахуванню премій працівникам.
ЯНА
ЧИ МОЖЕ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ЗА КОНТРАКТОМ ПІТИ У ПЛАНОВУ ВІДПУСТКУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ВІДПУСК ЗАПЛАНОВАНИЙ І ОПЛАЧЕНИЙ ЩЕ В СІЧНІ 2014
Відповідь: Відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки у зв’язку із мобілізацією відноситься до поважних причин. Тому роботодавець має право перенести вказану відпустку.

Згідно з п.16 ст. 10 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII, Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Отже, якщо військовослужбовцю надійшла повістка, то в такому випадку йому необхідно подати заяву роботодавцю в якому попросити перенести відпустку на інший термін.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати.
У разі перенесення щорічної відпустки на новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.
Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Невикористана її частина надається, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.
Софья
Добрый день!
Подскажите, если все члены первичной профсоюзной организации уволены, существует ли эта профсоюзная орг. на предприятии?
Відповідь: Питання не зовсім зрозуміле, опишіть більш детальніше ситуацію.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити