background
На головну сторінку - Новини - Новини Профспілки

Коли стукати у двері, вони відкриваються… Справедливіть є і за неї варто боротися!

 Коли стукати у двері, вони відкриваються… Справедливіть є і за неї варто боротися!

         Так вирішила Первинна профспілкова організація Державного підприємства "Артемсіль" (голова Попов А.П.), за підтримки Профспілки  працівників АПК Украйни (голова Самосуд С.В.), коли принципово стали на захист  державних інтересів та  інтересів працівників підприємства, подавши позов   на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва  до Кабінету Міністрів України, у якому  просила суд:

- визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 36-р "Про затвердження переліку об`єктів великої приватизації державної власності" в частині включення Державного підприємства "Артемсіль" до переліку об`єктів великої приватизації державної власності;

- визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 204-р "Про затвердження переліку об`єктів великої приватизації державної власності" в частині включення Державного підприємства "Артемсіль" до переліку об`єктів великої приватизації державної власності.

 

            Обґрунтовуючи позов профспілка  зазначала, що ДП "Артемсіль" незаконно включено до переліку об`єктів великої приватизації державної власності на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 204-р "Про внесення змін у додаток про до розпорядження КМУ від 16.01.2019 № 36".

          Фонд державного майна України   є органом державної влади на який законодавством покладені управлінські функції, в тому числі у сфері приватизації.

           Так, відповідно до ст. 10 Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна" від 18.01.2018р. №2269, що набув чинності 07.03.2018р. ( надалі Закон про приватизацію) порядок приватизації державного і комунального майна передбачає 15 стадій-процедур, відповідно до першої  процедури відноситься дія  по формування та затвердження переліків об`єктів, що підлягають приватизації".

         Згідно до ч.5 ст. 11 Закону про приватизацію  уповноважені органи управління майном зобов`язані щорічно аналізувати господарську діяльність підконтрольних суб`єктів господарювання, постійно переглядати та виявляти державне майно яке безпосередньо не забезпечує виконання такими органами встановлених законодавством завдань та іншого державного майна і передавати інформацію про таке майно до органів приватизації з метою його відчуження.

         Крім того, право ініціювати процедуру приватизації надано й потенційним покупцям шляхом подання до органів приватизації відповідних заяв.

        Відповідно до абз. 3, 4 ч.7 ст.11 Закону України про приватизацію  передбачено, що державні органи приватизації після надходження заяви звертаються щодо надання згоди на включення такого об`єкта до переліку об`єктів державної власності, що підлягають приватизації, до уповноважених органів управління державним майном. Уповноважені органи управління державним майном надають згоду на приватизацію об`єкта державної власності або вмотивовану відмову протягом 15 днів з моменту надходження звернення.

       У ст.4  Закону про приватизацію , зазначено що "до об`єктів державної і комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об`єкти права державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим Законом та іншими законами".

         Відповідно до абз.3, п.2 ст.4 Закону  про приватизацію не підлягають приватизації казенні підприємства та об’єкти, необхідні для виконання державою своїх основних функцій, для забезпечення обороноздатності держави, та об’єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України, зокрема: надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу.

 

       Відповідно до постанови КМУ  від 12.12.1994 р. N 827  (у редакції постанови  КМУ   від 24.12.2019 №1065  "Про затвердження переліків корисних   копалин загальнодержавного та місцевого значення "копальні  солі кам'яної відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

     ДП "Артемсіль  займається добутком солі кам'яної та є  балансоутримовичем корисних копалин кам'яної солі  загальнодержавного значення,   що підтверджується документами органів статистики....

 

      Відповідно до постанови КМУ від 23.12. 2004 р. N 1734 та постанови   від 04.03.2015р. №83  "Про затвердження переліку підприємств, які мають  стратегічне значення для економіки і безпеки держави" у редакції станом на 03.03.2020р. та  до теперішнього часу,  ДП "Артемсіль"  відноситься до підприємства стратегічного  значення для економіки і безпеки держави.

     Відповідно до Додатку №2  постанови КМУ від 12.05. 2015 р. № 271  ДП "Артемсіль" включено до переліку  об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015-2017 роках після їх виключення із Закону України  “ Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації ”, який втратив чинність 20.10.2019р., тобто у період дії спірного розпорядження КМУ від 16.01.2019 № 36-р,

      На підставі   Закону України  №847    від 07.07.1999 р    “ Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації ”, що діяв до 20.10.2019р.одночасно із спірним розпорядженням КМУ № ДП "Артемсіль" входило до складу об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та  було віднесено до групи "Г" у порядку класіфикації.

      Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.07.2020  було відкрито провадження у адміністративній справі № 640/13340/20, призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження в підготовчому судовому засіданні  30.07.2020; за клопотанням профспілки до справи були залучені Фонд державного майна України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ДП "Артемсіль" у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

 

      30.07.2020 до Окружного адміністративного суду м. Києва представником Фонду державного майна України подано клопотання про закриття провадження у справі.

 

        В обґрунтування підстав для закриття провадження заявник вказав, що позов пов`язаний із приватизацією об`єкта державної власності - ДП "Артемсіль", отже, розгляд цієї справи за правилами адміністративного судочинства не відповідє принципу ефективного судочинства як важливому елементу верховенства права.

 

      У судовому засіданні 10.09.2020 судом розглянуто питання наявності підстав для закриття провадження у справі, представниками Кабінету Міністрів України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України клопотання про закриття провадження було  підтримано, представники профспілки заперечували.

 

         Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мали юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд у задоволенні клопотання представника Фонду державного майна України відмовив.

 

Представник КМУ та треті особи  заперечували проти позовних вимог Профспілки.  Заперечували   проти права Профспілки щодо звернення до суду із зазначеним позовом, а також що позивач не має правових підстав для оскарження   спірних розпоряджень, що спірні розпорядження не порушують безпосередньо прав профспілки.

      Суд визнав профспілку позивачем по справі. Профспілка змушена була звернутися із зазначеним позовом, оскільки,  адміністрація державного підприємства «Артемсіль» не бажала оскаржувати протиправні нормативні документи стосовно включення підприємства стратегічного призначення до переліку об'єктів великої приватизації.  Бездіяльність ДП "Артемсіль"  змусила Первинну профспілкову організацію державного підприємства "Артемсіль" звернутися до суду в порядку ст.ст. 19, 25 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" за захистом державних інтересів та  інтересів працівників підприємства незалежно від їх членства у профспілках, але при розгляді справи у суді  адміністрація ДП все ж підтримала позов профспілки.

 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.10. 2020 року, було ухвалено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Але  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1329-р  "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36 ", яке набуло чинності 05.11.2020р  за офіційним виданням  (Урядовий кур'єр № 215 від 05.11.2020)  ДП "Артемсіль" було вилучено з переліку об’єктів великої приватизації державної власності.

Тобто, оскаржувані в позові порушення були виправлені суб’єктом владних повноважень, шляхом ухвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10 2020 р. № 1329-р Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.238 Кодексу адміністративного судочинства України, суд  закриває провадження у справі щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб’єктом владних повноважень і при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними після такого виправлення.

 На підставі вищевикладеного Окружний адміністративний суд міста Києва 17.03.2021р керуючись ст.44, п.8 ч.1 ст.238 Кодексу адміністративного судочинства України,закрив провадження по справі.

 А що чекало б на підприємство, аби профспілка, так як адміністрація  ДП "Артемсіль" промовчала та не оскаржила протиправні дії органу владних повноважень:

по - перше - Держава втратила б стратегічно важливий об'єкт;

по - друге - це об'єкт, за якими держава здійснює особливий контроль, у тому числі шляхом погодження  призначення та звільнення  керівництва; 

по - третє - у ДП великі активи, їх не можна реалізовувати та ліквідовувати без погодження Кабміну у випадку знаходження підприємства у державній власності;

по четверте,  як показує практика, працівники втрачають  робочі місця, а залежні від діяльності таких підприємств міста занепадають!

 

Тому стукайте, двері завжди відкриваються.

                                                          Адвокат  Л.Дідурик