background
На головну сторінку - Новини - Новини АПК

Ще один крок до формування профспілкового проекту Галузевої угоди

Три всеукраїнські  профспілки зібрались на засідання Спільного представницького органу для обговорення ходу підготовки проекту Галузевої угоди в харчовій та переробній промисловості.

Голова СПО  Ігор Сопелкін запропонував наступний порядок денний

1.     Звіт керівника Робочої комісії про роботу з формування проекту Галузевої угоди

2.     Про визначення терміну на який пропонується укладати Галузеву угода

3.     Про визначення позиції щодо просрочених термінів атестації робочих місць на шкідливі фактори

4.     Про посилення механізмів контролю за виконанням Галузевої угоди

5.     Про питання, які пропонується винести на окрему профспілкову дискусію

6.     Про проведення багатостороннього круглого столу з питань оплати праці та її колективно-договірного регулювання в галузі харчової та переробної промисловості

7.     Про проведення широкого публічного обговорення змісту профспілкового проекту галузевої угоди

8.     Про оприлюднення протоколів засідань СПО

      Після жвавої, подекуди жорсткої, але конструктивної дискусії члени СПО прийняли наступні рішення

  •      Звіт керівника Робочої комісії Сергія Кондрюка про роботу з формування проекту Галузевої угоди взяти до відома
  •      Запропонувати термін на який пропонується укладати Галузеву угода – 2018-2020 роки
  •       Передбачити в профспілковому проекті Галузевої угоди жорстку позицію щодо просрочених термінів атестації робочих місць на наявність шкідливих факторів
  •      Визначити в профспілковому проекті галузевої угоди чіткі механізми контролю за виконанням Галузевої угоди
  •      Винести на окрему профспілкову дискусію питання щодо:

-  Сфера поширення Галузевої угоди на всіх працівників чи тільки членів профспілок, чи для членів профспілок доцільно передбачати окремі  особливості

-  Критеріїв масових вивільнень та додаткових дій при їх проведенні

-  Умов і тривалості запровадження неповного робочого часу

-  Визначення мінімальних гарантій оплати праці, темпів її зростання та захисту від несвоєчасної оплати праці

- Тривалості робочого тижня та умов використання підсумкового обліку робочого часу

-  Нових підходів до визначення компенсацій за роботу в шкідливих умовах

-  Компенсації при звільненні за ініціативи роботодавця з врахуванням стажу роботи вивільнюваного працівника

-  Пропозиції з гендерних питань

  •     Беручи до уваги, що зарплатний розділ викликав гостру дискусію та альтернативне бачення визначення величини тарифу робітника першого(базового) розряду і темпів зростання заробітної плати  - винести цей блок питань на круглий стіл за участі представників ЦОВВ, роботодавців, науковців та профспілкових експертів.
  •    Враховуючи, що пропозиції до проекту Галузевої угоди продовжують надходити, а інтерес до роботи над профспілковим проектом зростає –  винести проект Галузевої Угоди на широке обговорення для максимального врахування думки профспілкового активу та формування консолідованих рішень.
  •    Надати до 10 квітня членам СПО підписані протоколи першого і другого засідання СПО. В подальшому надсилати членам СПО підписані протоколи засідань протягом п’яти робочих днів.