background
На головну сторінку - Новини - Новини АПК

27 лютого 2023 року Сторонами соціального діалогу на галузевому рівні підписано Галузеву угоду між Президією Національної академії аграрних наук України і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України на 2023 – 2025 роки

 Відповідно до статті 13 Закону України «Про колективні договори і угоди»

27 лютого 2023 року Сторонами соціального діалогу на галузевому рівні
підписано Галузеву угоду між Президією Національної академії аграрних
наук України і Професійною спілкою працівників агропромислового
комплексу України на 2023 – 2025 роки та направлено на повідомну
реєстрацію до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства .
Галузевою угодою на 2023-2025 роки покращені умови оплати праці для
працівників підприємств, що входять до відання НААН. А саме, встановлено
мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) працівника, який виконує
просту роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю виконану місячну
норму робочого часу у нормальних умовах праці на госпрозрахункових
підприємствах і установах НААН, у розмірі, не меншому ніж 90 відсотків
тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) 1 розряду в сумі
6934,50 грн.
Також, встановлено мінімальний розмір тарифної ставки робітника І
розряду з нормальними умовами праці, як базовий для формування тарифної
сітки (схеми посадових окладів фахівців) у розмірі не нижче 115 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законодавством України за
умови виконання місячної (годинної) норми праці. Станом на 1 січня 2023
року тарифна ставка робітника І розряду становитиме -7705 гривень на
місяць.
Передбачено рівні права та можливості жінок і чоловіків. Заборона
дискримінації.
Сторони домовилися сприяти у реалізації заходів спрямованих
на забезпечення легалізації трудових відносин в науковому аграрному
виробництві з метою скорочення в галузі кількості неформально зайнятого
населення; запровадження дуальної форми підготовки спеціалістів у
співпраці з навчальними закладами; удосконалення професійного навчання
працівників безпосередньо на виробництві тощо.
Удосконалено та розширено розділ галузевої угоди «Охорона праці та
здоров’я».
Рекомендовано сторонам соціального діалогу на локальному рівні
передбачити в колективних договорах надання працівникам додаткових, крім
передбачених чинним законодавством, соціально-трудових пільг, гарантій і
компенсацій. А також, при виникненні трудових спорів між працівником і
роботодавцем незалежно від форми трудового договору можна
врегульовувати шляхом медіації відповідно до Закону України «Про
медіацію» з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом законів про
працю України.