background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Іван
Скажіть будь ласка.
1. На моєму підприємстві (школі) є у складі профспілки 10 років, нам не видають членський квиток. Таке може бути?
2. Голова нашої профспілки часто провокує конфліктні ситуації в колективі, захищає інтереси роботодавця, а не членів профспілки, а також направляє профспілкові кошти на погашення штрафів накладених на школу в результаті різноманітних перевірок. Як правомірно із цим боротись і як довести, що такі дії мають місце на нашому підприємстві? Дякую.
Відповідь: 1. Вам необхідно звернутися до профспілкової організації з проханням про підтвердження вашого профспілкового членства та сплати внесків та видачу членського квитка (довідки з профкому та бухгалтерії), якщо у вас немає профспілкового квитка, але облікова картка оформлена належним чином, є відмітки про сплату членських внесків, усі підписи і печатки,то на підставі тих документів вам оформлять нові документи і візьмуть на профспілковий облік, можливо членський квиток забули видати чи виписати, або не були закладені витрати на придбання квитків.

2. 2. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об’єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об’єднань.
Вказані органи перевіряють правомірність витрат ПК. Якщо ці витрати не відповідають затвердженому кошторису та встановлені зловживання з боку голови ПК, скликаються (дострокові) збори та порушується питання стосовно переобрання голови профспілки на підставі ч. 3 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Відповідно до п.2.9 Примірного положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України голова профкому, може обиратися профспілковими зборами (конференцією) або профспілковим комітетом. Якщо статутом профспілки порядку обрання керівників виборних органів не визначено, то рішення з цього питання приймають профспілкові збори (конференція).
Надія
Доброго дня!
Чи можливо обрати голову профспілки на звітньо-виборчих зборах за його відсутності на них, і без його згоди?
Дякую.
Відповідь: Не можна обирати голову профспілки без його згоди, це є порушенням особистих прав працівника.
Сергій
Якщо людину обрали головою профспілкового комітету, чи перериватиметься стаж його роботи на цьому підприємстві, і відповідно по закінченню сроку каденції чи матиме він право повернутись до роботи на підприємстві? Дякую!
Відповідь: Кандидатури на посаду голови можуть бути висунуті учасниками зборів на засіданні, або шляхом самовисунення.
Відповідно до ч. 5 ст. 252 Кодексу Законів про працю України, працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Отже, по закінченню строку каденції голова Профспілки матиме право повернутись до роботи на підприємстві на підставі гарантій визначених у Кодексі Законів про працю України.

Ольга
чи можуть чоловік і жінка бути членами шкільного профкому у якому 5 осіб, чоловік є головою профкому
Відповідь: Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначає чоловіка та дружину близькими особами.

Статтею 9 вказаного Закону встановлено, що особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Голова та члени профспілкового комітету не входять до вказаного переліку щодо заборони безпосереднього підпорядкування близьких родичів.

Але, відповідно до ст. 25-1 власником (у профспілці вищим органом управління) може бути запроваджено обмеження щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному
Отже, можуть бути членами шкільного профкому чоловік і жінка де, чоловік є головою профкому, якщо це не заборонено Статутом.
олексій
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, чи може створюватись одна профспілка на де кілька підприємств?
Відповідь: За визначенням наведеним у ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Відповідно до ст. 7 вказаного Закону членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Винятки складають особи вказані у абзаці 4 вказаної статті, а саме статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

На нашу думку, Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, які працюють на підприємствах, в установах або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, які об'єднані одним роботодавцем ( власником) або уповноваженим органом, а отже, в такому випадку можна створювати одну профспілку на декілька підприємств.
Михайло
Чи потрібно колективний договір для товариства,якщо фізичні особи засновники.
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст.11 Кодексу законів про працю колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.
Колективний договір не укладається на підприємствах, в установах, організаціях, які не використовують працю найманих працівників. Так само і з громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо вони при цьому використовують найману працю інших осіб, колективний договір не укладають.
Отже, на сферу укладення колективного договору не впливає організаційна форма підприємця, так само як і форма власності та господарювання, кількість працівників у юридичної особи. Виходячи з того, що товариство це юридична особа, яка використовує найману працю, то колективний договір на такому підприємстві укладається.

З повагою, ЦК Профспілки АПК
лариса
Як провести вибори голови районної профспілки, якщо є один кандидат, тобто безальтернативні. Більше немає бажаючих, а висувати явно непрохідних тільки для відимості некоректно.
Відповідь: Вибори голови профспілки при наявності одного кандидата повинні проходити в тому ж самому порядку, що і при наявності декількох кандидатів відповідно до Статуту.

Згідно з п. 6 ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.

З вищезазначеного випливає, що у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання голови.

Дякуємо за звернення!
Анна
чи обовязково профспілка має мати свій Статут (Положення) чи може керуватись статутом міського комітету?
який порядок обрання голови профспілки (Статут профспілки, який би це визначав відсутній), якщо попредній голова звільнився з місця роботи
Відповідь: Професійна спілка працівників агропромислового комплексу України розробляє і затверджує у встановленому порядку свій Статут, який є основним нормативним актом, що регулює внутріспілкову діяльність і є основним обовязковим для виконання усіма членами та організаціями Профспілки.
Тарас
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка. Чи можна обирати профспілковою конференцією Голову профспілки людину, яка не працює на підприємстві .
Відповідь: До виборних органів профспілкової організації підприємства обираються члени профспілки відповідно до положень, зазначених у статуті.
Кожен член профспілки може обирати і бути обраним до будь-якого виборного органу своєї профспілки та виборного органу об'єднання профспілок, до якого входить ця профспілка.

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Отже, головою Профспілки може бути обраний громадянин України, що є членом Профспілки та працює на підприємстві.

Щиро дякуємо за запитання. З повагою, ЦК Профспілки працівників АПК
тетяна
Працюю комірником в дошкільному навчальному закладі отримую заробітну плату по 2 тарифному розряду Чи маю право на отримання матеріальноі допомоги на поховання батька?
Відповідь: Відповідно до підпункту б пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" керівники бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити