background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Михайло
Яка компенсація передбачена чорнобильцю 2 категорії при звільненні у зв"язку із скороченням?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до пункту 1 частини першої статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до категорії 2, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20.

Так, пунктом 7 частини першої ст. 20 вищевказаного Закону передбачене переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної
заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій
(спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

галина
Доброго дня! я вже писала, але мені так і не відповіли. Чи здають первинні профспілкові організації податковий звіт про викормстання коштів неприбутковими установами й організаціями ЩОКВАРТАЛЬНО? тому що в засобах масової інформації говорилося, що профспілки з 2013 року будуть здавати лише річний звіт????Дякую за відповідь
Відповідь: Доброго дня! Значущим кроком у питанні спрощення порядку звітування профспілкових організацій перед податковими органами стало встановлення з 1 січня 2013 року для неприбуткових у т.ч. профспілкових організацій річного податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, що передбачено Законом України від 5.07.2012 № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи України».

Таким чином, профспілкові організації всіх рівнів починаючи з 1 січня 2013 року подають до органів ДПС Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій не щоквартально (як зараз), а один раз на рік – протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Вирішення цього питання значно сприятиме спрощенню роботи профспілок.

Водночас звертаємо увагу на те, що за IV квартал 2012 року зазначений Податковий звіт подається за «старим» порядком – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.
Інформація - ФПУ
галина
В газеті (здається "Бухгалтерський облік") писали, що починаючи з 2013 року профспілки надсилають до податкової лише річний звіт, а щоквартального звіту не потрібно. Чи вступив цей закон у силу?
Відповідь: Доброго дня! Значущим кроком у питанні спрощення порядку звітування профспілкових організацій перед податковими органами стало встановлення з 1 січня 2013 року для неприбуткових у т.ч. профспілкових організацій річного податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, що передбачено Законом України від 5.07.2012 № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи України».

Таким чином, профспілкові організації всіх рівнів починаючи з 1 січня 2013 року подають до органів ДПС Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій не щоквартально (як зараз), а один раз на рік – протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Вирішення цього питання значно сприятиме спрощенню роботи профспілок.

Водночас звертаємо увагу на те, що за IV квартал 2012 року зазначений Податковий звіт подається за «старим» порядком – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.
Інформація - ФПУ
Ірина
Доброго дня! чи зараховується період декрету (3 роки) до стажу роботи для отримання пенсії у зв'язку із змінами в законодавство з 01.01.2011р.?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до п. 13 ст.11 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Відповідно до п. (ж) абз. 3 ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку зараховується до стажу роботи, дає право на трудову пенсію
У зв’язку з тим, що до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» були внесені зміни до ст. 7, які набули чинності 01.01.2011р., період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до для оплати листка непрацездатності.
Іван Миколайович
Порядок утворення Статутного капіталу суб'єктів державного сектору економіки та відображення його в обліку підприємства
Відповідь: Відповідно до частини четвертої статті 57 Господарського кодексу України статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
Згідно із частиною третьою статті 74 Господарського кодексу України статутний фонд суб'єктів державного сектору економіки утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації цього підприємства як суб'єкта господарювання. Таким чином, рішення про порядок формування статутного фонду приймає уповноважений орган.
Відповідно до пункту 37 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, у статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.
Статутний капітал суб'єктів державного сектору економіки, — це сума коштів і вартість матеріальних ресурсів, безоплатно виділених державою в постійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах повного господарчого відання.

Чинним законодавством України встановлено, що здійснюючи право повного господарчого відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається цими ресурсами, чинить стосовно них будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства.

Розмір статутного капіталу суб'єктів державного сектору економіки визначається обсягом виробництва товарів і послуг на ньому. Якщо мова йде про створення нового підприємства, то статутний, капітал обчислюється на основі кошторисної вартості будівництва, вартості необхідного технологічного устаткування, а також розміру мінімальних нормативних запасів сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива, тари, інших виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів.

Суб'єкти державного сектору економіки можуть, нарощувати свої статутні капітали за рахунок власного прибутку. Частину прибутку Суб'єкти державного сектору економіки можуть спрямовують на розвиток виробництва — у порядку його реінвестування на придбання нового устаткування, нове будівництво будов і споруд, на реконструкцію та інші форми поліпшення матеріально-технічної бази, а також на вдосконалення технології виробництва, освоєння нових виробів, поліпшення їх якості.

Частина прибутку суб'єкти державного сектору економіки можуть спрямовуватися до статутного капіталу на приріст власних оборотних коштів. Така потреба виникає у підприємства у зв'язку з необхідністю збільшити нормативи запасів оборотних активів, що, як правило, залежить від росту обсягів виробництва товарів та послуг.

В окремих випадках, коли діяльність суб'єктів державного сектору економіки малорентабельна або навіть збиткова і є наслідком об'єктивних причин, що не залежать від підприємства, держава вишукує кошти для збільшення статутних капіталів таких підприємств за рахунок централізованих фінансових ресурсів. У такому випадку здійснюється фінансування капітальних вкладень за рахунок централізованих джерел або ж підприємству безпосередньо перераховуються кошти на приріст статутного капіталу вищестоящим державним органом.

У таких випадків зазначені кошти до їх використання за призначенням обліковуються не як власний капітал, а як елемент II розділу пасиву бухгалтерського балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів". При використанні коштів цільового фінансування за призначенням (наприклад на капітальні вкладення) на відповідну суму збільшується статутний капітал ,через рахунок "Інший додатковий капітал".

В разі приватизації майна суб'єкти державного сектору економіки будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством України (викуп, продаж на аукціоні, акціонування та ін.), а також при передачі майна державного підприємств в оренду виникає питання щодо уточнення та оцінки вартості майна, створеного підприємством як за рахунок коштів статутного капіталу, так і за рахунок інших фінансових ресурсів.

Статутний капітал підприємства що підлягає приватизації визначається в процесі інвентаризації та оцінки майна державного підприємства згідно з положенням, затвердженим спеціальною урядовою постановою.
Євгеній
я учитель школи директором мені оголошено догано, під вказаним наказом стоїть також підпис голови ПК та печать, але ні зборів, ні засідання ПК не було. Чи є це законним і як мені оскаржити
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до абз. 2 ст. 252 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

Якщо Ви є членом Виборного профспілкового органу, то обов’язковим є отримання попередньої згоди такого органу на оголошення Вам догани. В інших випадках чинним законодавством такого погодження не вимагається.

Також, як передбачено у абз.2 ст. 147-1 Кодексу, на працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті.

За наявності таких внутрішніх документів, дисциплінарне стягнення може накладатися, наприклад, районними управліннями освіти.

Відповідно до ст. 149 Кодексу до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством (ст. 150 Кодексу). А саме, до комісії по трудових спорах, або до районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Зверніть увагу, що відповідо до абз. 3 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999 р. у питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

Тому таке право профспілки (погоджувати застосування дисциплінарного стягнення) може бути обумовлено у Статуті (Положенні) навчального закладу, колективному договорі, інших внутрішніх документах, статуті або положенні профспілкової організації, з якими Вам слід ознайомитися.


Джерела:
Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 р.
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999 р.Марія
Добрий день. Я працюю на посаді головного спеціаліста науково-технічного відділу з 10.02.2010 року . Посадовий оклад згідно Галузевої угоди 2011-2013 рр має бути 2790 грн фактично мені виплачують 2200 грн як провідному інженеру . Куди мені звернутись щоб доплатили ту різницю в посадових окладах. До керівництва зверталась , але мені повернули мою заяву і посилаються на тяжкий фінансовий стан , при цьому ж все керівництво собі встановило посадові оклади з коефіцієнтом 1,2-1,4. Куди мені звернутись і чи це реально можливо встановити справедливість.
Про такий стан речей я взнала недавно і випадково . Тарифні оклади згідно Угоди тримали в секреті.
Відповідь: Добрий день! Хочу Вам повідомити, що зміст Галузевої угоди між Президією НААН та Профспілкою працівників АПК України на 2011-2013 роки із змінами на 2012 та 2013 роки не є секретом. Галузева угода розміщена на сайті профспілки, з якою кожен бажаючий може ознайомитися. З 1 січня 2013 року мінімальний гарантований розмір посадових окладів головних фахівців в основних відділах (лабораторіях) госпрозрахункових науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних, вишукувальних та інших наукових організаціях становить 3187 грн.
Згідно ч.2 статті 14 Закону України «Про оплату праці» - норми колективного договору, що допускають оплату праці нижчу від норм, встановлених Генеральною, галузевою угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово, на період подолання фінансових труднощів підприємства, але не більше на шість місяців.
Відповідно до статті 233 КЗпП – у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звертатися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати (в т.ч. недоплаченої до норм і гарантій Галузевої угоди) без обмеження будь-яким терміном.
Постановою Пленуму Верховного суду України від 24.12.1999р № 13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» встановлено, що у разі вирішення трудового спору з питань оплати праці суд повинен з’ясувати чи було додержано на підприємстві норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевою угодами. При їх недодержанні застосовуються відповідно норми і гарантії, встановлені чинним законодавством, Генеральною та галузевою угодами.

Людмила Миколаївна
Я працюю доцентом ПДАТУ. 2011-2012 навчального року мені було виділено додаткове навантаження 0,25 ставки асистента з відповідною оплатою (тільки на означений навчальний рік). У вересні я втратила індексацію на обидва посадових оклади, що привело до зменшення окладу доцента. Прошу надати відповідь, як встановлюється базовий місяць при внутрішньому суміщенні двох посад. Дякую за відповідь.
Відповідь: Добрий день! Індексація грошових доходів населення здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 № 526 внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення. За новими правилами:
• Якщо зарплата не підвищувалася, то її індексують так само, як і раніше, визначаючи індекс для проведення індексації наростаючим підсумком;
• У місяці підвищення зарплати (базовий місяць) слід порівняти суму доходу (з урахуванням суми підвищення) із сумою доходу до підвищення, але разом із сумою індексації цього місяця. Якщо, заробітна плата з урахуванням суми підвищення менша від суми доходу з урахуванням індексації, то визначається різниця між цими сумами, яка стає фіксованою величиною і щомісячно виплачується працівникові до наступного підвищення зарплати. При цьому продовжує проводитися індексація зарплати за загальними правилами.
Тобто працівникові розраховуватиметься (починаючи з базового місяця) і виплачуватиметься як сума звичайної індексації, так і додаткова фіксована сума. При подальшому підвищенні зарплати всі розрахунки повторюються. Якщо ж сума доходу з урахуванням підвищення зарплати перевищить дохід з урахуванням індексації, то всі розрахунки щодо фіксованої суми обнулюються і далі індексація проводиться в загальному порядку.
В минулому році відбулося підвищення посадових окладів для працівників бюджетної сфери 6 разів, в тому числі з 1 вересня, з 1 жовтня та з 1 грудня. Індексації грошових доходів населення не впливає на посадовий оклад. Індексація тільки змінює середньомісячний дохід працівника.
may1967
Здравстуйте! При каких условиях первичная профсоюзная организация территориального органа государственной инспекции, подчинённой Минагрополитики, считается созданной (орган создан из нескольких ранее ликвидированных инспекций), а её профком и председатель профкома - лигитимными? С учётом того, что первое собрание работников проведено без участия представителей работодателя и руководству учреждения никаких документов, подтверждающих создание профсоюзной организации не поступало.
Відповідь: Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок регулюються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999р. Крім того у статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 16 вищевказаного Закону профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.

Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань.

На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок до реєстру об'єднань громадян і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об'єднання профспілок.

У разі невідповідності поданих документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.

Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об'єднань громадян. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це роботодавця.

Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному цією статтею.

Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно із законом.


Оскільки створення первинної профспілкової організації не потребує будь-яких дозволів з боку державних органів або адміністрації (керівництва) підприємства, установи, організації, а базується виключно на бажанні працівників конкретної установи чи підприємства, то присутність представника роботодавця на з'їздах, конференціях, установчих або загальних зборах членів профспілки не є обов’язковим.

Отже, неповідомлення профспілкою роботодавця про легалізацію є порушенням ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», проте це не робить первинну профспілкову організацію нелегітимною.

Враховуючи положення ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якщо профспілка не повідомила адміністрацію роботодавця про її створення, то адміністрація може вирішувати питання які повинні погоджуватися із профспілкою без згоди профспілки.

На запитання відповіла кваліфікований юрист - Дідюрик Л.І.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити