background
На головну сторінку - Новини - Новини Профспілки

Екпертна нарада

 

       09 січня 2019 року Благодійна організація «Благодійне товариство «Київський інститут гендерних досліджень» за сприяння Міністерства соціальної політики України спільно з фахівцями ФПУ та керівниками галузевих профспілок, роботодавців провели експертну нараду з обговорення Методичних рекомендацій щодо включення положень з гендерної рівності до колективних угод та договорів.

           В нараді взяла участь Голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України Світлана Самосуд.

          Методичні рекомендації розроблені Міністерством соціальної політики України з метою забезпечення фактичної рівності працівників у трудових відносинах, незалежно від їх статі, досягнення більш соціально безконфліктних взаємин у трудових відносинах, поліпшення організації та підвищення ефективності праці в трудових колективах через усунення дискримінації працівників за ознакою статі на робочому місці.

       Для включення положень щодо рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у колективний договір ключову роль відіграє профспілковий орган. Він може ініціювати основні заходи з гендерного вирівнювання, включаючи: створення в межах профспілкового осередку, жіночої ради (комісії, комітету, ради з рівних можливостей тощо) з відповідними функціональними обов’язками; дотримання балансу за статтю у керівних профспілкових органах; призначення уповноваженого з гендерних питань на підприємстві; проведення щорічного гендерного аудиту підприємства; щорічного звітування з питань  протидії дискримінації за ознакою статі річних профспілкових зборах.

 

     Методичні рекомендації можуть бути використані суб’єктами, які перебувають у сфері дії сторін генеральної угоди; галузевих (регіональних) угод, колективних договорів: організаціями профспілок, роботодавців та органами виконавчої влади України, з метою більш ефективного використання наявних різноманітних робочих ресурсів, більш прозорого та рівноправнішого ставлення до працівниць і працівників різних категорій, отримання більших вигод для підприємства, галузі у конкуренції за кваліфікованішу та конкурентну роботу робочу силу  внаслідок усунення дії дискримінаційних чинників; та забезпечення більш ефективного та комплексного захисту прав працюючих на підприємствах жінок і чоловіків – для профспілок.