background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Іщенко Тетяна Анатоліївна
Здравствуйте) Згідно Галузевої угоди: Мінімальні гарантовані розміри посадових окладів Заступника директора (начальника, завідувача) з наукової роботи, головний інженер, головний бухгалтер - 3195 грн. Якщо фактичний посадовий оклад головного бухгалтера науково-дослідної організації АПК - 2421 грн. , то для кого затверджена ця Галузева угода і який сенс працівникам входити до Профспілки і сплачувати профвнески?
Відповідь: Доброго дня! Дякуємо Вам за запитання.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» дія Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2011 – 2013 роки є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.
До Галузевої угоди на 2011 – 2013 роки вносилися зміни в частині оплати праці на 2012 та 2013 роки. Додатком 4 змін до Галузевої угоди передбачено мінімальні гарантовані розміри та коефіцієнти міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців госпрозрахункових науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних, вишукувальних та інших наукових організацій. Розмір посадового окладу головного бухгалтера наукової організації з 1 січня 2013 року – 3650 грн., а з 1 грудня – 3874 грн.
Мінімальні гарантії оплати праці, встановлені цією Угодою, є обов’язковими для дотримання при визначенні в установленому порядку розмірів заробітної плати всіх категорій працівників, що перебувають у трудових відносинах з юридичними та фізичними особами, діяльність яких за характером основного виробництва відноситься до галузі, незалежно від форм та строку трудового договору.
Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених цією Угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватись лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.
Статтею 19. Кодексу законів про працю України передбачено, якщо роботодавець порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати роботодавцю подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
Також, за порушення чи невиконання положень Угоди, колективних договорів на осіб, які представляють роботодавців чи профспілки може накладатися штраф до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або дисциплінарне стягнення (ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
may1967
Здравстуйте! При каких условиях первичная профсоюзная организация территориального органа государственной инспекции, подчинённой Минагрополитики, считается созданной (орган создан из нескольких ранее ликвидированных инспекций), а её профком и председатель профкома - лигитимными? С учётом того, что первое собрание работников проведено без участия представителей работодателя и руководству учреждения никаких документов, подтверждающих создание профсоюзной организации не поступало.
Відповідь: Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок регулюються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-XIV від 15.09.1999р. Крім того у статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 16 вищевказаного Закону профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.

Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань.

На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок до реєстру об'єднань громадян і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об'єднання профспілок.

У разі невідповідності поданих документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.

Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об'єднань громадян. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це роботодавця.

Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному цією статтею.

Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно із законом.


Оскільки створення первинної профспілкової організації не потребує будь-яких дозволів з боку державних органів або адміністрації (керівництва) підприємства, установи, організації, а базується виключно на бажанні працівників конкретної установи чи підприємства, то присутність представника роботодавця на з'їздах, конференціях, установчих або загальних зборах членів профспілки не є обов’язковим.

Отже, неповідомлення профспілкою роботодавця про легалізацію є порушенням ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», проте це не робить первинну профспілкову організацію нелегітимною.

Враховуючи положення ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якщо профспілка не повідомила адміністрацію роботодавця про її створення, то адміністрація може вирішувати питання які повинні погоджуватися із профспілкою без згоди профспілки.

На запитання відповіла кваліфікований юрист - Дідюрик Л.І.
Сімчук Олексій Павлович
Доброго дня. Як вступити у профспілку працівників АПК ?
Відповідь: Доброго дня. Дякуємо Вам за запитання.

«Член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески» - так говорить нам Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Ст. 7 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" з питань членства говорить, що «Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка
використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони
бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява
громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.
Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до
профспілки».
Відповідно до Статуту, ст. 2.1. Членом Профспілки може бути кожна особа, яка визнає Статут Профспілки, сплачує членські внески в установленому порядку, при цьому:
- працює на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм власності і господарювання, або є членом селянського (фермерського) господарства, кооперативу, приватним землекористувачем, які за характером виробничої діяльності відносяться до галузей агропромислового комплексу;
- працює у фізичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності;
- забезпечує себе роботою самостійно;
- навчається в учбовому закладі.
Членами Профспілки можуть бути інші громадяни, які виявили бажання вступити до неї і визнають Статут Профспілки.

Ст. 2.2. Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою осіб, які досягли 15 років ( для учнів 14 років), яка розглядається на засіданнях профспілкових комітетів протягом місяця з дня її подання.
Ст. 2.3. Усі члени Профспілки мають рівні права не залежно від національності, мови, статі, політичних, релігійних переконань, соціального статусу та інших відмінностей.

Сподіваємося, що незабаром Ви станете членом Профспілки працівників АПК України.
Олег
Чи може одне управління в структурі цілої організації створити окрему профспілкову організацію?
Відповідь: Законодавством України не встановлено заборони управлінню в структурі організації створити окрему профспілкову організацію.

Так, згідно з абз.1 ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 5026-VI від 22.06.2012) Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.

На підприємстві можуть діяти кілька первинних профспілкових організацій.

На запитання відповіла кваліфікований юрист - Дідюрик Л.І.
Гладкова Олена Ігорівна
Я, Гладкова Олена Ігорівна, молодший науковий співробітник Придністровської дослідної станції. Оскільки я працівник сільського господарства, це передбачає роботу не тільки в кабінеті, але й на вулиці та у полі. До кого можуть звернутись працівники станції з питанням покращення умов праці. А саме - встановлення душа на роботі. Як це юридично оформити, щоб працівникам не відмовили?
Відповідь: Відповідно до абз.2 ст. 13 Кодексу законів про працю України (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012) у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

Відповідно до абз.4.,8 ст. 153 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо (ст. 158 Кодексу).
Для поліпшення умов праці радимо Вам, Олено Ігорівно, ознайомитися з умовами колективного договору, які діють на Вашому підприємстві та ініціювати проведення зборів трудового колективу Придністровської дослідної станції і винести на обговорення зборів питання про встановлення душу з метою поліпшення умов праці і належного забезпечення санітарно-гігієнічних умов. Доцільно навести аргументи за встановлення душу, а саме вказати на необхідність покращення санітарно-гігієнічних умов особиливо в умовах Вашої діяльності.

Рішення зборів доцільно оформити у вигляді письмового Протоколу зборів трудового колективу, в якому буде вирішено довести до відома керівництва встановлення душової кабіни або покласти його в основу письмового Плану поліпшення умов праці на Придністровській дослідній станції, схваленого зборами.

Такі документи слід разом із заявою від трудового колективу надати на вивчення керівництву з посиланням на вищезазначені статті законодавства та на умови колективного договору.

Також вирішення цього питання можна делегувати профспілковій організації та служби з охорони праці (інспектор з охорони праці), які діють на Вашому підприємстві.

На запитання відповіла кваліфікований юрист - Дідюрик Л.І.
Людмила
Доброго дня! підкажіть будь ласка, чим керуються обласні комітети профспілки працівників АПК у здійсненні своєї діяльності? як приймаються рішення обласного значення? Можливо є якийсь механізм? Чи є такий орган як президія обласного комітету профспілки? Бо при пошукові мною було знайдено тільки президію ЦК профспілки працівників АПК, що складається з голів обласних профспілкових комітетів в АПК.
Буду дуже вдячна за розгорнуту відповідь.
Відповідь: Доброго дня. Дякуємо Вам за цікавість до діяльності обласних профорганізацій Профспілки працівників АПК України.

Відповідаємо на Ваші запитання.
1. У здійсненні своєї діяльності обласні комітети профспілки працівників АПК України керуються:
Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" та Статутом Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.
2. Рішення обласного значення приймаються виборним органом Профспілки працівників АПК України в області (Радою, Президією обласної організації Профспілки).
3. Президія обласної організації Профспілки працівників АПК України за Законом має бути (ст. 3.4. Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України).


Зезекало Виктория Константиновна
Здравствуйте, я Зезекало Виктория Константиновна 1983 года роддения с 2003 по 2008 год являлась студенткой Полтавской Аграрной Государственной Академии с 2008 по 2010 работала врачем ветеринарной медицины. Я помню о том, что являлась членом профсоюза в студенческие годы. Хочу узнать являюсь ли я членом просоюза АПК Украины на даный момент, если да то где я могу получить членский билет. Заранее благодарна за ответ.
Відповідь: Доброго дня!
Ми щиро вдячні Вам за питання.

Що стосується Вашого членства в Профспілці, пояснюємо:
1. Оскільки Ви закінчили навчальний заклад, перестали отримувати стипендію та перераховувати профвнески, то згідно ст. 2.12 Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, протягом 6 місяців несплати членських внесків без поважних членство припиняється. До того ж Ви втратили зв’язок з навчальним закладом (не є студенткою) та не можете входити до Профспілкової організації студентів.
2. Ви можете звернутися в профспілкову організацію за місцем роботи, дізнатися чи Ви є членом даної організації.
3. Якщо профорганізації на підприємстві, де Ви працюєте немає, то необхідно звернутися до територіальної профспілкової організації (районної, міської, обласної) та з’ясувати це питання.

Якщо у Вас є бажання вступити до Профспілки, то за особистою заявою, відповідно ст. 2.2 та враховуючи умови ст.. 2.1 Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України Ви маєте таке право.

Ознайомитися зі Статутом Ви можете на нашому сайті: http://profapk.org.ua/cms/charter.html

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити