background
На головну сторінку - Питання та відповіді

Питання та відповіді

  Питання до голови Профспілки     Юридична консультація     Загальні питання  

Сотник Ірина
Чи можна в колдоговор включати пункти, які поширюються лише на членів профспілки?
Відповідь: Вибачте, попередня відповідь була невірною! Ні. Статтею 9 Закону України « Про колективні договори і угоди» передбачено, що Положення підписаного колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця або уповноваженого ним органа, так і для працівників підприємства. А, тому виділення пунктів в КД тільки для членів профспілки буде суперечити чинному законодавству.
Олександр
Чи може голова фермерського господарства бути керівником в іншому фермерському господарстві, яке планується створити?
Дякую.
Відповідь: Добрий день! Дякуємо за запитання! Частиною першою ст.1 Закону України «Про фермерське господарство» передбачено, що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.
Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї, відповідно до закону
Відповідно до ст.4 Закону України «Про фермерське господарство», Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до закону.
Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України.
Голова фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.
У відповідності до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.08.2008 р. N 6784 «Про надання роз'яснення», члени фермерського господарства не є його засновниками.

Згідно з ст.27 Закону України «Про фермерське господарство», у разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Таким чином, враховуючи положення Закону України "Про фермерське господарство", трудовий договір (контракт) укладається з особами, які залучаються до роботи в фермерському господарстві, та які не являються членами такого фермерського господарства.

Крім того, звертаю Вашу увагу на той факт, що відповідно до чинного законодавства, не має обмежень щодо участі однієї особи в створенні декількох підприємств, в тому числі фермерських господарствах.

Отже, проаналізувавши норми діючого законодавства, можна дійти висновку, що особа якає є головою фермерського господарства, може бути керівником в іншому фермерському господарстві, яке планується створити, з наступним порядком оформлення :
1) Якщо голова діючого фермерського господарства буде Засновником нового фермерського господарства, та Статутом нового господарства передбачатиметься, що головою є Засновник
2) Якщо голова діючого фермерського господарства буде членом нового господарства, та Статутом нового господарства передбачатиметься, що головою може бути член фермерського господарства (не Засновник).
3) Якщо голова діючого фермерського господарства не являтиметься членом фермерського господарства, яке планується створити, він може бути керівником нового господарства за трудовим договором (контрактом).

Джерела:

1. Закон України «Про фермерське господарство» №973-IV від 19.06.2003р. (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №5462-VI від 16.10.2012р.)
2. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.08.2008 р. N 6784 «Про надання роз'яснення»Анна
Добрий день! Чи потрібно профспілкам щоквартально здавати звіт про пільги, якщо так, то який код пільги?
Відповідь: Добрий день! Дякуємо за запитання! Державною податковою службою (ДПС України) листом від 05.02.2013р. № 2942/7/11-1017 повідомлено, що відповідно до статті 157 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) від опадаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об"єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об"єднань, утворених у порядку, визначеному законом, та внесених органами Державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Перелік доходів, який звільняється від оподаткування, визначено пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.
Враховуючи викладене, в умовах дії Кодексу професійні спілки, їх обєднання та організації спілок, а також організації роботодавців та їх обєднання, які відповідно до статті 157 Кодексу зареєстровано як неприбуткові організації, мають право не подавати Звіт про суми податкових пільг, використаних згідно з пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.
маренкова раиса
чи може директор будинку культури бути членом профкому
району
Відповідь: Добрий день! дякуємо за запитання! Згідно ст. 3.6 Статуту Профспілки працівників АПК директор підприємства не може бути обраним до складу виборних органів Профспілки будь якого рівня. З Статум можна ознаймитися на сайті в розділі "Нормативно-правова база"
Тетяна
Чи має право профспілкова організація заборонити члену профспілки вийти з профспілки за власним бажанням? Членство в профспілковій організації є добровільним, а за вихід повинні проголосувати 2/3 членів, присутніх на зборах. У чому добровільність?
Відповідь: Добрий день! Дякуємо за запитання!Профспілкова організація не має права заборонити члену профспілки вийти з Профспілки. Оскільки це є його особистою справою (добровільною). Щодо голосування 2/3 членів Профспілки на зборах (конференції) то відповідно до ст. 2.11 статуту Профспілки працівників АПК, стосується лише накладання стягнення на члена Профспілки. Зі статутом можна ознайомитися в розділі "Нормативно-правова база" сайту.
Дмитро
В звязку з неохідністю укладання нового колективного договору прошу надати відповідь: коли планується підписання галузевої угоди з Держводагентством? і які соціальні гарантії планується передбачити в новій угоді?
Відповідь: Добрий день! Проект Галузевої угоди між Державним агентством водних ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2014–2016 роки знаходиться на опрацюванні і планується підписати до кінця року.
Вадим
До якої галузі відноситься хлібоприймальне підприємство ( це підприємство переробної промисловості чи сільськогосподарське?) Інформація необхідна для перерахунку заробітної плати відповідно до галузевої угоди.
Відповідь: Добрий день! З даним запитанням Вам необхідно звернутися в органи статистики для підтвердження виду економічної діяльності зазначеного підприємства.
Сергій
У якому порядку підтверджується трудовий стаж у фермерському господарстві у разі звільнення осіб,які працювали там за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві?
Відповідь: Згідно зі статтею 27 Закону України "Про фермерське господарство" видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Згідно із статтею 34 зазначеного Закону час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

Порядок ведення трудових книжок визначений постановою Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників" від 27.04.93 р. N 301 та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (зі змінами).

Відповідно до абзацу третього пункту 4.1 зазначеної вище Інструкції у разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

Джерела:

Закон України "Про фермерське господарство"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників" від 27.04.93 р. N 301

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (зі змінами).Андрій
Фермерське господарство- виробник сільгоспродукції (кукурудзи) має намір продавати свою продукцію на оптовому ринку "Столичний" у м.Києві. Які умови мають бути виконані та які документи мають бути надані господарством для можливості продажу своєї продукції через оптовий ринок сількогосподарської продукції?
Відповідь: Добрий день! Відносини в сфері організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні регулюються Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI від 25 червня 2009 року (із змінами та доповненнями).
Відповідно до ст.7 вказаного Закону, Оптовий ринок сільськогосподарської продукції повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі. Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.
Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції розробляються кожним окремим оптовим ринком сільськогосподарської продукції на підставі Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції.
Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 №73.
Відповідно до п.3.1 Типових правил, Торги проводяться за заявкою продавця.
Заявка продавця - письмове повідомлення продавцем адміністрації ОРСП про бажання реалізувати належну йому партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах, в якому зазначаються початкова вартість партії (партій) сільськогосподарської продукції, що виставляється на торги, її характеристика та інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати продавець.
До заявки продавця додаються:
а) для фізичних осіб: копія сторінок паспорта, що містять інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження фізичної особи, серію і номер, дату видачі паспорта та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (картки фізичної особи - платника податків);
б) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Згідно з п.3.2 Типових правил, продавець укладає із адміністрацією ОРСП договір на надання послуг з організації торгів, яким доручає ОРСП реалізувати партію (партії) сільськогосподарської продукції.
Відповідно до п.7.1 Типових правил, продаж сільськогосподарської продукції на території ОРСП здійснюється з додержанням цих Типових правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.96 за N 314/1339 (далі - Ветеринарно-санітарні правила для ринків), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері діяльності ОРСП. На території ОРСП не допускається здійснення продажу сільськогосподарської продукції без документів, що підтверджують її безпечність та якість.
Товариству з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції, на підставі Наказу Міністерства аграрної політики України №625 від 07.10.2010.
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції, може передбачити додаткові документи, які має надати продавець сільськогосподарської продукції для укладення договору про надання послуг.
Тому, на підставі вищевикладеного, відповідно до норм чинного законодавства, Ваше підприємство має подати до адміністрації оптового ринку сільськогосподарської продукції – заявку продавця, копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, та документи про безпечність та якість сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу.

Джерела:

1. Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI від 5 червня 2009 року (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №406-VII від 4 липня 2013 року)
2. Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 №73


Юлія
Доброго дня! Поясніть, будь-ласка, чи правомірні дії представників профкому підприємства, котрі відмовляють спадкоємцеві (сину) померлого працівника-учасника профспілки в ознайомленні з нормами колдоговору, які регулюють питання виплати матеріальної допомоги та інших гарантій спадкоємцям у таких випадках. Чи несе підприємство відповідальність за таке відверте ігнорування ?
Відповідь: Доброго дня! Відповідно до статті 36 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.

Статтею 46 даного Закону визначено, що особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.
Тобто, з колективним договором можна ознайомитися як у представника профспілки, так і в роботодавця (в адміністрації підприємства).
Ви є спадкоємцем члена профспілки та працівника підприємства.
Згідно з положеннями статті 1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).Цивільним кодексом України, статтею 1227, також передбачено, що суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Тобто оскільки Ви володієте всією сукупністю прав та обов’язків члена профспілки та колишнього працівника підприємства, які не припинилися внаслідок його смерті, Ви маєте повне право ознайомитися з умовами колективного договору, оскільки останні можуть містити інформацію про правонаступництво члена профспілки та про виплату правонаступникам та\або членам сім’ї померлого члена профспілки матеріальної допомоги або допомоги на поховання. Також Ви маєте право отримати всі інші виплати, які з тих або інших причин не були отримані померлим членом профспілки.
До того ж інформація про умови колективного договору не є інформацією з обмеженим доступом, оскільки відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закону) обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Ви маєте повне право як законний правонаступник члена профспілки подати письмовий запит до профспілки та\або до підприємства-роботодавця померлого члена профспілки з проханням надати Вам колективний договір на ознайомлення.

Слід пам’ятати, що розпорядник інформації (профспілка, адміністрація підприємства) має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (частина перша статті 20 Закону) та\або надати вмотивовану письмову відмову в задоволенні запиту на інформацію (частина п’ята статті 22 Закону), а також те, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду (частина перша статті 23 Закону).
Крім того, підприємство та профспілка несуть відповідальність за таке ігнорування Вашого прохання, і відповідальність за такі дії передбачена у статті 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів -тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерела:
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435-IV (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України №406-VII від 04.07.2013);
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року за №8073-X (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України №590-VII від 19.09.2013);
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року за №1045-XIV (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України N5461-VI від 16.10.2012);

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року за №3356-XII (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України N379-VII від 02.07.2013);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року
№ 2939-VI (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом України № 224-VII від 14.05.2013).

Категорія питань:
Ваше им'я:
Ваш e-mail:
Ваше питання:
ліміт: 1000 символів
Ввыедіть код:
 

натисніть на зображення, щоб обновити