background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Валентина
чи отримує голова профкому заробітну плату за свою діяльність, з яких коштів і скільки?
Відповідь: Голова профспілки за свою профспілкову діяльність може отримувати доплати, якщо на це є гроші та ці витрати закладені у кошторисі витрат ПК або це визначено колективним договором .

Умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (в тому числі особам обраним до виборних органів профспілки) встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом.

Встановлених чи гарантованих розмірів таких доплат законодавством не передбачено.


Кодекс Законів про працю України встановлює ряд гарантій для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.

Зокрема, відповідно до ст. 252 КЗпП України, працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Для профспілкових органів Профспілки працівників АПК України застосовується постанова Президії ЦК Профспілки працівників АПК від 11.09.2012 № П-10-3 "Про затвердження Типового положення "Про умови праці та соціально-трудові гарантії працівників профспілкових органів Профспілки працівників АПК України" розміри посадових окладів виборних керівників (голови та його заступників) встановлюються постановою відповідного виборного профспілкового органу.

Розміри посадових окладів встановлюються в мінімальних гарантованих розмірах тарифної ставки робітника 1-го розряду в розрахунку на місяць, яка передбачена Галузевою угодою. В разі, якщо в регіоні Галузевою угодою передбачена тарифна ставка робочого 1-го розряду в більшому розмірі, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з даної Угоди.

З Галузевими угодами на 2014-2016 роки можна ознайомитися у розділі "Нормативно-правова база" сайту.
микола
Чи може роботодавець притендувати на вакантну виборну посаду голови райкому профспілки,коли колектив його рекомендуєю. В такому випадку у разі обрання його на дану посаду необхідно скласти повноваження роботодавця. Так це чи ні?
Відповідь: Роботодавець може виставляти свою кандидатуру на виборну посаду голови райкому профспілки і в разі обрання складає повноваження керівника на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України. Після закінчення строку повноважень працівникові надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада).

При цьому слід урахувати, що рівноцінною, виходячи із практики застосування норм ст. 118 КЗпП, уважається робота, яка відповідає кваліфікації працівника, набутим навичкам, його здібностям, продуктивності праці тощо. Розмір заробітної плати при цьому має другорядне значення.
Наталія
Добрий день!
Як правильно вказати в протоколі засідання профспілкового комітету, де обирався голова профкому, його право на підпис?
Так можна: \"Надати голові профкому право першого підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах\"?
Чи треба писати по-іншому?
Дякую.
Відповідь: Встановленого зразку законодавство не містить.

Не зайвим буде дописати вкінці «…від імені Профспілки», а терміни платіжні та розрахункові об’єднати поняттям - фінансові.

Розрахунковий документ - документ установленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі- продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених законодавством України, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Платіжний документ (квитанція (сліп) платіжного термінала, банкомата, чек касового апарату та ін.) – документ на паперовому носії або в електронній формі, який підтверджує здійснення операцій з використанням платіжної картки і містить у собі інформацію про суму операції, дату, інші встановлені формою документа реквізити, а також реквізити платіжної картки, з використанням якої він був створений, та особисто підписаний клієнтом або електронним аналогом його особистого підпису.

Також можна звіритися із Вашим статутом (положенням) в частині прав та обов’язків Голови профкому.


Дякуємо за звернення.
Лариса
Скажіть будь ласка, чи повинен отримувати якусь оплату голова профспілки за свою профспілкову діяльність?
Відповідь: Голова профспілки за свою профспілкову діяльність може отримувати доплати, якщо на це є гроші та ці витрати закладені у кошторисі витрат ПК або це визначено колективним договором .
Кодекс Законів про працю України встановлює ряд гарантій для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.
Зокрема, відповідно до ст. 252 КЗпП України, працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу
За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

Для профспілкових органів Профспілки працівників АПК України застосовується постанова Президії ЦК Профспілки працівників АПК від 11.09.2012 № П-10-3 "Про затвердження Типового положення "Про умови праці та соціально-трудові гарантії працівників профспілкових органів Профспілки працівників АПК України" розміри посадових окладів виборних керівників (голови та його заступників) встановлюються постановою відповідного виборного профспілкового органу.

Розміри посадових окладів встановлюються в мінімальних гарантованих розмірах тарифної ставки робітника 1-го розряду в розрахунку на місяць, яка передбачена Галузевою угодою. В разі, якщо в регіоні Галузевою угодою передбачена тарифна ставка робочого 1-го розряду в більшому розмірі, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з даної Угоди.
З Галузевими угодами на 2014-2016 роки можна ознайомитися у розділі "Нормативно-правова база" сайту.
микола
Чи може роботодавець виставляти свою кандидатуру на виборну посаду голови райкому профспілки і в разі обрання складає повноваження керівника
Відповідь: Роботодавець може виставляти свою кандидатуру на виборну посаду голови райкому профспілки і в разі обрання складає повноваження керівника на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України. Після закінчення строку повноважень працівникові надається попередня робота (посада) або, за його згодою, інша рівноцінна робота (посада).

При цьому слід урахувати, що рівноцінною, виходячи із практики застосування норм ст. 118 КЗпП, уважається робота, яка відповідає кваліфікації працівника, набутим навичкам, його здібностям, продуктивності праці тощо. Розмір заробітної плати при цьому має другорядне значення.
Денис
Доброго дня. Чи є необхідність первинній профспілковій організації мати печатку, якщо ППО входить до профспілки та не має всласного р/р в банку? В РУЮстиції вимагають печатку для завірення форми 4 про внесення змін при обранні про новообраного голову профспілки. Дякую.
Відповідь: Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 передбачено скасування обов’язкового застосування печатки юридичними особами. Вказаний Закон набрав чинності 06.11.2014 року.

Дякуємо Вам за звернення.
Ольга
Доброго дня! Чи законна діяльність профспілки,яка не має затвердженого статуту?
Відповідь:
Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному статтею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Відповідно до цієї ж статті профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення. Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Тому легалізувати профспілку без затвердження статуту чи положення неможливо, так само як і без створення юридичної особи.

Дякуємо за запитання.
Оксана Брик
чи повинен бути заступник директора школи членом прфкому.Якщо так, то в яку комісію найдоцільніше його обирати? дякую
Відповідь: Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Профспілковий комітет обирається вищим керівним органом профорганізації, є профспілковим органом створеним згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Потрібно з’ясувати чи покладені на заступника директора обов’язки прийому та звільненні працівників. Для цього потрібно розглянути посадову інструкцію та обов’язки за статутом школи.

Якщо заступник директора наділений правом прийому та звільнення працівника, то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Як правило, комісії очолюють члени профкому за їх рішенням. Хоча Голови комісій, їх заступники можуть обиратися й на засіданнях комісій, а рішенням профкому – затверджуватися.

Президія ФПУ затвердила примірний перелік постійних комісій первинної профспілкової організації та примірні положення про них «Первинна профспілкова організація та її постійні комісії (нормативні документи)», додатки 1-10 до постанови Президії ФПУ від 22.09.2005 № П-20-5), за затвердженим переліком члени профкому за їх рішенням можуть очолити будь-яку комісію відповідно до їх компетенції.
Роман
Добрий день. Скажіть, чи може бути головою профспілки замісник головного лікаря або завідуючі відділеннями.
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівників, то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Якщо заступник головного лікаря або завідуючі відділеннями наділені такими повноваженнями, то вони не можуть бути обраним членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Дякуємо за Вашезвернення.
Юрій
Добрий день ! Адміністрація коледжу при укладенні Колективного договору відмовляється проводити атестацію робочих місць мотивуючи відмову відсутністю для цього коштів. Чи має право вона це робити і як повинна діяти в даній ситуації голова профспілки ?
Відповідь: Адміністрація коледжу не має права відмовлятися від проведення атестації робочих місць, тим більш мотивуючи відмову відсутністю для цього коштів.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

У разі, якщо атестацію робочих місць не проведено або несвоєчасно проведено, працівники, зайняті на роботах з шкідливими і важкими умовами праці, втрачають право на будь-які пільги і компенсації, передбачені законодавством за роботу із шкідливими умовами праці.

З 13.06.2012 р. вступив в силу Закон України №4714-ІV «Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю». Цим законом передбачена відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Всі звернення до адміністрації від профспілки повинні бути виключно в письмовому вигляді з зазначенням виявлених порушень та вимогою їх усунення.

У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

В районних та міських управліннях праці та соціального захисту населення є фахівці з питань умов праці, які повинні надати Вам методичну та консультативну допомогу.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити