background
На головну сторінку - Новини - Новини Профспілки

Засідання Круглого столу

 03 вересня поточного року в м. Києві у приміщенні Будинку профспілок відбулося засідання  Круглого столу «Соціально-економічний захист працюючих Державного агентства водних ресурсів України при оптимізації водогосподарських організацій».

 Організатори заходу:  Профспілка працівників АПК України спільно з   Державним агентством водних ресурсів України

У роботі круглого столу взяли участь 25 учасників. Під час роботи круглого столу заслухано та обговорено виступи голови Профспілки працівників АПК Світлани Самосуд, Голови Державного агентства водного господарства Валентина Шліхти, представників від трудових колективів Волинської, Дніпропетровської, Київської, та Херсонської областей, керівників Київської, Херсонської та Черкаської обласних організацій профспілки та Голову Кілійського райкому  профспілки Одеської області.

           Голові Держводагенства Валентину Шліхті задавали самі найболючіші питання щодо:

-         Збереження міжрайонних управлінь водного господарства, як юридичних осіб;

-         доцільності масового скорочення фахових працівників галузі;

-         захищеності працівників при їх вивільненні, із дотриманням чинного законодавства;

-         упередження знищення меліорації у зв’язку із передачею меліоративних

 фондів на баланси ОТГ;

-    підвищення тарифів та заробітної плати працівникам галузі, тому-що середня заробітна плата найнижча серед галузей економіки;

-          поновлення Нормативів чисельності працівників     водогосподарських організацій, які скасовано наказом Держводагентства від 01.04.2019р. № 207;

-         втручання окремих керівників МУВГ в діяльність та роботу первинних профспілкових організацій;

-         позиції та дій  Керівництва  Держводагентства  на запит працівників галузі.

  На засіданні Круглого столу напрацьовано та прийнято Резолюцію .

  Текст Резолюції додається.

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

круглого столу «Соціально-економічний захист працюючих Держводагентства при оптимізації водогосподарських організацій»

 

Круглий стіл відбувся 3 вересня 2020 р. за ініціативи Профспілки працівників агропромислового комплексу України та Державного агентства водних ресурсів України.

У роботі круглого столу взяли участь 25 учасників. Під час роботи круглого столу заслухано та обговорено виступи голови Профспілки працівників АПК Світлани Самосуд, Голови Державного агентства водного господарства Валентина Шліхти, представників від трудових колективів Волинської, Дніпропетровської, Київської, та Херсонської областей, керівників Київської, Херсонської та Черкаської обласних організацій профспілки та Голову Кілійського райкому  профспілки Одеської області.

Відповідно до Плану імплементації Водної Рамкової Директиви ЄС Держводагентством здійснюється реформування водогосподарської галузі, яке включає дві основні складові:

проводиться зміна системи управління водними ресурсами шляхом впровадження інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом;

розмежування управління водними ресурсами та управління інфраструктурою.

Одна з основних цілей реформування – це забезпечення «доброго» стану вод, як за кількісними так і за якісними показниками.

Реформа водогосподарської галузі – складна і непроста процедура для всіх, але в умовах сьогодення необхідна та неминуча. І основна сутність реформування полягає не у скороченні працівників, а у запровадженні інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Впровадження реформування потребує широкого діалогу з усіма зацікавленими сторонами, а це органи влади, громадськість, науковці і профспілки – як ті, що захищають інтереси працівників. Саме тому Профспілкою працівників агропромислового комплексу України та Державним агентством водних ресурсів України прийнято рішення про відвертий діалог для упередження та мінімізації можливих негативних наслідків процесу реорганізації водогосподарської галузі. Адже найважливіше, реформування провести якісно, з дотримання норм чинного законодавства, у тому числі з забезпеченням соціальних гарантій працівників галузі.

На першому етапі реформування галузі у 2017 році було утворено 12 басейнових управлінь водних ресурсів, 13 регіональних офісів водних ресурсів та Міжрегіональний офіс захисних масивів Дніпровських водосховищ.

На другому етапі (починаючи з 2018 року), який продовжується і сьогодні, реформуються міжрайонні та районні управління водного господарства шляхом приєднання до басейнових управлінь або регіональних офісів водних ресурсів. Станом на сьогодні в стадії реорганізації перебувають 82 районні та міжрайонні управління водного господарства.

Із штатної чисельності 25950 працюючих у 2018 році, при оптимізації галузі станом на сьогодні залишитися 18798 штатних одиниць.

Щорічне недофінансування видатків на заробітну плату працівникам водного господарства, призвело до того, що середня заробітна плата найнижча серед галузей економіки, що фінансуються із державного бюджету та у 2019 році склала 5112 грн., що унеможливлює залучення до роботи у галузі професіоналів та молоді  (більшість працівників галузі мають вік понад 60 років).

Захист соціально-економічних прав та інтересів працівників водного господарства, дотримання норм національного законодавства у сфері праці та принципів соціальної справедливості у розподілі результатів праці є пріоритетними і невідкладними напрямами діяльності Профспілки працівників АПК та її організаційних ланок всіх рівнів.

Також, за інформацією організаційних ланок Профспілки, що надходить до виконавчого апарату Профспілки у деяких управліннях водного господарства керівництво втручається в діяльність та роботу первинних профорганізацій.

 Рішення учасників круглого столу:

1.    Реформування водогосподарської галузі визначити необхідним і таким, що потребує подальшого впровадження.

2.    Відзначити важливість соціального діалогу та партнерства між Профспілкою працівників АПК та Держводагентством не тільники на високому, а на регіональному рівні.

3.    Держводагентству:

- надати Профспілці працівників АПК орієнтовний План-графік щодо проведення реорганізації міжрайонних та районних управлінь водного господарства;

- звернути увагу на скорочення працівників водогосподарських організацій, оскільки на сьогодні є тотальна нестача кваліфікованих кадрів;

- забезпечити дотримання законних прав найманих працівників відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

- для покращення умов праці найманих працівників, передбачити для галузі механізм поступової заміни старої техніки та придбання засобів малої механізації, за умови відповідного бюджетного фінансування.

2. Профспілці працівників АПК спільно з Держводагентством звернутися до Мінфіну та Мінекономіки щодо удосконалення умов оплати праці працівників водного господарства, які утримуються за рахунок державного бюджету для створення можливостей залучення до роботи у водогосподарській галузі молодих висококваліфікованих кадрів.

3. Звернути увагу керівників організаційних структур водного господарства усіх рівнів на неприпустимість їхнього втручання в діяльність профспілкових організацій галузі та дискримінування працівників, які є членами профспілки.

4. Керівникам обласних організацій Профспілки спільно з керівниками МУВГ та РУВГ вивчити на місцях стан справ щодо реформування міжрайонних та районних управлінь водного господарства: можливі скорочення робочих місць, їх  кількість та категорії працівників, які плануються до вивільнення.

5. Організаційним ланкам Профспілки:

- активізувати роботу з первинними профспілковими організаціями водного господарства, повідомивши їх про можливі вивільнення працюючих та необхідність дотримання чинного законодавства у таких випадках;

- оперативно інформувати Центральний комітет Профспілки працівників АПК України про випадки втручання у діяльність первинних профспілкових організацій галузі, порушення трудового законодавства та соціально-економічних прав працівників водогосподарської галузі.

 Резолюція прийнята

03 вересня 2020 р.