background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Денис
На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації”, який розглядав питання щодо згоди на звільнення електрика за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро. Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова. Чи законне рішення?
Відповідь: Доброго дня! Згідно постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992р. №9, прогул – це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин.
Розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 4 ст. 40 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Звільнити порушника трудової дисципліни без попередньої згоди профспілкової організації можна якщо працівник не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації (ст.43-1 КЗпП України).
Норма представництва, порядок голосування з окремих питань можуть визначатися відповідно до норм статуту профспілки.
Проте, відповідно до п. 2.4. Примірного Положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, затвердженого Постановою Президії Ради ФПУ від 15.11.2000 р. № П-30-7, профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів профспілки, об'єднуваних первинною організацією.
Присутність шести членів із необхідних п’ятнадцяти складає 40 % від загальної кількості.
Тому у разі відсутності кворуму на профспілкових зборах, такі збори є неповноважним для прийняття будь-яких рішень, тому рішення є незаконним.

Посилання:
- Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
- Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992р. №9.
- Примірне Положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, затверджене Постановою Президії Ради ФПУ від 15.11.2000 р. № П-30-7

Тетяна
Доброго дня! Дайте відповідь, чи може бути членом профкому університету начальник навчально-методичного відділу університету, який входить до складу ректорату та є представником адміністрації?
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів
профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня. Якщо Ви наділені такими повноваженнями, то Ви не можете бути обраними членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Наталія
Доброго дня. Чи може звільнений працівник бути головою профспілки. Якщо ні то чому ? Дякую
Відповідь: Перш за все, необхідно сказати, що до виборних органів профспілкової організації підприємства обираються члени профспілки відповідно до положень, зазначених у статуті.
Кожен член профспілки може обирати і бути обраним до будь-якого виборного органу своєї профспілки та виборного органу об'єднання профспілок, до якого входить ця профспілка.
Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Виходячи з положень Статуту Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України (далі-Статут), а саме п.2.1 ст.2, Членом Профспілки може бути кожна особа, яка визнає Статут Профспілки, сплачує членські внески в установленому порядку, при цьому:
- працює на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм власності і господарювання, або є членом селянського (фермерського) господарства, кооперативу, приватним землекористувачем, які за характером виробничої діяльності відносяться до галузей агропромислового комплексу.
Пунктом 2.6.ст.2 Статуту, Профспілкове членство зберігається:
- за особами, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей, за непрацюючими пенсіонерами, особами, звільненими у зв’язку з реорганізацією, банкрутством, ліквідацією підприємства, за скороченням штату або за угодою сторін, за умов сплати ними членських внесків або звільнення від сплати внесків на певний період, за рішенням відповідного виборного органу;
- за членами Профспілки, які зайняті на сезонних роботах;
- за особами, що перейшли з іншої профспілки або повернулися після строкової військової служби, якщо вони стали на облік упродовж місяця з дня прийняття на роботу.
Пунктом 2.8.4. ст.2 Статуту,члени профспілки мають право обирати й бути обраними до виборних органів Профспілки згідно з цим Статутом.
При більш детальному аналізі даного питання необхідно керуватися Статутом Профспілки, членом якої Ви були чи є.
Отже, головою Профспілки може бути обраний громадянин України, який має вищу освіту, і є членом Профспілки. Тому, якщо за звільненим працівником не зберігається членство в Профспілці, то тоді він не може бути головою Профспілки.
Олександр
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як бути в такій нагайній ситуації. На підприємстві, у зв"язку з відсутністю сировини, буде запроваджено простій. Працівників буде переведено на 2/3 окладу (ЧТС). Чи повинні працівники ходити на роботу по 8 годин, чи бути в дома? Наперед дякую.
Відповідь: добрий день! Простій – це зупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, потрібних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (частина 1 ст.34 КЗпП).
У ринкових умовах простої в роботі підприємств можуть виникати через тимчасові не поставки сировини, барак заявок на виконання робіт та послуг та інше.
Згідно із ч.1 ст.113 КЗпП час простою не з вини працівника оплачується в розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
Вищий рівень оплати часу простою підприємство може встановити в колективному договорі.
Законодавством не передбачено, де повинні перебувати працівники під час простоїв, - на робочих місцях чи поза межами підприємства. Вирішуючи це питання роботодавець і профспілка можуть зафіксувати ці норми в колективному договорі.
Ігор
Чому у Вас на сайті не можливо знайти постанову президії ЦК Профспілки працівників АПК від 10.09.2013р. № П-14-2 ?????
Якщо можливо, то скиньте дану постанову мені на електронку: shigor.yr@gmail.com , або вкажіть шлях де її можна занайти і ознайомитись.
Дякую!
Відповідь: Доброго дня. Усі постанови президій ЦК Профспілки працівників АПК надсилаються керівникам обласних профспілкових організацій, які в свою чергу доводять їх до відома керівників районних. Пропонуємо Вам звернутися до відповідної обласної організації для отримання зазначеної постанови.
Роман
Доброго дня. Як дізнатись, чи сплачує моя компанія-роботодавець внески до пенсійного та соціального фондів?
Відповідь: Доброго дня! Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку визначаються Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
Відповідно до ст.6 вказаного Закону України, платник єдиного внеску має право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на платника згідно з цим Законом, а також для підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених платником сум єдиного внеску;
За нормами цієї ж статті, платник єдиного внеску зобов’язаний пред'являти на вимогу застрахованої особи, на користь якої він сплачує єдиний внесок, повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску та надавати інформацію про сплату єдиного внеску, в тому числі у письмовій формі.
Згідно з ст.141 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.
На підставі вищевикладеного, пропонуємо Вам звернутись до Вашої компанії-роботодавця з вимогою надати інформацію про сплату єдиного внеску.
А також, Ви маєте право звернутись до органу доходів і зборів та до Пенсійного фонду із запитом щодо підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених Вашою компанією-роботодавцем сум єдиного внеску.

Джерела:
1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року N 2464-VI (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII)
Артем
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста,сколько раз можно становиться в центр занятости,если год назад я там стоял три месяца,а после того устроился на работу и отработал там 14 месяцев.Спасибо
Артем
Відповідь: Дякуємо за запитання.
Відповідно до ст.22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш як мінімальний страховий внесок.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років
У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно.
Отже, якщо за останній рік, що передує Вашому зверненню до центру зайнятості, Ви пропрацювали щонайменше шість місяців та Ваш роботодавець перераховував страхові внески в сумі не менш, як мінімальний страховий внесок, Ви маєте право на допомогу по безробіттю, та можете звернутись до центру зайнятості.
Однак, Вам необхідно врахувати, що з моменту Вашого першого звернення до центру зайнятості ще не пройшло двох років, отже до тривалості виплати допомоги по безробіттю будуть враховані ті дні виплати допомоги, що передували Вашому влаштуванню на роботу.

Джерела:
1. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-III (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII).
Сергій
В ліцеї діє дві профспілки, що підпорядковуються районній профспілці АПК: вчителів та учнів. Поскільки, профком систематично не виконував своїх зобовязань і не контролював виконання колективного договору,фактично виявився нездатним захищати права членів профспілки, було прийняте рішення (25 членами ) вийти з даної організації і створити іншу профспілкову організацію під іншою назвою, але і надалі залишатися в підпорядкуванні районної профспілки АПК.
Так ми і зробили: вийшли і створили нову організацію і повідомили про це вищестоячу організацію. Але нам було відмовлено у прийнятті до своїх лав,мотивуючи це тим, що в одному колективі не може бути дві профспілки з одним підпорядкуванням. Чи є дана відмова законною?
Відповідь: Дякуємо за запитання!
Відповідно до ст.15 Закону України ««Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут (положення) об'єднання профспілок повинен містити умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та виходу з нього.
Згідно із ст.16 вказаного Закону України, легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об'єднання профспілок.
Відповідно до роз’яснень Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, викладених у листі від 08.11.2004 р. N 7761 «Про надання роз'яснень щодо державної реєстрації професійної спілки», про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об'єднань громадян. Свідоцтво про державну реєстрацію організації профспілки не видається.
Отже, Вам необхідно ознайомитись із Статутом Вашої районної профспілки АПК, до складу якої Ви маєте бажання вступити.
Також звертаємо Вашу увагу, на те, що ст.37 Закону України ««Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору.

Джерела:
1. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV (із останніми змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI)
2. Лист Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.11.2004 р. N 7761 «Про надання роз'яснень щодо державної реєстрації професійної спілки»

оксана
чи має право заступник начальника управління займати посаду голови профспілки цього підприємства
Відповідь: Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
Частина 6 ст.7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зазначає, що Роботодавці не можуть бути членами виборних органів
профспілки будь-якого рівня.
Оскільки представником роботодавця в трудових відносинах є особа яка наділена правом прийому та звільнення працівник , то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня. Якщо Ви наділені такими повноваженнями, то Ви не можете бути обраними членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Тетяна
Доброго дня! Чим можна керуватися при встановлення розміру окладу голови профспілки?
Відповідь: Доброго дня. Згідно постанови Президії ЦК Профспілки працівників АПК від 11.09.2012 № П-10-3 "Про затвердження Типового положення "Про умови праці та соціально-трудові гарантії працівників профспілкових органів Профспілки працівників АПК України" розміри посадових окладів виборних керівників (голови та його заступників)встановлюються постановою відповідного виборного профспілкового органу.
розміри посадових окладів встановлюються в мінімальних гарантованих розмірах тарифної ставки робітника 1-го розряду в розрахунку на місяць, яка передбачена Галузевою угодою. В разі, якщо в регіоні Галузевою угодою передбачена тарифна ставка робочого 1-го розряду в більшому розмірі, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з даної Угоди.
розміри посадових окладів інших штатних профспілкових працівників та міжпосадові співвідношення їх розмірів, встановлюються керівником відповідного профспілкового органу в штатному розписі згідно схеми посадових окладів. Розміри посадових окладів окремих працівників можуть підвищуватися за розпорядженням керівника відповідного профспілкового органу в межах граничних розмірів, передбачених в схемі посадових окладів цієї категорії.
Зазначене Типове положення надіслано керівникам обласних організацій Профспілки працівників АПК у 2012 році. З Галузевими угодами на 2014-2016 роки можна ознайомитися у розділі "Нормативно-правоа база" сайту.

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити